Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD TY
Người gửi: Dương Bích Hường
Ngày gửi: 13h:39' 04-07-2013
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 1:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TIÊN YÊN
TRƯỜNG...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên Yên, ngày ... tháng 5 năm 2013


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2013 - 2014

Họ và tên giáo viên:…………………………..; Trình độ chuyên môn:…………...
Chức vụ, tổ chuyên môn:…………………………………………………………..
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao:………………..……………….
……………………………………………………………………………………..
I. Mục tiêu của việc BDTX: Giáo viên căn cứ văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên và căn cứ mục đích BDTX của cá nhân để nêu rõ các mục tiêu BDTX trong năm học 2013-2014.
II. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:
Thời gian
Nội dung BDTX
Số tiết
Hình thức BDTX
Kết quả cần đạt được

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

...

...

...

...

Tổng

120
Ghi chú:
(1): Ghi thời gian theo năm học và thời gian nghỉ hè, bắt đầu từ tháng 7/2013 đến tháng 5/2014.
(2): Giáo viên căn cứ nội dung BDTX tổng thể ở mục II (ở trên), căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của bản thân trong năm học mới và căn cứ khung thời gian thực hiện chương trình BDTX của cơ quan quản lý giáo dục để lên kế hoạch BDTX trong từng tháng của năm học và thời gian nghỉ hè, đảm bảo tổng số tiết BDTX đủ 120 tiết;
(3): Căn cứ chương trình BDTX ban hành kèm theo các Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên” và Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học” để ghi số tiết theo các nội dung BDTX tương ứng;
(4): Ghi theo các hình thức BDTX quy định tại Điều 5, Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT;
(5): Nêu rõ kết quả cần đạt được theo 2 tiêu chí:
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX;
+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

BAN GIÁM HIỆU
(Ký duyệt, ghi họ tên đóng dấu)

TỔ CHUYÊN MÔN
(Ký, ghi họ tên)


GIÁO VIÊN
(Ký, ghi họ tên)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