Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi GVG 2012

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Xuân Hoà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:45' 04-02-2015
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
TRU?NG TRUNG C?P KINH T? HA N?I
GV : Vu xuan hoa
Gdct
NĂM HỌC 2012 - 2013
Chào mừng Quý Thầy Cô về dự giờ thăm lớp!
1
2
3
4
Đ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3-1982)
của Đảng có bao nhiêu đại biểu ?
1
CÂU HỎI SỐ 1
Đ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CÂU HỎI SỐ 2
2
Đ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đại hội V đã xác định chúng ta đang ở giai đoạn lịch sử nào ?
3
CÂU HỎI SỐ 3
Giai đoạn đầu tiên của thời kỳ quá độ
Đã ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ
Chúng ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ
Đang trên chặng đường đầu tiên đi lên chủ nghĩa xã hội
Đ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (3-1982) đã xác định :
4
CÂU HỎI SỐ 4


Chương III – Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
III.Đường lối đổi mới toàn diện đất nước (1986 - nay)
1.Khái quát tiến trình đổi mới (1986 - nay):
a.Thời kỳ từ 1986 đến 1996:

*Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)

Nội dung của Đại hội VI – 12/1986
Phương hướng, nhiệm vụ
Mục tiêu cụ thể
Chủ trương đổi mới
4 bài học kinh nghiệm
Cơ sở lý luận: Quy luật LLSX- QHSX
Quyết tâm đổi mới
Đánh giá đúng
Nhìn thẳng vào sự thật,nói rõ sự thật
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh nào ?
Trong nước :
Khủng hoảng kinh tế.

Quốc tế :
Cách mạng Khoa học kỹ thuật trở thành xu thế thế giới.
Khủng hoảng ở Liên Xô &Đông Âu
Hoàn cảnh
Lịch sử
ĐỔI MỚI
Nguyên nhân nào gây nên tình trạng trên ?
Đại hội VI - 1986
Tổng Bí thư: Nguyễn Văn Linh (1915 – 1998)
“Người của thời đổi mới”
“Những việc cần làm ngay”
NVL
Phương châm của Đại hội VI
“Đổi mới” là gì ?
Lĩnh vực nào được Đảng ta coi là trọng tâm của đổi mới ?
Đổi mới kinh tế
Bài học kinh nghiệm của Đại hội VI - 1986
Lấy dân làm gốc
Xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luât khách quan
Sức mạnh dân tộc + sức mạnh thời đại
D
Chăm lo công tác xây dựng Đảng
Hãy nêu những bài học kinh nghiệm mà Đảng ta đúc rút từ Đại hội VI ?
Nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên
1
Ổn định mọi mặt kinh tế - xã hội
3
Tập trung mọi nguồn lực => Phát triển sản xuất
2
Xây dựng tiền đề cho công nghiệp hóa
Mục tiêu cụ thể (trước mắt)
U
Sản xuất đủ tiêu dùng & có tích lũy
Tạo cơ cấu kinh tế để phát triển LLSX
Tạo chuyển biến tốt về mặt xã hội
Đảm bảo quốc phòng, an ninh
Giữ vững ổn định chính trị
Phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội VI (1986)
KHKT
QHSX mới
Công nghiệp hóa XHCN ở chặng đường đầu tiên
Thị trường
KT đối ngoại
QP-AN
CT ổn định
Xây dựng Đảng
Tổng kết Đại hội VI - 1986
Quan điểm mới của Đại hội VI -1986
QHSX
mới
QL
LLSX-
QHSX
Đánh giá thành công của Đại hội VI
đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhân dân, đi nhanh vào cuộc sống thúc đẩy nhanh đất nước phát triển.
đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta về lý luận và thực tiễn
mở đầu công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của cách mạng nước ta
"Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng”
ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN
NHƯNG GIỮ VỮNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC
ĐỔI MỚI NHƯNG
KHÔNG ĐỔI MÀU
Mục tiêu
chủ nghĩa
xã hội
Nguyên tắc
CN Mác Lênin
và tư tưởng HCM

THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA 5 NĂM ĐỔI MỚI (1986 – 1990)

1989, đã
xuất khẩu
1,5 triệu
tấn gạo
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM (1986 – 1990)


Sản xuất
hàng gốm sứ
Nhà máy dệt
Sản xuất
bao bì
Sản xuất
hàng tiêu dùng
THÀNH TỰU KẾ HOẠCH 5 NĂM (1986 – 1990)
Sản
xuất
hàng
xuất
khẩu
NHỮNG THÀNH TỰU SAU ĐỔI MỚI
Bảng so sánh một số kết quả kinh tế trước và sau
công cuộc đổi mới“Những thành tựu nói trên chứng tỏ đường
lối đổi mới do Đại hội VI đề ra là đúng đắn,
bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản
là phù hợp.”
(Đại hội VII)
Thiếu ăn, nhập khẩu.
Khan hiếm.
Mất cân đối.
Tăng nhanh.
Bao cấp.
Cồng kềnh, quan liêu.
Sắp xếp lại, phát huy dân chủ.
Hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
Kiềm chế được một bước đà lạm phát.
Cân bằng xuất - nhập khẩu.
Dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, tiến bộ về mẫu mã và chất lượng.
Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
Add your company slogan
Thank You !
Công cuộc cải tổ ở Liên Xô
1945
1950
1970
1991
Diagram
Title
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Diagram
Text
Text
Text
Add Your
Title Text

Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
Add Your
Title Text

Text 1
Text 2
Text 3
Text 4
Text 5
Text
Text
Block Diagram
3-D Pie Chart
Marketing Diagram
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Text
Text
Text
Text
Text
 
Gửi ý kiến