Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 82. ich, êch

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Quân
Ngày gửi: 16h:18' 04-01-2014
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Mai Thanh Thế
H?c v?n
Bài 82: ich - êch
Năm học: 2013 - 2014
Người thực hiện: Lê Hoàng Quân
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
Kiểm tra bài cũ:
ach
cuốn sách
viên gạch kênh rạch
sạch sẽ cây bạch đàn
Mẹ, mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà dây bẩn
Sách, áo cũng bẩn ngay.
Giữ gìn sách vở
Tổ1
Tổ2
Tổ3
ach
viên gạch
cuốn sách
b
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
Bài mới
Bài 82:
ich
êch
l
ịch
tờ lịch
ach
ếch
con ếch
êch
ich
ich - êch
Nghæ giaûi lao
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
lịch
tờ lịch
ếch
con ếch
êch
ich
vở kịch
mũi hếch
chêch chếch
ịch
êch
êch
b
ich
êch
tờ lịch
con ếch
vui thích
ích
êch
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
lịch
tờ lịch
ếch
con ếch
êch
ich
vở kịch
mũi hếch
chêch chếch
ich
êch
tờ lịch
con ếch
vui thích
Trò chơi: Rung chuông vàng
Tìm vần bị mất
ịch
Trò chơi: Rung chuông vàng
Tìm vần bị mất
ích
Trò chơi: Rung chuông vàng
Tìm vần bị mất
ếch
Trò chơi: Rung chuông vàng
Tìm vần bị mất
êch
ếch
Tiết 1 đã hết
Hẹn gặp lại !
Trường tiểu học Mai Thanh Thế
H?c v?n
Bài 82: ich - êch
Năm học: 2013 - 2014
Người thực hiện: Lê Hoàng Quân
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
lịch
tờ lịch
ếch
con ếch
êch
ich
vở kịch
mũi hếch
chêch chếch
ich
êch
tờ lịch
con ếch
vui thích
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
ich - êch
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích, ri rích
Có ích, có ích.
C
T
C
ích
ích
ích
ích
ích
R
T
N
Nghæ giaûi lao
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
V
Thứ ba, ngày 20 tháng 1 năm 2014
Học vần
o
Chúng em đi du lịch
ich
s
Bài 82
lịch
ếch
tờ lịch
con ếch
ich
êch
vở kịch
mũi hếch
vui thích
chênh chếnh
con ếch
Chúng em đi du lịch
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích, ri rích
Có ích, có ích.
ich
êch
tờ lịch
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
lịch
tờ lịch
ếch
con ếch
êch
ich
vở kịch
mũi hếch
chêch chếch
ich
êch
tờ lịch
con ếch
vui thích
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích, ri rích
Có ích, có ích.
Chúng em đi du lịch
vở
vui
mũi
hếch
kịch
thích
Nối thành từ có nghĩa
chêch
chếch
Tiết học đã hết
Xin chào quý thầy cô
Hẹn gặp lại !
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2014
Học vần
lịch
tờ lịch
ếch
con ếch
êch
ich
vở kịch
mũi hếch
chêch chếch
ich
êch
tờ lịch
con ếch
vui thích
Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích, ri rích
Có ích, có ích.
Chúng em đi du lịch
 
Gửi ý kiến