Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thể tích của một hình

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 03h:27' 13-12-2013
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 161
Số lượt thích: 0 người
12/13/2013
1
Xin chào các thầy cô giáo
PHÒNG GD-ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ B
Giáo viên : Nguyễn Thơ Văn
12/13/2013
2
12/13/2013
3
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch cña mét h×nh
Ví dụ 1
Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.
12/13/2013
4
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Hình C gồm ...hình lập phương
Hình D gồm ...hình lập phương
Vậy thể tích hình C....Thể tích hình D
bằng
Ví dụ 2:
C
D
12/13/2013
5
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Ví dụ 3:
Vậy thể tích hình P = thể tích hình M + thể tích hình N
12/13/2013
6
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Ví dụ 4:
Vậy 2 hình có thể tích bằng
nhau, có thể có hình dạng
..nhau.
khác
12/13/2013
7
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Luyện tập:
Bài số 1 (115):
Trong hai hình dưới đây:
Hình A
- Số hình lập phương nhỏ trong: - hình A là:....
-hình B là....
-Thể tích hình B .. ...Thể tích hình A

16 hình
18 hình

Hình B

lớn hơn
12/13/2013
8
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
Bài 2(115): Đếm số hình lập phương nhỏ trong mỗi hình, rồi so sánh thể tích hình (A) và hình (B)
Hình A
HìnhB
Số hình lập phương nhỏ trong hình (A) là:.....
Số hình lập phương nhỏ trong hình ( B) là.....
Thể tích hình (A)..thể tích hình (B)
45 hình
26 hình
>
12/13/2013
9
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nhBài 3(115): Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm. Hãy
xếp 6 hình lập phương đó thành hình hộp chữ nhật. Có
bao nhiêu cách xếp khác nhau?


12/13/2013
10
Cách 1
12/13/2013
11
Cách 2

12/13/2013
12
Cách 3
12/13/2013
13
Cách 4
12/13/2013
14
Cách 5


12/13/2013
15
Thứ s¸u ngày 29 tháng 1 năm 2010
Toán
Tiết 110: ThÓ tÝch mét h×nh
* Kết luận:
- Người ta dùng các hình ....... . để đo thể tích
hình
- Hai hình bằng nhau thì ...... bằng nhau.
- Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng
..... nhau.
lập phương
thể tích
khác
 
Gửi ý kiến