Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Modun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Chí Công (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:46' 11-08-2013
Dung lượng: 49.3 KB
Số lượt tải: 1467
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”

Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS)
I.  Đặt vấn đề:
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS)
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp đó là một trong những nội dung trọng tâm Bộ GD-ĐT yêu cầu trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2013-2014. Dạy học theo hướng tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc xác định nội dung dạy học trong nhà trường phổ thông và trong chương trình xây dựng môn học. Quan điểm tích hợp được xây dựng trên cơ sở những quan niệm tích cực về quá trình học tập và quá trình dạy học.
Thực tiễn đã chứng tỏ rằng, việc thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục và dạy học sẽ giúp phát triển những năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp và làm cho việc học tập trở nên có ý nghĩa hơn đối với  học sinh so với việc các môn học, các mặt giáo dục được thực hiện riêng rẽ. Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những con người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại.
Chuyên đề dạy học theo hướng tích hợp được trình bày với hai nội dung sau:
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
Tích hợp là một khái niệm rộng, ở mỗi lĩnh vực khoa học khác nhau cũng được hiểu và ứng dụng khác nhau. Trong dạy học, tích hợp được hiểu là sự phối kết hợp các tri thức một số môn học có những nét chính, tương đồng vào một lĩnh vực chung, thường là quanh những chủ đề, những kiến thức nguồn.
I.  Đặt vấn đề:
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS)
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
- Trang bị cho học sinh hiểu biết những kiến thức cần thiết, cơ bản về những nội dung cần được tích hợp để từ đó giáo dục các em có những cử chỉ, việc làm, hành vi đúng đắn.
II. Nội dung chuyên đề:
- Phát triển các kĩ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong học tập cũng như trong thực tiễn cuộc sống.
- Giúp học sinh hứng thú học tập, từ đó khắc sâu được kiến thức đã học.
- Nội dung tích hợp phải phù hợp với từng đối tượng học sinh ở các khối lớp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục khác nhau.
- Tránh áp đặt, giúp học sinh phát triển năng lực.
I.  Đặt vấn đề:
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS)
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
- Hiểu được bản chất của kế hoạch dạy học tích hợp.
II. Nội dung chuyên đề:
- Làm cho quá trình học tập có ý nghĩa.
- Phân biệt cái cốt yếu với cái ít quan trọng hơn.
2. Mục tiêu, phương pháp, nội dung của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
a. Mục tiêu:
Bằng cách gắn học tập với cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ với các tình huống cụ thể mà học sinh sẽ gặp sau này, hòa nhập thế giới học đường với thế giới cuộc sống.
Cái cốt yếu là những năng lực cơ bản cần cho học sinh vận dụng vào xử lí những tình huống có ý nghĩa trong cuộc sống, hoặc đặt cơ sở không thể thiếu cho quá trình học tập tiếp theo.
- Dạy sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể.
Thay vì tham nhồi nhét cho học sinh nhiều kiến thức lí thuyết đủ loại, dạy học tích hợp chú trọng tập dượt cho học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng học được vào các tình huống thực tế, có ích cho cuộc sống sau này làm công dân, làm người lao động, làm cha mẹ, có năng lực sống tự lập.
- Xác lập mối quan hệ giữa các khái niệm đã học.
Trong quá trình học tập, học sinh có thể lần lượt học những môn học khác nhau, những phần khác nhau trong mỗi môn học nhưng học sinh phải biết đặt các khái niệm đã học trong những mối quan hệ hệ thống trong phạm vi từng môn học cũng như giữa các môn học khác nhau. Thông tin càng đa dạng, phong phú thì tính hệ thống phải càng cao, có như vậy thì các em mới thực sự làm chủ được kiến thức và mới vận dụng được kiến thức đã học khi phải đương đầu với một tình huống thách thức, bất ngờ, chưa từng gặp.
b. Phương pháp:
Phương pháp dạy học theo hướng tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy theo từng môn học mà lồng ghép tích hợp ở các mức độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận, toàn phần, ... từ  đó giáo dục và rèn kĩ năng sống, giá trị sống cho học sinh.
Để vận dụng quan điểm tích hợp vào việc giảng dạy, chúng ta cần chú ý đến ba hình thức tích hợp sau: Tích hợp ngang, tích hợp dọc và tích hợp liên môn.
I.  Đặt vấn đề:
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS)
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
Dạy học theo hướng lồng ghép tích hợp thực hiện ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục.
II. Nội dung chuyên đề:
Nội dung được tích hợp bao gồm những nội dung như:
2. Mục tiêu, phương pháp, nội dung của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
a. Mục tiêu:
b. Phương pháp:
c. Nội dung:
+ Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
+ Tích hợp giáo dục phòng chống tham nhũng;
+ Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
+ Tích hợp bảo vệ môi trường;
+ Tích hợp giáo dục về dân số, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên;
+ Tích hợp giáo dục về tài nguyên và môi trường, chủ quyền  biển đảo theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
I.  Đặt vấn đề:
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS)
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
Dạy học theo hướng lồng ghép tích hợp thực hiện ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục.
II. Nội dung chuyên đề:
Mức độ tích hợp tùy theo từng môn học, nội dung để lựa chọn mức độ tích hợp, đối với bộ môn tích hợp như:
2. Mục tiêu, phương pháp, nội dung của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
a. Mục tiêu:
b. Phương pháp:
c. Nội dung:
+ Chỉ khai thác nội dung bài học và liên hệ với kiến thức (mức độ hạn chế);
+ Chỉ một phần của bài học, của hoạt động thực hiện nội dung giáo dục (mức độ trung bình);
+ Cả một bài có nội dung trùng khớp với nội dung giáo dục (mức độ tích hợp toàn phần).
Nội dung được tích hợp bao gồm những nội dung như: Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tích hợp giáo dục phòng chống tham nhũng; Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tích hợp bảo vệ môi trường; Tích hợp giáo dục về dân số, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; Tích hợp giáo dục về tài nguyên và môi trường, chủ quyền  biển đảo theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Mô đun THCS 14 – Thuộc nhóm Môđun 2 (MĐ2-THCS)
Tóm lại: Kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp được thực hiện ở tất cả các môn học, tùy theo môn học mà giáo viên hướng dẫn nội dung tích hợp cho phù hợp, cũng như các hoạt động chính khóa, không làm thay đổi mục tiêu và nội dung  của môn học, bài học, đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề, ngược lại góp phần vào việc tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