Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phan thi thu
Người gửi: Vũ Văn Dũng
Ngày gửi: 21h:30' 10-12-2013
Dung lượng: 12.0 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD- ĐT huyện kinh môn
Trường THCS tháI thịnh
kính chào thầy cô dự giờ thăm lớp
Giáo viên : Vũ Nguyễn Thanh
Năm học : 2013-2014
Chọn đáp án đúng nhất trong câu sau
1.Khu vực Tây Nam á tiếp giáp với những châu lục nào?
Kiểm tra bài cũ
Chọn đáp án đúng nhất trong câu sau
2.Khu vực Tây Nam á có đồng bằng nào là lớn nhất?
Kiểm tra bài cũ
Chọn đáp án đúng nhất trong câu sau
3.Những sông nào đã tạo nên đồng bằng lớn nhất ở Tây Nam á?
Kiểm tra bài cũ
Chọn đáp án đúng nhất trong câu sau
4.Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam á là?
Kiểm tra bài cũ
Chọn đáp án đúng nhất trong câu sau
5.Người dân sinh sống ở vùng Tây Nam á chủ yếu theo đạo nào?
Kiểm tra bài cũ
Phòng GD- ĐT huyện kinh môn
Trường THCS tháI thịnh
1. Vị trí địa lý và địa hình
Dùa vµo l­îc ®å, h·y x¸c ®Þnh ph¹m vi cña khu vùc Nam ¸?
Tiết 12 Bài 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á
1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐỊA HÌNH
Bản đồ các nước của châu Á
a. Vị trí địa lí:
1. Vị trí địa lý và địa hình
- Khu vực Nam Á nằm ở rìa phía nam của lục địa Á - Âu
a. Vị trí địa lý
Cho biết Nam á nằm đâu trên lục địa á- Âu?
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
a. Vị trí địa lí
lược đồ tự nhiên khu vực nam á
- Khu vực Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa á- Âu.
?Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Nam Á tiếp giáp với các vịnh , biển , đại dương và các khu vực nào ?
Biển A- rap
Vịnh Ben gan
ĐNÁ
Trung Á
TNÁ
1. Vị trí địa lý và địa hình
Đông Á
1. Vị trí địa lý và địa hình
- Khu vực Nam Á nằm ở rìa phía nam của lục địa Á - Âu
a. Vị trí địa lý
- Tiếp giáp: Khu vực Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á, vịnh Ben-gan, biển A-rap.
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
Khu vực Nam Á có những dạng địa hình nào?
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
Đặc điểm địa hình núi?
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
- Phía bắc : Hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ hướng tây bắc- đông nam.
Himalaya: vùng núi cao nhất và trẻ nhất thế giới, có tới hơn 70 đỉnh cao trên 7.000m và 14 đỉnh cao trên 8.000m. Trong đó cao nhất là đỉnh chô-mô-lung-ma ( everest) cao 8.848m - cũng là đỉnh cao nhất thế giới.
D?nh E-vo-ret: cao 8.848m
D?nh E-vo-ret: cao 8.848m
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Đia hình
- Phía bắc : Hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ, hướng tây bắc- đông nam.
- Ở giữa: Đồng bằng Ấn Hằng réng vµ b»ng ph¼ng.
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
- Phía nam: Sơn nguyên Đê Can với hai rìa nâng cao thành dãy Gát §ông và Gát Tây.
- Phía bắc : Hệ thống núi Himalaya cao đồ sộ, hướng tây bắc đông nam.
- Ở giữa: Đồng bằng Ấn Hằng réng vµ b»ng ph¼ng.
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
- Đại bộ phận là khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Quan sát H 2.1 cho bi?t khu v?c nam á nằm trong đới khí hậu nào?
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
- Đại bộ phận là khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Quan sát lược đồ hãy nhận xét về lượng mưa của 3 địa điểm: Mun- tan, Se-ra-pun-di, Mum-bai? Giải thích tại sao?
