Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:52' 31-07-2015
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 284
Số lượt thích: 0 người
1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN
Th.s Phạm Thị Phương Thảo
HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM
Hệ Cao đẳng chính quy
2 tín chỉ
2
3
TỔNG QUAN MÔN HỌC KỸ NĂNG MỀM
Kỹ năng: “Kỹ năng là khả năng thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, điều kiện nhất định, đạt được một mục tiêu nhất định.
- Các kỹ năng có thể là kỹ năng nghề nghiệp
kỹ năng
Điều dưỡng
kỹ năng
trình dược viên
kỹ năng Tư vấn
Bán thuốc

4
Kỹ năng: Kỹ năng sống như:
Giao tiếp
Ứng xử
Tư duy
Giải quyết
xung đột
Chia sẻ
Hợp tác
...
5
Nội dung môn học
Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người, không liên quan đến kiến thức chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt mà phụ thuộc chủ yếu vào cá tính của từng người.

Kỹ năng mềm cũng góp phần quan trọng vào sự thanh công hay thật bại của bạn.
6
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
Phần II: Kỹ năng thuyết trình
Phần III: Kỹ năng tìm việc làm
5. Tham khảo kỹ năng đọc sách: Ví dụ: Đọc cuốn sách Đắc nhân tâm,….
7
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
I. Tổng quan về nhóm:
1. Khái niệm về nhóm:
Nhóm là gì?
8
9
10
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
I. Tổng quan về nhóm:
1.1. Khái niệm về nhóm:
Nhóm là tập hợp nhiều người cùng có chung mục tiêu, thương xuyên tương tác với nhau, mỗi thành viên có vai trò nhiệm vụ rõ ràng và có các quy tắc chi phối lẫn nhau.
11
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
I. Tổng quan về nhóm:
1. Khái niệm về nhóm:
12
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
I. Tổng quan về nhóm:
1.2. Tầm quan trọng của nhóm làm việc:
Làm việc theo nhóm là xu hướng của các tổ chức, doanh nghiệp, công ty trên thế giới.
Tại sao vậy?
13
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
I. Tổng quan về nhóm:
1.2. Tầm quan trọng của nhóm làm việc:
Làm việc theo nhóm tạo điều kiện tăng năng suất và hiệu quả của công việc.
Làm việc theo nhóm có thể giảm được một số nhân sự, khâu trung gian nên linh hoạt hơn. Vì linh hoạt nên tổ chức dễ thay đổi để đối phó với thay đổi của môi trường, nắm bắt cơ hội và giảm thiểu nguy cơ.
nhóm có thể tạo tra môi trường làm việc mà có kiến thức kinh nghiệm của các cá nhân để bổ trợ cho nhau, các quyết định đưa ra toàn diện và phù hợp hơn.
Nhóm làm việc có khả năng hoàn thành một dự án hoàn chỉnh
Nhóm làm việc hiệu quả.
14
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
I. Tổng quan về nhóm:
1.3. Các loại nhóm
Nhóm chính thức
Nhóm không chính thức
Được thành lập bởi nhu cầu tổ chức trên nhóm
Có quyết định thành lập và mục tiêu phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức
Mục tiêu của nhóm có thể không trùng với mục tiêu của tổ chức
Được hình thành tự nhiên theo nhu cầu xã hội của những người tham gia
15
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.1. Phát triển nhóm
Trải
qua
5
Giai
đoạn
Giai đoạn 1: Hình thành nhóm
Giai đoạn 2: Hỗn loại/ bão táp
Giai đoạn 3: Ổn định
Giai đoạn 4: Hoạt động
Giai đoạn 5: Kết thúc/ tan rã
16
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.2. Hoạt động nhóm
Hoạt
Động
nhóm
Hội nhập thành viên mới vào nhóm
Lãnh đạo nhóm liên quan đến nhiệm vụ và các mối quan hệ
Vai trò trong nhóm và sự vận động
Các chuẩn mực quy định của nhóm
Sự gắn kết trong nhóm
17
18
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.3. Thông tin nhóm:
Thông tin trong nhóm rất quan trọng, nó như là các mạch máu nuôi dưỡng cơ thể nhóm.
