Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Hằng
Ngày gửi: 11h:54' 15-01-2015
Dung lượng: 255.5 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Tiết 4

1/ Hứơng gió về mùa đông:
bài 4: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
* Các yếu tố địa lí được thể hiện trên bản đồ gồm:
Các đường đẳng áp. Ví dụ: đường đẳng áp 1020, 1030...
Vùng khí áp thấp. Kí hiệu là ( T ).
Vuøng khí aùp cao. Kí hieäu laø ( C )
Höôùng gioù.
- Ở các khu khí áp cao thì càng vào trung tâm khí áp càng tăng.

? Càng vào trung tâm các khu khí áp cao và thấp thì khí áp ở đây thay đổi như thế nào ?
- Ở các khu khí áp thấp thì càng vào trung tâm khí áp càng giảm.
- Các trung tâm áp cao gồm Xi-bia, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, A-xo.

? Dựa vào H4.1, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
- Các trung tâm áp thấp gồm A-lê-út, Ai-xơ-len, Xích đạo, Ô-xtrây-li-a.
? Dựa vào H4.1, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:

1/ Hứơng gió về mùa đông:
H4.2: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa hạ
(tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
- Các trung tâm áp cao gồm Ha-oai, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-trây-li-a.

? Dựa vào H4.2, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
- Các trung tâm áp thấp gồm I-răn.
? Dựa vào H4.2, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:

2/ Hứơng gió về mùa hạ:
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
* Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
- Học bài. Chú ý tính chất khác nhau cơ bản giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.
- Chuẩn bị bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
? Nêu đặc điểm dân cư của Châu Á?
? Dân cư Châu Á thuộc những chủng tộc nào? Phân bố ở đâu ?
? Nêu thời gian, địa điểm ra đời của các tôn giáo chính ở Châu Á?
 
Gửi ý kiến