Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 31. Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Ngát
Ngày gửi: 07h:47' 20-11-2014
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 1 người (Lưu Thị Ngát)
BÀI 31:
SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI THỦY SẢN
Thức ăn thuỷ sản gồm những loại nào?
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Thức ăn thuỷ sản
Thức ăn tự nhiên
Thức ăn nhân tạo
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Hình 31.1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các loại thức ăn tự nhiên của cá
Quan sát sơ đồ và kể tên các loại thức ăn tự nhiên của cá
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự niên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
Các loại thức ăn tự nhiên của cá
+ Thực vật phù du, vi khuẩn.
+ Động vật phù du.
+ Thực vật bậc cao.
+ Động vật đáy.
+ Chất vẩn.
Nêu đặc điểm và lấy ví dụ minh hoạ mỗi loại TĂ?
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự niên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
Các loại thức ăn tự nhiên của cá:
Thực vật phù du: thực vật sống trôi nổi trong nước, chủ yếu là tảo
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự niên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
Các loại thức ăn tự nhiên của cá
ĐV phù du: đv nhỏ sống trôi nổi: chân kiếm, chân chèo, luân trùng…
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự niên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
Các loại thức ăn tự nhiên của cá
Thực vật bậc cao: rong, bèo, cỏ,…
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự niên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
Các loại thức ăn tự nhiên của cá
Động vật đáy: trai, ốc, giun ít tơ, ấu trùng muỗi, bọ gạo…
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Hình 31.1.Sơ đồ về mối quan hệ giữa các loại thức ăn tự nhiên của cá
Các loại thức ăn TN của cá có mối quan hệ với nhau
như thế nào?
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nHiên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối quan hệ mật thiết
với nhau, tác động đến sự tồn tại và phát triển của nhau.
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
MUỐI DINH DƯỠNG HÒA TAN
Thực vật phù du,
Vi khuẩn
Động vật phù
du
Động vật
đáy
Chất vẩn
Mùn đáy

Thực vật
bậc cao
Hình 31.1.Sơ đồ về mối quan hệ giữa các loại thức ăn tự nhiên của cá
Thực vật phù du,
Vi khuẩn
Động vật phù
du
Chất vẩn
Thực vật
bậc cao
Mùn đáy
MUỐI DINH DƯỠNG HÒA TAN
Động vật
đáy
- Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp: Các sinh vật trong nước và
con người.

Nêu các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến
nguồn thức ăn tự nhiên của cá?
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nHiên
1. Cơ sở phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên
- Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp: Nhiệt độ, ánh sáng, các chất khí, độ PH .
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nHiên
2. Những biện pháp bảo vê và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên
Bảo vệ và
tăng nguồn
thức ăn
tự nhiên
Bón phân cho
vực nước
Quản lí và bảo vệ
nguồn nước
Phân hữu cơ: phân bắc,
phân chuồng, phân xanh.
Phân vô cơ:
Phân đạm, phân lân
Quản lí: mực nước, tốc độ dòng
chảy, thay nước khi cần thiết.
Bảo vệ nguồn nước: làm tăng
nguồn dinh dinh dưỡng.
Quan sát sơ đồ và cho biết cần làm gì để bảo vệ và
phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của cá?
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
I. Bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nHiên
2. Những biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên.`
Bón phân cho vực nước (Phân hữu cơ, phân vô cơ):

Em hãy nêu tác dụng của các biện pháp?
Tác dụng:
- Tăng cường chất vẩn, mùn bã hữu cơ, lượng muối vô cơ.
- Cung cấp chất DD cho TV thuỷ sinh (nhất là các loài tảo).
Quản lí và bảo vệ nguồn nước (Quản lí mực nước, tốc độ
dòng chảy, .)

Tác dụng:
Cân bằng các yếu tố lí, hoá học trong lưu vực nước.
Làm nguồn nước không bị ô nhiễm.
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Ii. SảN XUấT THứC ĂN NHÂN TạO NUÔI Cá.
Quan sát sơ đồ, nêu các loại thức ăn nhân tạo nuôi cá?
Thức ăn tinh:
Giàu tinh bột, đạm như cám, bả đậu đỗ,
tôm, ốc, phụ phẩm lò mổ.

