Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Hoang Nhat Truong
Ngày gửi: 22h:24' 02-04-2015
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
Bài 4:
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
AK là 2 chữ viết tắt của từ Ato mat Kalashnicov (súng Kalash nicov tự động), do kỹ sư Kalas nicov chế tạo năm 1947, còn gọi là súng AK 47, AK thường hay AK cỡ 7,62 mm.
Sng ti?u lin AK c?i ti?n cĩ hai lo?i: AKM, AKMS.
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
BÀI 4
Mikhain Timofeevich Kalashnicov
AKM
AKMS
Súng AK cải tiến
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Súng có thể bắn liên thanh và phát một. Khi bắn liên thanh có thể bắn loạt ngắn 2-5 viên, bắn loạt dài 6-10 viên và bắn liên tục.
I. SNG TI?U LIN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Khóa an toàn
Phát một
Liên thanh
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu:
- Suùng AK trang bò cho töøng ngöôøi sử dụng, dùng hỏa lực ñeå tieâu dieät sinh löïc địch. Suùng coù leâ ñeå ñaùnh gaàn (giaùp-laù-caø) khi suùng heát ñaïn.
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu:
- Suùng duøng ñaïn kieåu 1943 do Liên bang Nga hoaëc đạn kieåu 1956 do Trung Quoác cheá taïo. Việt Nam gọi chung là đạn K56.
- Đạn K56 có các loại đầu đạn: đầu đạn thường, đầu đạn vạch đường, đầu đạn cháy, đầu đạn xuyên cháy. Hộp tiếp đạn chưa 30 viên.
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
1. Tác dụng, tính năng chiến đấu:
- Tầm bắn ghi trên thước ngắm: 800m, AK cải tiến 1000m.
- Tầm bắn hiệu quả: 400m, hỏa lực của súng tập trung ở 800m, bắn máy bay và quân nhảy dù: 500m.
- Tầm bắn thẳng: mục tiêu cao 0,5m: 350m; mục tiêu cao 1,5m: 525m.
- Tốc độ dầu của đạn: AK: 710m/s; AK cải tiến: 715m/s.
- Tốc độ bắn: lí thuyết: 600 phát/ phút; chiến đấu: 40 phát/ phút khi bắn phát một, 100 phát/ phút khi bắn liên thanh.
- Khối lượng của súng: 3,8 kg. Khi đủ đạn: 4,3kg.
2. C?u t?o c?a sng:

a. Cấu tạo:
Gồm 11 bộ phận chính:
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Ống daãn thoi vaø oáp loùt tay
Bộ phận đẩy về
Bệ khoá nòng và thoi đẩy
Bộ phận ngắm
Nòng súng
Hộp tiếp đạn
Báng súng và tay cầm
Khoá nòng
Bộ phận cò
Hộp khoá nòng và nắp hộp khóa nòng

I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
b. Tác dụng các bộ phận chính của súng:
- Nòng súng: để định hướng bay cho đầu đạn.
Bộ phận ngắm
- Bộ phận ngắm để ngắm bắn vào mục tiêu ở cự ly khác nhau.
b. Tác dụng các bộ phận chính của súng:
- Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng:
+ Hộp khóa nòng để liên kết các bộ phận của súng và hướng cho bệ khóa nòng, khóa nòng chuyển động
b. Tác dụng các bộ phận chính của súng:
+ Nắp hộp khóa nòng:
Nắp hộp khóa nòng để che bụi và bảo vệ các bộ phận trong hộp khóa nòng.
Nắp hộp khóa nòng
- Bệ khóa nòng: để làm cho khóa nòng và bộ phận cò chuyển động.

- Khóa nòng: để đẩy đạn từ hộp tiếp đạn vào buồng đạn khóa nòng súng, làm đạn nổ, mở khóa nòng súng và khóa vỏ đạn ra ngoài.
- Bộ phận cò: để giữ búa ở tư thế giương, giải phóng búa khi bóp cò, làm búa đập vào kim hỏa, định cách bắn liên thanh, phát một, khóa an toàn và đề phòng nổ sớm khi khóa nòng chưa đóng khóa nòng súng.
- Bộ phận đẩy về: để đẩy bệ khóa nòng, khóa nòng về trước và giữ nắp hộp khóa nòng.

