Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Sự hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thủy
Ngày gửi: 11h:20' 25-02-2015
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ
MÔN LỊCH SỬ
LỚP: 10 Văn
GV: Đặng Hồng Thủy
THPT Sơn Tây
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trình bày những nét tiêu biểu của văn hóa
Cam-pu-chia và văn hóa Lào?

Từ chữ Phạn (Ấn Độ)
 Chữ Khơ-me

Hinđu giáo, Phật giáo

Ăng-co Vát,
Ăng-co Thom
Từ chữ Cam-pu-chia và
Mi-an-ma  chữ Lào
Phật giáo
Thạt Luổng

Tiết . Bài 13
Sự hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu
Mục tiêu
1. Sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man
2. Quá trình phong kiến hóa ở vương quốc Phơ-răng
3. Sự tan rã của đế quốc sác-lơ-man-nhơ và sự thành lập các quốc gia phong kiến Pháp- Đức- Italia.
Tiết . Bài 13
Sự hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu
1.Sự hình thành các vương quốc phong kiến của người Giéc-man
- Thế kỷ III, đế quốc Rô-ma lâm vào khủng hoảng
- Năm 476 đế quốc Rô ma bị diệt vong, thời đại phong kiến bắt đầu ở châu ÂuĂng-glô Xắc-xông
Đông –gốt
Tây – gốt
Phơ - răng
Văng - đan

Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì? Kết quả của những việc làm đó?
Tiết ..., Bài 13: Sự hình thành các quốc gia phong kiến ở Tây Âu

1.Sự hình thành các vương quốc phong kiến của người Giéc-man
Những việc làm của người Giéc-man:
+ Thủ tiêu nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới…
+ Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia cho nhau...
+ Thủ lĩnh tự xưng vua và phong các tước vị …..
+ Tiếp thu Ki-tô giáo, xây dựng nhà thờ và tìm cách chiếm ruộng của nông dân.

Kết quả: xã hội hình thành 2 tầng lớp
+ Quý tộc vũ sĩ , tăng lữ
+ Nông nô
 Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành ở Tây Âu( điển hình là vương quốc Phơ-răng).


Ăng-glô Xắc-xông
Đông –gốt
Tây – gốt
Phơ - răng
Văng - đan
Tiết .... Bài 13
Sự hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu2. Quá trình phong kiến hóa ở vương quốc Phơ-răng

Trong các vương quốc của người Giéc-man, vương quốc Phơ-răng giữ một vai trò quan trọng và thể hiện rõ nhất quá trình phong kiến hóa.
Vương quốc Phơ-răng do Clô-vít sáng lập và phát triển cực thịnh thời sác-lơ-man-nhơ.


Ăng-glô Xắc-xông
Đông –gốt
Tây – gốt
Phơ - răng
Văng - đan
CLOVIS
VƯƠNG QUỐC PHƠ-RĂNG
LỄ RỬA TỘI CỦA CLOVIS
LÂU ĐÀI CỦA LÃNH CHÚA
CHARLEMAGNE
ĐẾ QUỐC CHARLEMAGNE
Công
Hầu

Tử
Nam
LÃNH
CHÚA
NÔNG

Quý tộc
Tăng lữ
Tiếp thu Kito giáo, cấp ruộng đất cho nhà thờ
Nông dân
tự do
Chiếm đoạt
nhiều đất
sự HèNH thành xã hội phong kiến
3. Sự tan rã của đế quốc Saclơ-ma nhơ và thành lập các quốc gia phong kiến Pháp, Đức, Italia:
a. Nguyên nhân ra đời các quốc gia phong kiến Php- D?c- Italia
- Lãnh thổ của vương quốc Phơ-răng mang nhiều yếu tố phân tán.
- Các lãnh chúa ? d?a phuong ngày càng mạnh, không chịu nghe mệnh lệnh của nhà vua.
b. S? thnh l?p
- Sau khi Sac-lơ-man- nhơ chết ( 811), đế quốc của ông phân chia thành ba vương quốc phong kiến là Pháp, Đức và Italia.
- Các lãnh chúa địa phương nắm toàn bộ ruộng đất, nhà vua phải thừa nhận cho h? n?m quyền hành về chính trị, tư pháp, tài chính v qun s? trong lnh d?a c?a mình.Sự hình thành các quốc gia Phong kiến Tây Âu
Sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man

