Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Văn Sự
Ngày gửi: 10h:08' 03-03-2015
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 291
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS HOÀI CHÂU
lịch sử lớp 9
Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự giờ lớp học
GV: Cao Van S?
Thời gian nào Pháp tấn công lên Việt Bắc ?
Thời gian:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7-10-1947
Pháp sử dụng chiến thuật gì để tấn công lên Việt Bắc ?
Thời gian:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Gọng kìm
Quân dân ta đã chiến đấu bảo vệ Việt Bắc trong bao nhiêu ngày ?
Thời gian:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
75
Kiểm tra bài cũ
Sau khi giành thắng lợi trong chiến dịch Việt Bắc thu –
đông năm 1947, quân ta thực hiện phương châm chiến
lược:
A: Đánh nhanh thắng nhanh.
B: “Đánh lâu dài”, phá âm mưu mới của địch.
C: Dùng người Việt đánh người Việt .
D: Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh .
B: “Đánh lâu dài”, phá âm mưu mới của địch.
Tiết 33 bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I. Chiến dịch Biên giới thu- đông 1950.
II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh Đông Dương
của Pháp .
III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng .
IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về
mọi mặt .
Nội dung cần nắm
Tiết 33 bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Hoàn cảnh lịch sử giai đoạn này có gì mới ?
-Thế giới :
+1-10-1949 cách mạng Trung Quốc thắng lợi .
+Nhiều nước đặt quan hệ ngoại giao với ta.
-Trong nước :
+Pháp liên tục thất bại trên chiến trường .
+ Mĩ can thiệp sâu vào Đông Dương.
Tiết 33 bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
-Thế giới :
+1-10-1949 cách mạng Trung Quốc thắng lợi .
+Nhiều nước đặt quan hệ ngoại giao với ta.
-Trong nước :
+Pháp liên tục thất bại trên chiến trường .
+ Mĩ can thiệp sâu vào Đông Dương.
Em có nhận xét gì về hoàn cảnh lịch sử mới này ?
Tiết 33 bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Pháp
Sau thất bại ở Việt Bắc , Pháp có âm mưu gì ?
-Thực hiện kế hoạch Rơ-ve:
+ Khoá cửa biên giới Việt Trung.
+Lập hành lang Đông –Tây.
+Chuẩn bị tiến công lên Việt Bắc lần 2 .
T33-B26:BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP(1950-1953)
I.CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a, Âm mưu của địch
- Đề ra kế hoạch Rơ - ve
+ Khoá cửa biên giới Việt – Trung
+ Thiết lập hành lang Đông – Tây
+ Cô lập căn cứ địa Việt – Bắc
+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2
b, Chủ trương của ta
Tháng 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông đường liên lạc với quốc tế
+ Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
Với kế hoạch Rơ-ve, Pháp có âm mưu gì?
Trước tình hình đó chủ trương của ta như thế nào?
Tiết 33 bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Phápb. Chủ trương của ta
Trước âm mưu đó, Đảng và chính phủ ta có chủ trương gì ?
Tháng 6-1950, ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Khai thông biên giới Việt- Trung .
+Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc…
b, Chủ trương của ta
Tháng 6/1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
+ Khai thông đường liên lạc với quốc tế
+ Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở chiến dịch Biên giới
Bác Hồ thăm một đơn vị tham gia chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
Tiết 33 bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Phápb. Chủ trương của ta
c. Diễn biến
Em hãy nêu những sự kiện chính của chiến dịch ?
+Ngày 18-9-1950 ta tiêu diệt Đông Khê , uy hiếp Thất Khê, cô lập Cao Bằng.
+Pháp rút khỏi Cao Bằng và điều quân lên đánh chiếm Đông Khê,nhưng cả hai cánh quân bị ta tiêu diệt.
+Ngày 22-10 , Pháp rút khỏi đường số 4 .
Tiết 33 bài 26 : BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC
KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

I.Chiến dịch Biên giới thu –đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
a. Âm mưu của Phápb. Chủ trương của ta
c. Diễn biến
d. Kết quả
Qua chiến dịch Biên giới ta thu được kết quả gì ?
+ Kế hoạch Rơ-ve bị phá sản .
+ Ta khai thông được biên giới…
g. Ý nghĩa :
Thắng lợi chiến dịch Biên giới có ý nghĩa như thế nào ?
+Ta giành được thế chủ động trên chiến trường
+Quân đội ta lớn mạnh và trưởng thành.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thời gian
Ta mở chiến dịch Biên giới với mục đích ?
Bét –Tô - Ven
A
Mô - Da
b
Sô - Panh
c
Su - Be
d
Đánh tan quân Pháp ở miền Bắc .
A
Khai thông biên giới Việt-Trung .
b
Phá tan cuộc tấn công mùa xuân của Pháp
c
Bảo vệ thủ đô Hà Nội.
d
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thời gian
Chiến dịch Biên giới 1950 có ý nghĩa ?
Bét –Tô - Ven
A
Mô - Da
b
Sô - Panh
c
Su - Be
d
Ta đuổi Pháp ra khỏi đất nước .
A
Ta giành được thế chủ động …
b
Địch thất bại ở Hà Nội.
c
Quân đội ta lớn mạnh và trưởng thành.
d
DẶN DÒ
Học thuộc hoàn cảnh, diễn biến , kết quả, ý nghĩa của
chiến dịch Biên giới 1950 .
Tìm hiểu sau chiến dịch Biên giới, âm mưu mới của Pháp là gì ? Đảng ta chủ trương giữ thế chủ động trên chiến trường như thế nào ?
 
Gửi ý kiến