Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương 1. Giới thiệu về PLC

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sinh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:12' 28-04-2009
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 507
Số lượt thích: 0 người
BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH
GV: Ths. Nguyễn Hoàng Dũng
Bộ Môn Tự Động Hóa
Khoa Công Nghệ
Đại Học Cần Thơ
E-mail: hoangdung@ctu.edu.vn
NỘI DUNG
Chương 1. Giới thiệu về PLC
Chương 2. Kết nối PLC với thiết bị chấp hành
Chương 3. Tập lệnh của PLC S7-200
Chương 4. Lập trình PLC dùng Mnemonic và Ladder
Chương 5. Thiết kế một số ứng dụng đơn giản
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Văn Tấn, PLC, Đại Học Cần Thơ, 2008
2. Trương Đình Châu, Bài giảng về SCADA, Đại Học Bách Khoa TPHCM, 2006
3. Hugh Jack, Automating Manufacturing system with PLC, 2005
4. S7-200 Programmable Controller system manual, 2002
5. Nguyễn Hoàng Dũng, Lập trình ứng dụng PLC S7-200, ĐHCT, 2008
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
- Điểm thực hành: 30%
- Đồ án môn học: 20%
- Điểm thi: 50%
MỤC TIÊU
1. Hiểu tổng quan PLC
2. Đấu nối PLC với thiết bị chấp hành
3. Hiểu được hoạt động của PLC
4. Hiểu cách lập trình và thực thi chương trình trên PLC
GIỚI THIỆU PLC
CÁC LOẠI PLC
K30S (LG, KOREA)
K60H (LG, KOREA)
CÁC LOẠI PLC
K80H (LG, KOREA)
FX (MITSUBISHI, JAPAN)
FX2N-16MR-ES/UL, FX2N-4AD-TC, …
CÁC LOẠI PLC
NHP (MITSUBISHI, JAPAN)
LOGO (SIEMEN, GERMANY)
CÁC LOẠI PLC
LOGO (SIEMEN, GERMANY)
PLC Alan Bradley
PLC-Hitachi-EH 150
CÁC LOẠI PLC
PLC-Omron
PLC Festo-FPC-202
PLC-Shneider
CÁC LOẠI PLC
S7-200 (SIEMEN, GERMANY)
CPU212
GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ S7-200 SIEMEN
System Fault
Inputs
Ouputs
GIỚI THIỆU CHI TIẾT VỀ S7-200 SIEMEN
S7-200 (SIEMEN, GERMANY)
CPU222
Communication port
Status leds
Option cartridge:
- EEPROM
- RTC battery
Output leds
Input leds
Access door:
- Selection mode (Run/Stop)
- Analog adjustion
- Expansion port (for CPU)
S7-200 (SIEMEN, GERMANY)
CPU243
PLC CỦA SIEMEN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG
S7-300 (SIEMEN, GERMANY)
CPU315
CÁC LOẠI PLC
S7-400 (SIEMEN, GERMANY)
CÁC LOẠI CPU CỦA S7-200
ĐẶC TÍNH CÁC LOẠI CPU CỦA S7-200
ĐẶC TÍNH CÁC LOẠI CPU CỦA S7-200
CẤU TRÚC PLC
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỂN HÌNH
SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG PLC
ỨNG DỤNG CỦA PLC
Laser Displacement Sensor
New Micro-displacement Reflective Sensor
NGÕ VÀO/RA CỦA PLC
NGÕ VÀO SỐ
Ngõ vào số là ngõ vào mà chỉ có hai trạng thái ON hoặc OFF
Enclosed Limit Switches
NGÕ VÀO TƯƠNG TỰ
Ngõ vào tương tự là ngõ vào mà tín hiệu thay đổi liên tục theo thời gian.
NGÕ RA SỐ
Ngõ ra số là ngõ ra chỉ có hai trạng thái ON (1) hoặc OFF (0)
NGÕ RA TƯƠNG TỰ
Ngõ ra tương tự là ngõ ra có tín hiệu thay đổi liên tục theo thời gian
BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM
- Bộ xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit) là một hệ vi xử lý có bộ nhớ. CPU sẽ quan sát ngõ vào đưa ra các quyết định dựa trên các lệnh được lưu trữ trong bộ nhớ.
- CPU có thể thực hiện được chức năng ON/OFF, đếm, định thời, so sánh dữ liệu và các toán hạng tính toán chuỗi.
LẬP TRÌNH
- Lập trình là một chương trình bao gồm 1 hoặc nhiều lệnh để thực hiện một công việc nào đó.
- Lập trình PLC là xây dựng một tập các lệnh
- Có 3 cách lập trình căn bản:
1. Ladder
2. Mnemonic (statement list)
3. FBD (Function Block Diagram)
LẬP TRÌNH
LD I0.0
AN I0.1
= Q0.0
= M0.0
LD Q0.0
TON T37, +20
LD T37
R Q0.0, 1
S Q0.1, 2
LD Q0.1
TON T38, +10
LD T37
R Q0.1, 1
S Q0.0, 3
LẬP TRÌNH
PHẦN MỀM LẬP TRÌNH (STEP 7–Micro/WIN)
KẾT NỐI CÁP PC/PPI
1. Kết nối cổng RS232 (máy tính) với đầu nối PC trên cáp PC/PPI
2. Kết nối đầu nối RS485 của cáp PC/PPI vào cổng truyền thông
của S7-200 (port 0 hoặc port 1)
PC/PPI
DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH XUỐNG PLC
CHU KỲ QUÉT KHI CHẠY CHƯƠNG TRÌNH
- Đọc ngõ vào: copy các trạng thái ngõ vào vật lý vào các thanh ghi
- Thực thi chương trình: thực thi các lệnh của chương trình và lưu trữ các giá trị vào trong các vùng nhớ
- Thực thi truyền thông: Thực thi tất cả các tác vụ nào có liên quan đến truyền thông
- Thực thi việc tự kiểm tra chẩn đoán của chính CPU: đảm bảo cho tất cả firmware, bộ nhớ chương trình, các module mở rộng sẵn sàng làm việc
- Cập nhật ngõ ra: Các giá trị được lưu trong thanh ghi ngõ ra sẽ được đưa ra ngõ ra vật lý
PLC S7-2xx VÀ CÁC MODULE MỞ RỘNG
ỨNG DỤNG CỦA PLC HIỆN NAY
ZEN
 
Gửi ý kiến