Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Hòa bình cho bé

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vủ Hương Anh
Ngày gửi: 15h:17' 25-02-2014
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Môn: Âm nhạc

Ngu?i thực hiện:Vu Th? Huong Anh
Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
Âm nhac
1. KiÓm tra bµi cò:
Quan sát các hình ảnh trên các em nhớ đến bài hát nào đã học?
Bài hát Quả của tác giả: Xanh Xanh.
Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
Âm nhac
Bức tranh có những hình ảnh nào?
Thø 5 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2014


Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2013
Âm nhac
Học hát bài: Hoà bình cho bé

Nhạc và lời:Huy Trân
Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
m nh?c

Học hát bài: Hoà bình cho bé
Nhạc và lời Huy Trân
Nghe hát mẫu
Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2013
m nh?c
Luyện âm : Lạ là la
Học hát bài: Hoà bình cho bé
Nhạc và lời Huy Trân
Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
Âm nhac
Học hát bài: Hoà bình cho bé
Nhạc và lời:Huy Trân
Đọc lời ca:
Cờ hoà bình bay phấp phới
Giữa trời xanh biếc xanh.
Kìa đàn bồ câu trắng trắng,
Mắt tròn xoe hiền hoà.
Hoà bình là tia nắng ấm,
Thắm hồng môi bé xinh.
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát
Tay vòng tay bé ngoan.


Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
Âm nhạc
Ho bnh cho b
Nhc v li Huy Trn
Dy ht tng cu:
C ho bnh bay php phíi
Gia tri xanh bic xanh.
Ka n b cu trng trng,
Mt trn xoe hiỊn ho.
Ho bnh l tia nng m,
Thm hng mi b xinh.
Nhp nhng cng ct ting ht
Tay vng tay b ngoan.

Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
Âm nhac
Dạy hát kết hợp gõ đệm
Cờ hoà bình bay phấp phới
x x x x x x
Giữa trời xanh biếc xanh.
x x x x x
Kìa đàn bồ câu trắng trắng
x x x x x x
Mắt tròn xoe hiền hoà.
x x x x x
Hoà bình là tia nắng ấm
x x x x x x
Thắm hồng môi bé xinh
x x x x x
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát
x x x x x x
Tay vòng tay bé ngoan.
x x x x x
Học hát bài: Hoà bình cho bé
Nhạc và lời:Huy Trân
Thứ 5 ngày14 tháng 3 năm 2014
m nh?c
Học hát bài:Hoà bình cho bé
Nhạc và lời:Huy Trân

Hát kết hợp vận động phụ hoạ
Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014

Trò chơi hát theo nguyên âm: A - O - U - I
Cờ hoà bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc xanh
A A A A A A A A A A A
Kìa đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hoà
O O O O O O O O O O O
Hoà bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh
U U U U U U U U U U U
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát tay vòng tay bé ngoan
I I I I I I I I I I I
7
7
Cờ hoà bình bay phấp phới . Giữa trời xanh biếc
Hoà bình là tia nắng ấm . Thắm hồng môi bé
xanh. Kìa đàn bồ câu trắng trắng
xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát.
Mắt tròn xoe hiền hoà...
tay vòng tay bé ngoan.
:
b
b
b
Hoà bình cho bé
Nhạc và lời Huy Trân
Häc h¸t bµi: Hoµ b×nh cho bÐ
Nh¹c vµ lêi:Huy Tr©n
Thứ 5 ngày 14 tháng 3 năm 2014
Âm nhac
Tiết học đến đây đã kết thúc
 
Gửi ý kiến