Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Bền
Ngày gửi: 19h:44' 27-09-2013
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS & THPT Bình Phong Thạnh
Chào Thầy cô và các em!
Địa lí 8
Giáo viên: Nguyễn Văn Có
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ
châu Á hiện nay.
Giảm tải.
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay:
a. Sau chiến tranh thế giới thứ hai:
Đặc điểm kinh tế - xã hội các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?
* Xã hội: Các nước lần lượt giành độc lập dân tộc: Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a …
* Kinh tế: Kiệt quệ, yếu kém, nghèo đói trừ Nhật Bản.
- Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân khổ cực.
Nền kinh tế châu Á bắt đầu có chuyển biến khi nào?
* Từ nửa cuối thế kỉ XX.
Biểu hiện rõ rệt của sự phát triển kinh tế như thế nào?
* Nhật Bản: trở thành cường quốc kinh tế thế giới.
* Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Singapo trở thành “ con rồng ” châu Á.
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
- Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân khổ cực.
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay:
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
- Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân khổ cực.
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
Thảo luận nhóm – Cặp đôi suy nghĩ: Thời gian 5’.
Dựa vào bảng 7.2 và hình 7.1 cho biết :
- Tên các quốc gia châu Á được phân theo mức thu nhập gồm mấy nhóm?
- Nước có thu nhập bình quân cao nhất gấp mấy lần nước có thu nhập bình quân thấp nhất?
- Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước thu nhập cao khác với nước có thu nhập thấp?
- So sánh giá trị công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu GDP giữa nước có thu nhập cao với nước có thu nhập thấp?
* Nhóm thu nhập cao: Nhật Bản, Cô-oét.
* Nhóm thu nhập trung bình trên: Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a.
* Nhóm thu nhập trung bình dưới: Trung Quốc, Xi-ri.
* Nhóm thu nhập thấp: U-dơ-bê-ki-xtan, Lào, Việt Nam.
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay:
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
- Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân khổ cực.
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
Có 4 nhóm:
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Tokyo – Nhật Bản
Việt Nam
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Singapore
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Cô-oét
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay
Dựa vào bảng 7.2, hãy điền các thông tin đúng vào các chỗ trống dưới đây:
1. Nước có bình quân GDP đầu người:
- Thấp nhất là : …................................................................................................
2. Chênh lệch GDP giữa hai nước là : ………………… lần

- Cao nhất là :…......................................................................................................
Lào (317 USD)
(GDP/người Nhật gấp 80,5 lần Việt Nam)
Nhật Bản (33.400 USD)
105.4
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
- Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân khổ cực.
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay
a. Sau chiến tranh:
Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước thu nhập cao khác với nước có thu nhập thấp ở chổ nào?
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay
So sánh giá trị công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu GDP giữa nước có thu nhập cao với nước có thu nhập thấp?
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
Nhật Bản, Đài Loan, Cô-oét.
A-rập-xê-út, Thổ Nhỉ Kì, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a …
Trung Quốc, Xi-ri, Thái Lan, Philippin, I-rắc…
Mông Cổ, Ấn Độ, Băng-la-đét, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam …
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
- Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân khổ cực.
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
- Nền kinh tế có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Em có nhận xét gì về kinh tế - xã hội cuối thế kỉ XX đến nay?
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
Thảo luận theo nhóm: 3’.
Dựa vào SGK trang 23. Hoàn thành bảng sau:
Nền kinh tế - xã hội toàn diện
Mức độ công nghiệp hóa cao, nhanh
Nông nghiệp phát triển chủ yếu
Khai thác dầu khí để xuất khẩu
Nhật Bản
Xingapo, Hàn Quốc
A-rập-Xê-út, Bru-nây…
Việt Nam, Lào
BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay
Em có nhận xét gì về trình độ phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á hiện nay?
- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước và vùng lãnh thổ không đồng đều.
a. Sau chiến tranh Thế giới thứ hai:
- Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân khổ cực.
b. Từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay:
- Nền kinh tế có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hiện nay, ở châu Á số lượng các quốc gia thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ còn chiếm tỉ lệ cao.
Khu nhà ổ chuột - HongKong
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Ấn Độ
Trung Quốc
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Một số hình ảnh về các nước và vùng lãnh thổ của châu Á.
Hàn Quốc
Bài tập 1:
Điền vào chỗ trống các kiến thức phù hợp để hoàn chỉnh hai câu sau:
* Những nước có mức thu nhập trung bình và thấp, thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP ………… như:…………………………………………………….
* Những nước có mức thu nhập khá cao và cao, thì tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP …………
như: ……………………………………………………
cao
thấp
Lào, U-dơ-bê-ki-xtan, Việt Nam, Xi-ri
Nhật Bản, Hàn Quốc, Cô-oét
Củng cố:
Nối cột sao cho phù hợp:
Bài tập 2:
Có nhiều chuyển biến nhưng trình độ phát triển giữa các nước rất không đồng đều.
Thoát khỏi chiến tranh, nền kinh tế kiệt quệ.
Phát triển sớm, đạt trình độ cao.
Sau CT thế giới II
Cuối TK XX đến nay
Bài tập 3:
Sắp xếp các ô theo đúng trình độ phát triển kinh tế - xã hội các nước và vùng lãnh thổ châu Á.
Hướng dẫn về nhà:
- Học bài.
- Đọc sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi sau bài học.
- Chuẩn bị bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á.
- Trả lời các câu hỏi in nghiêng và hoàn thành bài tập số 3 trang 24 sách giáo khoa.
Chào tạm biệt quí thầy cô
cùng các em!
 
Gửi ý kiến