- Ống dẫn thoi và ốp lót tay: ống dẫn thoi để dẫn thoi chuyển động. Ốp lót tay để giữ súng và bảo vệ tay khỏi nóng khi bắn.
Ống dẫn thoi
Ốp lót tay.
- Báng súng và tay cầm: để tì súng vào vai và giữ súng khi bắn.
Báng súng
Tay cầm
- Hộp tiếp đạn: để chứa và tiếp đạn

- Lê: để đánh gần và dùng thay cho dao, cưa thép … cắt dây thép gai khi cần thiết

3. C?u t?o d?n K56:
Gồm 4 bộ phận chính.
-Vỏ đạn: Để chứa thuốc phóng, hạt lửa và lắp đầu đạn.
-Thuốc phóng (Ở trong vỏ đạn): Khi cháy tạo nên áp lực lớn đẩy đầu đạn đi.
-Hạt lửa (Ở đít viên đạn): Phát lửa đốt cháy thuốc phóng.
-Đầu đạn: Để tiêu diệt các mục tiêu khác nhau.
- Có 4 loại đầu đạn: Đầu đạn thường, đầu đạn vạch đường, đầu đạn cháy và đầu đạn xuyên cháy.
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
3 . Sơ lược chuyển động của súng khi bắn

Đặt cần định bắn và khoá an toàn ở vị trí bắn liên thanh, lên đạn, bóp cò. Búa đập vào kim hoả, kim hoả đập vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy thuốc phóng tạo nên áp lực khí thuốc đẩy đầu đạn vào nòng súng.
Khi đầu đạn chuyển động tới lỗ trích khí thuốc, 1 phần áp lực tiếp tục đẩy đầu đạn về trước ra khỏi nòng súng,
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
1 phần áp lực qua lỗ trích khí thuốc tác động vào mặt thoi đẩy làm bệ khoá nòng và khoá nòng lùi, khoá nòng mở nòng súng hất vỏ đạn ra ngoài, bộ phận đẩy về bị ép lại. Khi bệ khoá nòng lùi hết cỡ, bộ phận đẩy về giãn ra đẩy bệ khoá nòng và khoá nòng tiến, đưa viên đạn tiếp theo vào buồng đạn.
Vẫn bóp cò đạn nổ tiếp, ngừng bóp cò đạn không nổ nhưng viên đạn tiếp theo đã vào buồng đạn.
Chú ý: Khi bắn phát một, muốn bắn viên đạn tiếp theo phải nhả cò ra rồi bóp cò đạn mới nổ.
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
SƠ LƯỢC CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG AK47
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
SƠ LƯỢC CHUYỂN ĐỘNG CỦA SÚNG
Chuyển động chậm
của súng
5. Cách lắp và tháo đạn:
a. Lắp đạn:
Tay trái giữ hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay sang trái. Tay phải cầm viên đạn, đầu đạn quay sang phải. Đặt viên đạn vào cửa tiếp đạn rồi ấn xuống, đáy vỏ đạn phải sát thành sau của hộp tiếp đạn.
5. Cách lắp và tháo đạn:
b. Tháo đạn:
Tay trái giữ hộp tiếp đạn, sống hộp tiếp đạn quay vào trong. Tay phải dùng đầu ngón tay cái hoặc viên đạn khác đẩy vỏ đạn về trước. Cứ như vậy cho đến khi hết đạn.
6. Tho v l?p sng thơng thu?ng:
a. Qui t?c chung tho v l?p sng:
- Tháo lắp thông thường để lau chùi, bảo quản súng trong khi huấn luyện và chiến đấu.
-Phải nắm vững cấu tạo các bộ phận chính của súng.
-Chọn nơi khô ráo, sạch sẽ để tháo, lắp. Chuẩn bị đầy đủ, bàn, bạt hoặc nylon . và phụ tùng để tháo, lắp.
-Tháo lắp phải đúng thứ tự, không dùng sức mạnh đập, bẩy. làm hư hỏng súng.
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
b. Th? t? d?ng tc tho v l?p sng:
* Tháo súng:
Tháo hộp tiếp đạn-Khám súng
Tháo nắp hộp khóa nòng
Tháo bộ phận đẩy về
Tháo ống dẫn thoi, ốp lót tay
Tháo khóa nòng
Tháo bệ khóa nòng và thoi đẩy
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11

* Lắp súng:
Kiểm tra chuyển động-Lắp hộp tiếp đạn
Lắp nắp hộp khóa nòng
Lắp ống dẫn thoi, ốp lót tay
Lắp khóa nòng
Lắp bệ khóa nòng và thoi đẩy
I. SÚNG TIỂU LIÊN AK:
CHƯƠNG TRÌNH GDQP 11
Lắp bộ phận đẩy về
 
Gửi ý kiến