TRUNG QUỐC
VỊNH BENGAL
Ấn Độ Dương
CALCUTA
BIỂN
A-RAP
HYMALAYA
HM
THAR
S. HẰNG
S. ẤN
D. GHÂTE TÂY
D. GHÂTE ĐÔNG
MIANMA
SRILANKA
BRAMAPUT
12000m
2000 m
< 20 mm
CN §ª- Can
20 -100 m
Mum-bai
3000 mm
11.000 mm
20-100 mm
3.000 mm
2.000 mm
< 20 mm
Gió mùa Tây Nam
Gió mùa Đông Bắc
Se-ra-pun-di
11000 mm
Mun tan
183 mm
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
- Đại bộ phận là khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là vùng mưa nhiều của thế giới nhưng phân bố không đều.
Tại sao cùng vĩ độ với miền bắc Việt Nam mà khu vực Nam Á có mùa đông ấm hơn ?
Tại sao cùng vĩ độ với miền Bắc Việt Nam mà khu vực Nam Á có mùa đông ấm hơn?
Gió mùa có ?nh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống.
Vòi tưới nước trong nông nghiệp
Đảm bảo vấn đề thuỷ lợi
Trạm bơm nước
Xây dựng giếng tưới ruộng
Đập PaRaKKA trên sông Hằng
Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n Ên ®é
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
- Đại bộ phận là khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Là vùng mưa nhiều của thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu gió mùa tây nam ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
b. Sông ngòi
Quan sát H10.1 và kiến thức SGK cho biết đặc điểm sông ngòi của Nam á?
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
b. Sông ngòi
- Có hệ thống sông lớn là sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-put
sông Hằng
Sông Hằng là dòng sông linh thiêng nhất . Nơi mà nếu được tắm mình trong đó, dù chỉ một lần trong đời < khi sống hay chết > thì mọi tội lỗi của con người sẽ được gột rửa và họ sẽ tìm được con đường ngắn nhất lên thiên đàng. Vì vậy mỗi ngày có tới 50.000 người đến tắm ở sông Hằng.
Những lò thiêu xác mọc như nấm để phục vụ cho tục đốt xác
Xác người được quấn để chuẩn bị thả trôI sông
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
b. Sông ngòi
c. Cảnh quan
Quan sát H3.1cho bi?t Nam á có những đới cảnh quan nào ?
1. Vị trí địa lý và địa hình
a. Vị trí địa lý
b. Địa hình
2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan
a. Khí hậu
b. Sông ngòi
c. Cảnh quan
- Rừng nhiệt đới, xa van, hoang mạc, núi cao.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
7
8
Củng cố
Củng cố
H­íng dÉn vÒ nhµ

2. Hoµn thµnh bµi tËp trong vë bµi tËp.
1.Tìm hiểu thêm về tù nhiªn Nam ¸.
3.Chuẩn bị bài mới:
tìm hiểu trước về dân cư
và kinh tế Nam á.
CHàO T?M BI?T
Bài học đến đây là kết thúc.
Xin chân thành cám ơn các cô đã dự giờ thăm lớp.
Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay
Địa điểm
Nguyên nhân
Đáp án
Mum Bai
Se-ra-
pun-di
Mun-tan
_ Do ảnh hưởng của dẫy Gát Tây là sườn chắn gió Tây Nam.
_ Mưa nhiều ở ven biển phía Tây

_ Do bức tường thành Himalaia ngăn cản gió Tây Nam nên gâymưa lớn
_ Do nằm ở đới khí hậu khô
_ Hoạt động của gió mùa gặp dãy Himalaya chắn nên chuyển hướng thành gió Tây- Tây Băc từ sơn nguyên IRan thổi tới rất khô và nóng, lượng mưa rất ít
CHÂU Á
TÂY NAM Á
NAM Á
ĐÔNG Á
ĐÔNG NAM Á
BẮC Á
TRUNG Á
BÀI HỌC HÔM NAY
ĐÃ HẾT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