Quá trình phong kiến hóa ở vương quốc Phơ-răng

Sự tan rã của đế quốc sác-lơ-man-nhơ và sự thành lập các quốc gia phong kiến Pháp-Đức-Italia
Quá trình hình thành, xác lập của chế độ phong kiến
Lãnh địa phong kiến
Lãnh chúa phong kiến
Nông nô
Nguyên nhân ra đời
Sự thành lập
CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP
Đơn vị chính trị - kinh tế cơ bản ở thời kì phong kiến phân quyền?
Câu 1:
CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP
A. Lãnh địa
B. Lãnh chúa
C. Phường hội
D. Thương hội
Câu 2:
Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa?
A. Lãnh chúa
B. Thị dân
C.Nông nô
D.Thợ thủ công
C.Nông nô
A. Lãnh địa
Đặc điểm kinh tế của lãnh địa?
Câu 3:
CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP
A. Thủ công nghiệp và Nông nghiệp
B. Thủ công nghiệp và Thương nghiệp
C. Kinh tế hàng hóa
D. Khép kín, tự cấp,
tự túc
Câu 4:
Cư dân chủ yếu trong thành thị?
A. Lãnh chúa, nông nô
B.Thợ thủ công, thương nhân
C.Nông nô, thợ thủ công
D.Thợ thủ công, lãnh chúa
D. Khép kín, tự cấp,
tự túc
B.Thợ thủ công, thương nhân
Hoạt động kinh tế chính của thành thị?
Câu 5:
CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP
Nông nghiệp,
Thủ công nghiệp
B. Kinh tế hàng hóa
C.Thương nghiệp, nông nghiệp
D. Thủ công nghiệp và thương nghiệp
D. Thủ công nghiệp
thương nghiệp
BÀI TẬP VỀ NHÀ

Lập bảng so sánh chế độ phong kiến
Phương Đông và Tây Âu
Chúc các em học tốt
BẢN ĐỒ SỰ XÂM NHẬP CỦA NGƯỜI GIÉC-MAN
Ăng-glô Xắc-xông
Tây Gốt
Đông Gốt
Phơ-răng


Back
Văngđan
Người Giéc-man
Đơn vị chính trị - kinh tế cơ bản ở thời kì phong kiến phân quyền?
Câu 1:
CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP
A. Lãnh địa
B. Lãnh chúa
C. Phường hội
D. Thương hội
Câu 2:
Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa?
A. Lãnh chúa
B. Thị dân
C.Nông nô
D.Thợ thủ công
C.Nông nô
A. Lãnh địa
Đơn vị chính trị - kinh tế cơ bản ở thời kì phong kiến phân quyền?
Câu 1:
CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP
A. Lãnh địa
B. Lãnh chúa
C. Phường hội
D. Thương hội
Câu 2:
Lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa?
A. Lãnh chúa
B. Thị dân
C.Nông nô
D.Thợ thủ công
C.Nông nô
A. Lãnh địa
Đặc điểm kinh tế của lãnh địa?
Câu 3:
A. Thủ công nghiệp và Nông nghiệp
B. Thủ công nghiệp và Thương nghiệp
C. Kinh tế hàng hóa
D. Khép kín, tự cấp,
tự túc
Câu 4:
Cư dân chủ yếu trong thành thị?
A. Lãnh chúa, nông nô
B.Thợ thủ công, thương nhân
C.Nông nô, thợ thủ công
D.Thợ thủ công, lãnh chúa
D. Khép kín, tự cấp,
tự túc
B.Thợ thủ công, thương nhân
Hoạt động kinh tế chính của thành thị?
Câu 5:
Nông nghiệp,
Thủ công nghiệp
B. Kinh tế hàng hóa
C.Thương nghiệp, nông nghiệp
D. Thủ công nghiệp và thương nghiệp
D. Thủ công nghiệp
thương nghiệp
 
Gửi ý kiến