Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 12. Phân bón hoá học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://truonglonggkkg.violet.vn/
Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:32' 12-12-2013
Dung lượng: 550.8 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
I. NH?NG NHU C?U C?A CĐY TR?NG:
(SGK trang 37)
II. NH?NG PHĐN BN HOÂ H?C THU?NG DNG:
1. Phđn bn don:
- Lă nh?ng lo?i phđn bn ch? ch?a m?t trong 3 nguyín t? dinh du?ng chnh lă N, ho?c P, ho?c K.
* Phđn ch? ch?a nguyín t? N: phđn d?m
* Phđn ch? ch?a nguyín t? P: phđn lđn
* Phđn ch? ch?a nguyín t? K: phđn kali
II. NH?NG PHĐN BN HOÂ H?C THU?NG DNG:
1. Phđn bn don:
Phđn Urí : CO(NH2)2
a. Phđn d?m (ch?a N):
+ tan trong nu?c, ch?a 46% N
Phđn Amoni nitrat : NH4NO3
+ tan trong nu?c, ch?a 35% N
Phđn Amoni sunfat : (NH4)2SO4
+ tan trong nu?c, ch?a 21% N
II. NH?NG PHĐN BN HOÂ H?C THU?NG DNG:
1. Phđn bn don:
Photphat t? nhiín:
b. Phđn lđn (ch?a P):
+ thănh ph?n chnh lă Ca3(PO4)2 , khng tan trong nu?c, tan ch?m trong d?t chua.
Supephotphat :
+ thănh ph?n chnh lă Ca(H2PO4)2 , tan du?c trong nu?c.
II. NH?NG PHĐN BN HOÂ H?C THU?NG DNG:
1. Phđn bn don:
Nh?ng phđn kali thu?ng dng c thănh ph?n chnh lă KCl ho?c K2SO4
c. Phđn kali (ch?a K):
II. NH?NG PHĐN BN HOÂ H?C THU?NG DNG:
2. Phđn bn kĩp:
lă nh?ng lo?i phđn bn c ch?a 2 ho?c c? 3 nguyín t? dinh du?ng N, P, K.
II. NH?NG PHĐN BN HOÂ H?C THU?NG DNG:
2. Phđn bn kĩp:
Phđn bn kĩp du?c t?o ra b?ng câc câch:
+ Tr?n câc phđn bn don v?i nhau theo m?t t? l? thch h?p, ph h?p v?i câc giai do?n sinh tru?ng vă t?ng lo?i cđy tr?ng.
+ T?ng h?p tr?c ti?p b?ng phuong phâp hoâ h?c.
II. NH?NG PHĐN BN HOÂ H?C THU?NG DNG:
3. Phđn bn vi lu?ng:
lă nh?ng lo?i phđn bn c ch?a m?t s? nguyín t? vi lu?ng nhu B (Bo), Zn (k?m), Mn (Mangan), . du?i d?ng h?p ch?t.
Trín m?t s? bao b phđn bn NPK thu?ng k hi?u b?ng nh?ng ch? s? nhu 16 - 16 - 8, 5 - 10 - 3 ho?c 18 - 12 - 14 hay 20 - 20 - 15, 22 - 20 - 15,.
K hi?u năy cho ta bi?t t? l? kh?i lu?ng câc thănh ph?n N - P2O5 - K2O trong phđn NPK
V d?: trong phđn NPK 20 - 20 - 15 c ch?a:
+ 20% N
+ 20% P2O5
+ 15% K2O
* V d?: trong phđn NPK 20 - 20 - 15 c ch?a:
+ 20% N ; 20% P2O5 ; 15% K2O
* V d?: trong phđn NPK 20 - 20 - 15 c ch?a:
Hăm lu?ng ngt? N trong phđn bn năy lă:
%N = 20%
- T? l? P trong P2O5 lă:
+ Hăm lu?ng ngt? P trong phđn bn năy lă:
%P = 0,44 x 20% = 8,8%
- T? l? K trong K2O lă:
+ Hăm lu?ng ngt? K trong phđn bn năy lă:
%K = 0,83 x 15% = 12,45%
BT: C nh?ng lo?i phđn bn sau: KCl, NH4NO3 , NH4Cl , (NH4)2SO4 , Ca3(PO4)2 , Ca(H2PO4)2 , (NH4)2HPO4 , KNO3 .
a. Hêy cho bi?t tín hoâ h?c c?a nh?ng phđn bn trín.
b. Hêy s?p x?p chng thănh 2 nhm: phđn bn don vă phđn bn kĩp.
c. Tr?n nh?ng phđn bn năo v?i nhau ta du?c phđn bn kĩp NPK ?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