Thức ăn hỗn hợp:
Phối hợp đầy đủ chất dinh dưỡng như các
loại cám hỗn hợp
Thức ăn thô:
Các loại phân bón cá ăn trực tiếp, không
qua phân giải như phân chuồng, phân xanh
Kể tên một số loại thức ăn nhân tạo nuôi cá ở địa phương
mà em biết?

Thức ăn nhân
tạo nuôi cá
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Ii. SảN XUấT THứC ĂN NHÂN TạO NUÔI Cá.
- Thức ăn tinh: Các loại cám, đậu đỗ, các phụ phẩm.
1. Các loại thức ăn nhân tạo.
Ii. SảN XUấT THứC ĂN NHÂN TạO NUÔI Cá.
Thức ăn tinh: Các loại cám, đậu đỗ, các phụ phẩm.
Thức ăn thô: Các loại phân bón như phân xanh, phân chuồng.
1. Các loại thức ăn nhân tạo.
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Ii. SảN XUấT THứC ĂN NHÂN TạO NUÔI Cá.
Thức ăn tinh: Các loại cám, đậu đỗ, các phụ phẩm.
Thức ăn thô: Các loại phân bón như phân xanh, phân chuồng.
Thức ăn hỗn hợp: Các loại cám hỗn hợp.
1. Các loại thức ăn nhân tạo.
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Ii. SảN XUấT THứC ĂN NHÂN TạO NUÔI Cá.
2. Vai trò:
Thức ăn nhân tạo có vai trò như thế nào?
- Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tăng năng suất, chất lượng của cá.
- Rút ngắn thời gian nuôi.
Muốn có nhiều thức ăn nhân tạonuôi cá theo em
con người cần phải làm gì?
+Tận dụng thức ăn thừa, phụ phế phẩm của: Lò mổ,
nông nghiệp, công nghiệp, .
+Trồng rau, cỏ, thả bèo,.
+ Gây nuôi: Giun, ốc,.
+ Sản xuất thức ăn hỗn hợp:
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Để tăng nguồn thức ăn nhân tạo cần:
Ii. SảN XUấT THứC ĂN NHÂN TạO NUÔI Cá.
3. Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thuỷ sản
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
Thức ăn hỗn hợp nuôi thuỷ sản
* Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi thuỷ sản
Bước 2
Làm sạch,
nghiền nhỏ
ng/liệu
Trộn theo tỉ
lệ, thêm chất
kết dính
Hồ hóa và
làm ẩm
Đóng gói,
bảo quản
Ép viên và
sấy khô
* Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản

Câu hỏi củng cố

1. Thế nào là thức ăn tự nhiên của cá? Để tăng nguồn thức ăn tự nhiên của cá phải làm thế nào?
2. Thế nào là thức ăn nhân tạo của cá? Để tăng nguồn thức ăn nhân tạo cho cá phải làm thế nào?
3. Kể tên các chuỗi thức ăn trong ao hồ?
Một số loại thức ăn tự nhiên của cá
Bèo tấm
Bèo tây(TVTS)
Rong đuôi chồn(Tvđáy)
Ốc: Động vật đáy
Trùng hình tia(ĐVPD)
bọ gạo (ĐVPD)
Rong lá lớn
Tảo lam(TVPD)
Tảo đậu(TVPD)
ấu trùng ch. chuồn
Hướng dẫn về nhà

1. Trả lời câu hỏi cuối bài (SGK)
2. Chuẩn bị bài mới:
- Đọc bài thực hành: bài 32
- Các nhóm chuẩn bị các loại nguyên liệu sau:
Nhóm 1: tổ 1, 2
- Bột ngô : 0,2kg
- Cám gạo : 0,5kg
- Bột cá : 0,1kg
- Bột sắn : 0,1kg
Nhóm 2: tổ 3, 4
- Bột khoai : 0,2kg
- Thóc lép nghiền: 0,5kg
- Khô dầu lạc : 0,1kg
- Bột sắn : 0,1kg
Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản
 
Gửi ý kiến