Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị mỹ
Ngày gửi: 22h:22' 09-09-2014
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 328
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Tám)
ĐỊA LÝ 9
TIẾT 7 - BÀI 7:
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Nông nghiệp gồm những ngành chính nào?
Sự phát triển và phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố chính nào?
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
1. Tài nguyên đất
Lược đồ phân bố các loại đất chính ở nước ta

HS Làm việc theo nhóm (điền vào sơ đồ /3/)
Nhóm đất
Diện tích,
phân bố
Nhóm1,2: Tìm hiểu về tài nguyên đất . phân bố ở đâu và thích hợp với loại cây trồng nào? HS tham khảo lược đồ 28.1; 31.1;35.1 về sự phân bố đất badan, phù sa cổ (đất xám) đất phèn, mặn)
Nhóm 3,4: Tìm hiểu về tài nguyên khí hậu ( điền sơ đồ )? Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8 ?
? Những đặc điểm đó có thuận lợi và khó khăn như thế nào đến sản xuất NN?
? Địa phương em có các cây trồng chính nào ? cơ cấu mùa vụ như thế nào ?.

* Nhóm5: Tìm hiểu về tài nguyên nước? Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?
? Nêu những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên nước đối với nông nghiệp ?
*Nhóm 6:Tìm hiểu về tài nguyên sinh vật nước ta ?
HS Làm việc theo nhóm
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
1. Tài nguyên đất
Lược đồ phân bố các loại đất chính ở nước ta
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
1. Tài nguyên đất
2. Tài nguyên khí hậu
Khí hậu chung Việt Nam
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
1. Tài nguyên đất
2. Tài nguyên khí hậu
3. Tài nguyên nước
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
1. Tài nguyên đất
2. Tài nguyên khí hậu
3. Tài nguyên nước
4. Tài nguyên sinh vật
2.HĐ2:Tìm hiểu các nhân tố kinh tế - xã hội.
* HS làm việc cá nhân.
?Nhận xét về dân cư,lao động nông thôn ở nước ta ?
? Kể tên các loại cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2 .
GVKL: - Hệ thống thuỷ lợi
- Hệ thống dịch vụ, trồng trọt, chăn nuôi. Các cơ sở vật chất kĩ thuật khác
- Nông nghiệp có hơn 20 000 công trình thuỷ lợi phục vụ cho nông nghiệp
? Nhà nước đã có những chính sách gì để phát triển nông nghiệp ?
? Thị trường có ảnh hưởng gì đến phát triển và phân bố NN? Nêu ví dụ cho thấy vai trò thị trường đối với tình hình sx 1 số nông sản ở
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I. Các nhân tố tự nhiên
II. Các nhân tố kinh tế - xã hội
1. Dân cư và lao động nông thôn
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật:
3. Chính sách phát triển nông nghiệp:
4. Thị trường trong và ngoài nước:
Tiết 7 - Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Lược đồ phân bố các loại đất chính ở nước ta
ĐÀN VỊT
GÀ CÔNG NGHIỆP
ĐÀN BÒ
ĐÀN TRÂU
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài, làm bài trong TBĐ.
2. Tìm hiểu trước bài : Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
CỦNG CỐ
 
Gửi ý kiến