Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trò chơi rung chuông vàng lớp 4 chào mừng ngày NGVN

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồng Lam
Ngày gửi: 08h:22' 05-11-2013
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 2077
Số lượt thích: 2 người (đào thị thương, Bùi Thị Thùy Trang)
nhiệt liệt chào mừng
Các thầy, các cô về dự cuộc thi rung chuông vàng
Khối 4
năm học 2013 - 2014
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 1 :
Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày nào?
(20/11)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 2 : Hãy viết tên Tỉnh và Huyện ta hiện nay ?
(Hà Tĩnh, Hương Sơn)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 3: Viết số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau
(10234)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
(Da, nâu)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 5 : Hoa thảo quả mọc ở đâu ?
(Gốc cây)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 6 : Viết bảng đơn vị đo khối lượng ?
(Tấn,tạ,yến,kg,hg,dag,g)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 7 : Diện tích nước ta chủ yếu là đồng bằng hay đồi núi gì ?
(Đồi núi)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 8: Tổng tuổi của mẹ và của con hiện nay là 40 tuổi. Hỏi 5 năm sau tổng tuổi của mẹ và con là bao nhiêu tuổi ?
(50 tuổi)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 9 : Ngày quốc khánh của nước ta là ngày nào? ?
(2/9)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 10 : Bốn con trâu và 2 con gà có bao nhiêu cái chân ?
(20 chân)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 11 : Những từ nào không gần nghĩa với các từ cùng dòng ?
a. nhân ái
c. nhân loại
c. nhân đức
b. nhân loại
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 12 : Đảng cộng sản Việt Nam Năm thành lập vào năm nào?
A. 1930 B. 1931 C. 1941 D.1945
(năm 1930)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 13 : Ghi lại công thức tính chu vi hình chữ nhật có cạnh là a và b ?
P = (a + b) x 2
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 14 : Từ "Dẻo dai" có phảI là từ láy không?
(Không)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 15 : Mẹ hơn con 25 tuổi.
Hỏi 5 năm sau me hơn con bao nhiêu tuổi ?
(25)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 16 : Biển của nước ta có tên gọi là gì ?
(Biển Đông)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 17 : Số 0,125 có bao nhiêu phần trăm ?
(2)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 18 : Muỗi truyền bệnh sốt rét là muỗi gì ?
(anôphen)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 19 : 1,25m=.km ?
(0,00125km)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 20 : Phần đất liền của nước ta có dạng hình gì ?
(chữ S)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
(15 phút)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 22 : Hà Tĩnh có mỏ khoáng sản gì ?
(Sắt)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 23 : Hai số lẻ liên tiếp có Trung bình cộng là 40. Vậy 2 số đó là bao nhiêu ?
39 và 41
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Gợi lên phẩm chất gì của người dân Việt Nam ?
(Đoàn Kết)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 25 : 11 x 89= ?
(979)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 26 : Ngày mồng 1 tháng 6 là ngày gì ?
(Quốc tế thiếu nhi)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 27 : Ghi lại tên Tỉnh, Thành phố đã viết đúng chính tả ?
a. Bắc Ninh
b. hải Phòng
c. Yên bái
c. sóc trăng
a. Bắc Ninh
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 28 : 1 tấn bông nhẹ hơn 10 tạ sắt đúng hay sai ?
(Sai)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 29 : Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc gì ?
(Góc tù)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 30 : Hãy cho biết dãy số sau kết quả có số tận cùng là bao nhiêu ?
5 + 5 x 10 + 10 x 7 x 100 =
( Chữ số 5 )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Xin chân thành cảm ơn
quý thầy cô giáo
và các em học sinh !
Kết thúc cuộc thi
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 1: Tiếng đầy đủ gồm mấy bộ phận ?
(3 bộ phận)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 30 : Bài hát "Em yêu hòa bình " nhạc và lời của nhạc sĩ nào ?
( Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 4
Câu 31 : Tết trung thu độc lập trong bài "Trung thu độc lập" là tết năm nào ?
(Năm 1945)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
 
Gửi ý kiến