Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Saving energy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: ty le
Ngày gửi: 17h:09' 02-12-2018
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 330
Số lượt thích: 0 người
1
2
3
4
5
6
E
G
Y
N
R
E
WORD QUIZ
E
G
Y
N
R
E
It is used to produce electricity
E
You need it to cook
G
You can not watch TV or listen to the radio without it.
Y
People in Holland have been using this source to make power for a long time
N
This kind of power is produced by the heat from the sun.
R
We can buy it at the filling station.
E


Period 43
UNIT 7: Saving Energy
Lesson 1: Getting started, Listen and Read
Thursday, February 9th, 2017
1 – GETTING STARTED:
What should we do to save energy?
What should we do to save energy?
- Turning off the faucets after using
- Turning off the TV or the stereo when no one is watching it or listening to it
- Don’t turn on the stereo and the TV at the same time
- Turning off the light if it isn’t necessary
- …
Mrs. Mi
Mrs. Ha
2 - LISTEN AND READ
Mrs. Mi is talking with her neighbor, Mrs. Ha
a/. New words:
1. water bill (n):
hoá đơn nước
2. faucet (n):
vòi nước
3. (to) drip :
nhỏ giọt
4. pipe (n):
ống nước
5. crack (n) :
vết nứt
7. enormous (a) = very big :
6. plumber (n):
thợ sửa đường ống nước
nhiều, khổng lồ
8. (to) suggest
:đề nghị
+ V-ing
Ex: I suggest closing your book
plumber
crack
pipe
drip
faucet
water bill
CHECKING WORDS
1
2
3
4
5
6
1. I suggest taking showers.
S + suggest + V_ing
Use: To give advice / to make a suggestion.
2. I suggest that you should speak English in class
S + suggest + that + S + should + V-inf…
Form:
Form:
b/. Grammar: Suggestions

1. Mrs. Ha is worried about her water bill
2. Mrs. Mi gives Mrs. Ha advice on how to save water.
3. Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks.0
4. Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipes.
5. Mrs. Mi suggests taking showers to save water.*True or False? Check (T/F) the boxes.
Then correct the false statements :
T
T
T
F
F
3. Mrs. Ha hasn’t checked the pipes in her house.
4. Mrs. Mi suggests getting a plumber to check cracks in the pipes.
What’s the matter, Mrs. Ha?
I’m worried about my most recent water bill. It’s enormous.
Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses
How do I do that?
First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes.
I’ll do that.
Baths use twice as much water as showers, so I suggest talking showers. And remember to turn off the faucets. A dripping faucet can waste 500 liters of water a month.
I see. Thank you
Mrs. Ha:
Mrs. Ha:
Mrs. Ha:
Mrs. Ha:
Mrs. Mi:
Mrs. Mi:
Mrs. Mi:
Mrs. Mi:
ANSWER THE QUESTIONS :
Lucky Number
What is Mrs. Ha worried about?
- She is worried about her most recent water bill.
What should Mrs. Ha do?
- She should reduce the amount of water her family uses.
Why should Mrs. Ha get a plumber?
- She should get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes.
How much water do baths use?
- Baths use twice as much water as showers.
How many liters of water can a dripping faucet waste a month?
- A dripping faucet can waste 500 liters of water a month.
Mrs. Ha is worried about her water bill because it is (1).................. . Mrs. Mi (2) .............. that Mrs. Ha should (3)............. the amount of water her family uses by doing three things. Firstly, Mrs. Ha should get a (4) ............... to check if there are any (5) ............. in the pipes. Secondly, she should take (6)............... instead of baths. Finally, she should remember to turn off the (7) ............. .
enormous
suggests
reduce
plumber
cracks
showers
faucets
*Complete the passage with words given “showers, faucets, reduce, enormous, suggests, cracks, plumber”
Make suggestions how to save energy at home ?
DISCUSSION
Example:
I suggest putting the lid on the cooking pot when cooking.
HOMEWORK
1- Learn the new words by heart.
2- Make a list of things we should do to save energy.
3- Prepare Unit 7: Read
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION !
Goodbye !
 
Gửi ý kiến