Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 32. Trang trí tự do

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: 32 trang tri tu do
Người gửi: trieu hoang thien thanh
Ngày gửi: 19h:39' 21-04-2014
Dung lượng: 18.4 MB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 1 người (Cao Thi Van)
CHÀO MỪNG
QÚY THẦY
CÔ VÀ
CÁC EM
THÂN MẾN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy ghép các các án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy ghép các các án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy ghép các các án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 2
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy ghép các các án đúng với các hình?
A - Tranh đề tài
Hình 3
Hình 4
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
Tranh đề tài
A - Tranh đề tài
B - Tranh kí họa
C - Tranh tĩnh vật
D - Tranh trang trí
Hình 4
Hãy ghép các các án đúng với các hình?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết sự khác nhau giữa tranh trang trí với các tranh khác ở chổ nào?
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
Tranh đề tài
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tranh trang trí
Tranh tĩnh vật
Tranh kí họa
Tranh đề tài
Sự khác nhau giữa tranh trang trí với các tranh khác ở chổ nào là:
Trong tranh trang trí được sử dụng thước kẻ, compa,.
Màu sắc theo ý thích người vẽ không theo vật mẫu có sẵn.
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Hình 1
Hình 2
Hình 4
Hình 6
Hình 3
Hình 5
Em hãy gọi tên các hình trang trí trên?
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Em hãy cho biết hình trang trí nào thuộc trang trí cơ bản?
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Trang trí cơ bản: Trang trí hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và đường diềm
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Em hãy cho biết hình trang trí nào thuộc trang trí ứng dụng?
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Trang trí hình tròn
Trang trí hình vuông
Trang trí hình chữ nhật
Trang trí đường diềm
Trang trí bìa lịch treo tường
Trang trí đầu báo tường
Trang trí cơ bản: Trang trí hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và đường diềm
Trang trí ứng dụng: Trang trí đầu báo tường, bìa lịch treo tường,...
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Màu sắc ở ba hình trên như thế nào?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Ba hình trên sử dụng hòa sắc gì ?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
I - Quan sát - nhận xét
Ba hình trên sử dụng họa tiết gì ?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
Nhắc lại các bước vẽ trang trí ?
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
Nội dung
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
Trang trí ứng dụng
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
Gồm 4 bước:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
4 - Vẽ màu
3 - Vẽ họa tiết
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Bài 30
VẼ TRANH
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
3 - Vẽ họa tiết
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Nội dung
II - Cách vẽ
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
Nội dung
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
III - Thực hành
III - Thực hành
Trang trí hình vuông: cạnh 18 cm
Hoặc trang trí hình tròn: đường kính 19 cm
Khổ giấy : A 4
Màu vẽ: tự chọn màu.
Nội dung
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
III - Thực hành
III - Thực hành
TRANH THAM KHẢO
TRANG TRÍ TỰ DO
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
Nội dung
II-Cách vẽ:
1 - Kẻ trục
2 - Phác mảng hình
3 - Vẽ họa tiết
4 - Vẽ màu
Bài 32
VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TỰ DO
I- Quan sát - nhận xét
Trang trí cơ bản
- Màu sắc
- Hòa sắc
- Họa tiết
Trang trí ứng dụng
III - Thực hành
IV. Nhận xét, đánh giá
- Cách sắp xếp bố cục, mảng chính, phụ?
Hoùa tieỏt?
- Màu sắc?
IV - Nhận xét, đánh giá
Bài 30
VẼ TRANH
ĐỀ TÀI THỂ THAO -VĂN NGHỆ
Dặn dò
- Tieỏp tuùc hoàn thành bài vẽ
Chúc các thầy cô và các em có một ngày
VUI KHỎE VÀ BỔ ÍCH
HẸN GẶP
CÁC EM
Ở TIẾT HỌC
MỸ THUẬT
SAU
 
Gửi ý kiến