Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Con cá

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trương Thị Hồng Viên
Ngày gửi: 09h:09' 12-02-2014
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 376
Số lượt thích: 0 người
VỀ DỰ GIỜ LỚP 1C
NĂM HỌC 2012 - 2013
chào mừng các thầy giáo,cô giáo
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Hoạt động 1: Quan sát tranh
Cá trôi
Cá quả ( cá chuối)
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 20: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Hoạt động 1: Quan sát tranh
Cá rô phi
Cá diếc
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Cá sống ở ao, hồ, sông, suối….
Hoạt động 1: Quan sát tranh
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Cá sống ở biển.
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Cá chép
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Hoạt động 2: Thảo luận

Đầu
Mình
Vây
Đuôi
BÀI 25: Con cá
Cá có các bộ phận chính là: đầu, mình, vây và đuôi.
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Hoạt động 2: Thảo luận
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Hoạt động 2: Thảo luận
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Kéo vó
Kéo lưới
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Nơm cá
Quăng lưới
Câu cá
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Hoạt động 3: Ích lợi của cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Cá được dùng làm thức ăn.
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Cá nóc
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Một số loài cá được dùng để làm thuốc
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
Một số loài cá làm cảnh.
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
- Cá sống ở ao, hồ, sông, suối… và biển.
- Cá gồm có các bộ phận chính là: đầu, mình, vây và đuôi.
- Cá được dùng làm thức ăn, làm thuốc và làm cảnh.
BÀI 25: Con cá
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
ĐÚNG GIƠ Đ, SAI GIƠ S
Cá sống trên bờ.
S
Cá có các bộ phận chính là: đầu, mình, vây và đuôi.
Đ
S
Cá thở bằng bụng.
Cá được dùng làm thức ăn, làm thuốc và làm cảnh.
Đ
Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 25: Con cá
KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
 
Gửi ý kiến