Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GỐC
Người gửi: Nguyễn Hoàng Long
Ngày gửi: 10h:29' 03-10-2013
Dung lượng: 23.2 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD – ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT THỚI BÌNH

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013 -2014 CỦA GIÁO VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long
Ngáy tháng năm sinh: 25/11/1966
Tổ chuyên môn: Lịch Sử - Địa Lí
Năm vào ngành giáo dục: Năm 1991
Nhiêm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy môn Lịch Sử các lớp: 12C1, 12C4, 12C5, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4 và chủ nhiệm lớp 12C1


- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của trường THPT Thới Bình về việc bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân.
- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường năm học 2013-2014.
- Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của trường THPT Thới Bình.
- Căn cứ vào mục đích tự học và tự bồi dưỡng của cá nhân.
Cá nhân tự xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2013- 2014 như sau:
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
I. Muc tiêu tự bồi dưỡng thường xuyên:
1. Về kiến thức:
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp.
- Tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Tự nghiên cứu, tìm hiểu về những kiến thức kĩ năng theo nội dung tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung của trường, của sở.
- Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo yêu cầu của năm học.
+ Tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống
+ Phát huy tính tích hợp nội dung kiến thức với lịch sử địa phương
2. Về kĩ năng: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.
3. Về thái độ: Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trao dồi, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên liên tục.
II. Nội dung tự bồi dưỡng:
1. Nhiệm vụ:
- Nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật thông tin, đổi mới phương pháp nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ giáo dục của địa phương.
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Góp phần hình thành những con người có ý thức đạo đức, có trình độ vă hóa, có óc thẩm mỹ, có kiến thức và tư duy sáng tạo để kế tục sư nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Môn: Lịch Sử
3. thời gian: 155 tiết (từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2013)
4. Nội dung tự bồi dưỡng:
STT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
(tiết)

1
Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí học sinh.
15

2
Môi trường học tập của học sinh.
5

3
Khắc phục tình trạng căng thẳng trong học tập cho học sinh.
10

4
Phương pháp dạy học tích cực
15

5
Tìm hiểu khai thác thông tin phục vụ giảng dạy
25

6
Kĩ năng, phương pháp soạn giáo án có hổ trợ thông tin
10

7
Kỉ năng thiết kế và xử dụng hệ thống câu hỏi nhằm thiết lập mối quan hệ giữa câu hỏi với sự kiện, hiện tượng trong bài giảng.
10

8
Phương pháp xử dụng kênh hình đạt hiệu quả cao.
10

9
Kĩ năng dạy học tích hợp với lịch sử địa phương.
10

10
Kĩ năng ra đề kiểm tra theo hướng tăng cường những câu hỏi nâng cao, gợi mở để phát huy tính tư duy sáng tạo của học sinh
10

11
Tìm hiểu nhân vật lịch sử dân tộc và thế giới
15

12
Nghệ thuật ứng xử sư phạm
10

13
Viết sáng kiến kinh nghiệm
10

III. Hình thức:
- Bồi dưỡng thường xuyên bằng phương pháp tự học, tự nghiên cứu trong thời gian rãnh thông qua các hình thức hổ trợ như: sách, báo, đài, mạng Internet.
- Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức học tập trung có sự hướng dẫn tự học, thực hành hệ thống kiến thức kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, và Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, hội thảo của tổ chuyên môn, của nhà trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên bằng ngoại khóa. Chuyên đề.
- Bồi dưỡng tập trung theo lịch của sở giáo dục tổ chức.
- Tiếp thu ý kiến đánh giá kết quả của nhóm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