Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 2. School talks

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Gia Đức Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 03-10-2018
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
English
lesson
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
TO CLASS 10C5
WELCOME TO
OUR CLASS
Unit 2: School talks
Lesson 4: Writing
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
Unit 2: School talks
Lesson 4: Writing/P 27- 28
Contents of the new lesson
Warm- up
Pre - writing
While - writing
After - writing
English
10
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
A FORM
Some information you have to fill in a form.
Marital status
Place and date of birth
Present
Address
Nationality
Job
Name
Sex
What information do you have to fill in the form?
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
English 10
Unit 2 - Writing
I. Warm- up.
1. Have you ever seen a form?
2. Have you filled/ used a form?
3. When did you use it?
Answer the question:
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
English 10
Unit 2 - Writing
I. Warm- up.
II. Pre- writing
form (n): mẫu (đơn)
- fill in (v): điền vào
- ‘nationality (n): quốc tịch
‘marital ‘status(n): tình trạng
hôn nhân
- block ‘capital(n): chữ viết hoa
- ‘surname (n): họ
Vocabulary:
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
English 10
Unit 2 - Writing
I. Warm- up.
II. Pre- writing
Vocabulary
III. While- writing
Task 1: Forms do not usually ask question, but they ask for information. Match a line in
A with a question in B.
1. First name
2. Surname
3. Date of birth
4. Place of birth
5. Present address
6. Marital status
7. Occupation
a, What do you do?

1-d, 2- f, 3- e, 4- g, 5- b, 6- c, 7- a
Answer key:
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
English 10
Unit 2 - Writing
I. Warm- up.
II. Pre- writing
Vocabulary
III. While- writing


Task 1
Task 2: Forms ask you to do certain
things. Do the following:
Write your name in block capitals.
_________________________________
2. Sign your name: _________________
3. Delete where not appilable.
I am a student/ a teacher/ an employer.
4. Put a cross if you are amale.
5. Put a tick if you are a famale.
LUONG VAN HANH
X
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
English 10
Unit 2 - Writing
I. Warm- up.
II. Pre- writing
Vocabulary
III. While- writing


Task 1
Task 2
Task 3: Fill in the following form.
Work in pair.
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLMENT FORM
PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS.

Mr./ Mrs./ Miss*
Surname: ______________________________________
First name: _____________________________________
Date of birth: ____________________________________
Nationality:_____________________________________
Language(s):____________________________________
Address in your country: __________________________
Occuption: _______________________________
Reason for learning English: Business/ Pleasure/ Exams/ Others*.
(If others, please specify): _________________________
How many hours a day do you want to stay at the school?
_______________________
What date do you want to start? :___________________
* Delete where not applicable.
For example
TRAN
CONG AN
20/ 7/ 2002
VIETNAMESE
VIETNAMESE, ENGLISH
12 TRAN HUNG DAO, BUON MA THUOT
STUDENT
2,5 HOURS
October 20
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
English 10
Unit 2 - Writing
I. Warm- up.
II. Pre- writing
Vocabulary
III. While- writing


Task 1
Task 2
Task 3
IV. After - writing
Work in group
Find someone Who…..
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
Find someone who...
Designed by Mr. Hanh - Teacher of English - Tran Phu High School
Homework
Review the lesson( Learn by heart all new words).
 Do the exercise in workbook.
 Prepare the next lesson.
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
Thank you for
your attention!
Goodbye. See you later
Designed by Mr. Hanh - English teacher - Tran Phu high school
 
Gửi ý kiến