Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trừ các số tròn chục

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Mỹ Chi
Ngày gửi: 11h:35' 20-02-2014
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô
Và các em học sinh
Trường tiểu học thuận an c
GVTH: Phan Thị Mỹ Chi
BI GI?NG
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Kiểm Tra Bài Cũ
30 + 20 =
40 + 50 =
?
?
50
90
Toán
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
50 - 20 =
30
2
0
3
0 trừ 0 bằng 0 , viết 0
5 trừ 2 bằng 3 , viết 3
5
0
2
0
-
3
0
5
-
0
0
Muốn trừ các số tròn trục ta viết các số thẳng cột với nhau và thực hiện phép tính từ phải sang trái.
Kết luận :
?
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
0
0
80
1. Tính:
2
3
40
50
20
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
2. Tính nhẩm:
50 – 30 = ?
Nhẩm : 5 chục – 3 chục = 2 chục
Vậy : 50 – 30 = 20
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
2. Tính nhẩm:
10
50
80
40
30
0
40 – 30 =
70 – 20 =
90 – 10 =
80 – 40 =
90 – 60 =
50 – 50 =
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
3/ An có 30 cái kẹo, chị An cho thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
… cái kẹo
An có :
Tóm tắt
30 cái kẹo
Chị cho:
10 cái kẹo
Có tất cả:
Số cái kẹo An có tất cả là :
30 + 10 = 40 (cái kẹo)
Đáp số : 40 cái kẹo
Bài giải
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
50 – 10 ….. 20
40 – 10 ….. 40
30 …… 50 - 20
>
<
=
>
<
=
4/
?
Ai nhanh hơn???
Ai nhanh hơn???
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
Củng cố
Các em vừa học bài gì?
Nêu cách đặt tính?
Thứ năm , ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán
TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
DẶN DÒ
Hoàn thiện bài tập 2 vào vở.
Xem trước bài luyện tập, chuẩn bị cho tiết học sau.
Cảm ơn quý thầy cô đã quan tâm theo dõi!
 
Gửi ý kiến