Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Saving energy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Thi Thơ
Ngày gửi: 16h:16' 11-03-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
Thi Xa Ben Tre
High School
Welcome to our class
Energy
gas
Unit 7

Saving energy
READ
vocabulary
a bulb : bóng đèn tròn
a category: loại hạng.
>< necessities: hàng nhu yếu phẩm
luxuries(pl.n): hàng xa xỉ phẩm
an innovation: sáng chế mới
a labeling scheme: hệ thống nhãn
vocabulary
a consumer: người tiêu dùng
a bulb : bóng đèn tròn
Matching
1. a category
2. a consumer
3. luxuries
4. necessities
5. a labeling scheme
6. a bulb
7. an innovation
a) hàng xa xí phẩm
b) loại, hạng
c) hàng nhu yếu phẩm
d) người tiêu dùng
e) hệ thống nhãn
f) sáng chế mới
g) bóng đèn tròn
Which of the following is the best summary of the passage?
Energy- saving bulbs should be used to save electricity.
In Western countries electricity, gas, and water are necessities.
North American and European countries are interested in saving money and natural resources.
Labeling schemes help saving energy.
In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.
For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100 watt light bulb with an energy- saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.
In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators freezers, washing machines and tumble dryers. The label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the same category.
Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth‘s resources.
Which of the following is the best summary of the passage?
Energy- saving bulbs should be used to save electricity.
In Western countries electricity, gas, and water are necessities.
North American and European countries are interested in saving money and natural resources.
Labeling schemes help saving energy.
Answer the questions. Write the answers in your exercise book.
What are Western consumers interested in?
Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy- saving bulbs instead?
What is the purpose of the labeling scheme?
Why should we save energy?
Discussion:
What do you do to spend less on lighting at home and at school?
Homework:
1) Read the text again
2) Do the exercise 5a, and b (P61)
 
Gửi ý kiến