Thông tin rõ ràng chính xác thì mọi người sẽ hiểu nhau và hiểu nhiệm vụ để hợp tác với nhau.
Thông tin có phát nguồn ra và có nơi tiếp nhận qua một kênh nào đó rồi lại phản hồi lại nơi phát ra thông tin.
- Cơ chế này phải thông suốt trong nhóm
- Quá trình thông tin luôn tiếp diễn không ngừng.
19
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.3. Thông tin nhóm:
Muốn nhận thông tin tốt thì chúng ta phải rèn các kỹ năng truyền thông tin và nhận thông tin.
Ví dụ: Muốn tư vấn tốt bán thuốc cho khách hàng thì nhân viên bán hàng cần phải biết rõ về thuốc tên thuốc, tác dụng của thuốc và hàm lượng của thuốc…, sau đó phải biết cách truyền đạt lại cho khách hàng dễ nghe, dễ hiểu…
20
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.4. Thảo luận về nhóm:
21
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.4. Thảo luận về nhóm:
Nhóm là một tập thể làm việc để đạt được mục tiêu. Rất nhiều công việc cần phải được bàn bạc, thảo luận và cuối cùng là ra quyết định. Cho nên đi đến quyết định cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng của nhóm.
22
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.4. Thảo luận về nhóm:
Nhóm là một tập thể làm việc để đạt được mục tiêu. Rất nhiều công việc cần phải được bàn bạc, thảo luận và cuối cùng là ra quyết định. Cho nên đi đến quyết định cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng của nhóm.
23
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.4. Thảo luận về nhóm:
Nhóm là một tập thể làm việc để đạt được mục tiêu. Rất nhiều công việc cần phải được bàn bạc, thảo luận và cuối cùng là ra quyết định. Cho nên đi đến quyết định cuối cùng là nhiệm vụ rất quan trọng của nhóm.
Ra quyết định theo kiểu thờ ơ
Ra quyết định từ trên xuống
Ra quyết định kiểu thiểu số
Ra quyết định theo nguyên tắc đồng thuận
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
II. HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
2.4. Thảo luận về nhóm:
Để ra quyết định các thành viên cần được biết những khó khăn và thuận lợi khi ra quyết định, nhất là quyết định có sự đồng thuận, có sự tham gia.
Để ra quyết định các thành viên và nhất là nhóm trưởng cần có các kỹ năng phát huy ý tưởng các thành viên khi thảo luận, bàn bạc và ra quyết định.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
III. ĐIỀU HÀNH NHÓM
3.1. Vai trò các thành viên trong nhóm:
Các thành viên nhóm thường có vai trò nhất định, được phân công hoặc nhận những nhiệm vụ cụ thể.
Nhóm chính thức
Trưởng nhóm
Phó nhóm
Thư ký
Hậu cần
Nhóm không chính thức
Trưởng nhóm
Phó nhóm
Thư ký
Hậu cần
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
III. ĐIỀU HÀNH NHÓM
3.1. Vai trò các thành viên trong nhóm:
Trưởng nhóm
Người tổ chức
Người thực hiện
Người điều hành
Người bố trí các cuộc họp
Người lập kế hoạch
Người phân công việc
Người có kỹ năng truyền thông
Người có kỹ năng thúc đẩy
Người trải nghiệm
Nhóm những người tiêu cực, như người gây hấn, người phụ thuộc, người thống trị…
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
III. ĐIỀU HÀNH NHÓM
3.1. Vai trò các thành viên trong nhóm:
Phân thành viên thành các “Kiểu vai trò”
Các thành viên hỗ trợ cho việc hoàn thành công việc như người khởi xướng , người làm sáng tỏ…
Các thành viên củng cố nhóm như người khuyến khích, người giữ cửa, người quan sát người đề xuất…
Hai nhóm đầu là tích cực.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
III. ĐIỀU HÀNH NHÓM
3.2. Phong cách điều hành hoạt động nhóm:
3.2.1. Phong cách chuyên quyền:
Trưởng nhóm đưa ra mục đích công việc, quyết định phương thức làm việc, phân công nhiệm vụ, thông tin chủ yếu từ trên xuống.
Cả nhóm bị động theo dẫn dắt của nhóm trưởng, các thành viên độc lập với nhóm trưởng, đôi khi âm thầm chống lại trưởng nhóm.
Dễ gây ra cá nhân chủ nghĩa, ganh đua, ngờ vực lẫn nhau nhưng có ưu điểm là đôi khi nhóm nhanh triển khai công việc và đạt mục tiêu, có hiệu quả.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
III. ĐIỀU HÀNH NHÓM
3.2. Phong cách điều hành hoạt động nhóm:
3.2.1. Phong cách tự do:
Nhóm trưởng không đưa ra quyết định, để nhóm tự tổ chức giải quyết các công việc.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
III. ĐIỀU HÀNH NHÓM
3.2. Phong cách điều hành hoạt động nhóm:
3.2.1. Phong cách công tác:
Nhóm trưởng là người chỉ huy đề xuất các phương án khác nhau để nhóm bàn bạc, lựa chọn, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ khi được bàn bạc thống nhất.
Hoạt động nhóm theo cách tiếp cận có sự tham gia, có sự hợp tác của mọi thành viên. Nhưng mất nhiều thời gian thảo luận.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.1. Giải quyết các xung đột:
Kỹ năng làm việc nhóm quan trọng nhất là kỹ năng quản lý xung đột, mâu thuẫn do nhóm được tạo nên bởi nhiều người có tư tưởng, quan điểm, văn hóa nguồn gốc xã hội, cách làm việc…khác nhau.
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Xung đột là sự bất đồng xảy ra giữa cá nhân với cá nhân trong nhóm, giữa các nhóm trong một tổ chức do khác biệt về nhu cầu, giá trị mục đích hay cạnh tranh về quyền lợi, tài nguyên, quyền lực hay bất đồng về vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN
Th.s Phạm Thị Phương Thảo
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.1. Giải quyết các xung đột:
Quản lý xung đột chứ không đàn áp xung đột hay tiêu diệt xung đột, là một nghệ thuật để củng cố hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Người ta chia ra năm cách ứng phó với xung đột.
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Cách thứ nhất: Cứng rắn, áp đảo (Kiểu cá mập)
Cách thứ hai: Né tránh (kiểu con rùa)
Cách thứ Ba: Nhường nhịn, xoa dịu (gấu bông)
Cách thứ tư: Cách thỏa hiệp
Cuối cùng là hợp tác (Chim cú)
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.1. Giải quyết các xung đột:
Muốn quản lý tốt xung đột người ta thường đi theo 4 bước:
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Bước 1: Nhìn nhận ra xung đột, coi nó là vấn đề cần được giải quyết, xác định rõ nội dung chi tiết của xung đột, không quy kết, dán nhãn, tố cáo.
Bước 2: Mọi người lắng nghe nhau, sẵn sàng thay đổi quan điểm chính mình, phát hiện khác biệt giữa hai bên. Sẵn sàng hợp tác, xây dựng vì mục đích chung.
Bước 3: Tìm hiểu hoàn cảnh và điều kiện của nười có xung đột với mình để hiểu quan điểm của họ.
Bước 4: Cố gắng tiến dần tới sự thỏa thuận giữa hai bên.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.2. Họp nhóm:
Đặc điểm của sinh hoạt loài người là nhóm họp, tập trung lại làm việc gì đó bàn bạc, hỏi han, hội hè, vui chơi, học hành…
Để tránh lãng phí thì cần có tổ chức cuộc họp sao cho hiệu quả
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.2. Họp nhóm:
Thông thường một cuộc họp nhóm:
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Bước 1:Trước tiên là bước chuẩn bị họp nhóm.
Bước 2: bắt đầu cuộc họp
Bước thứ ba: là đưa ra từng chủ đề, phân tích từng chủ đề. Đây là bước quan trọng nhất của một cuộc họp
Bước 4: Sử dụng khung Logic
Bước 5: Kỹ thuật sử dụng chậu cá.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.2. Họp nhóm:
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
4.3. Sử dụng khung Logic.
Khung này là một ma trận dạng bảng gồm 4 cột và 4 hàng.
Kết quả được đưa vào từng ô
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.2. Họp nhóm:
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
4.3. Sử dụng khung Logic.
Giữa mục đích và mục tiêu cần có sự phân biệt rõ
Mục đích (Goal/ Visions):
Có tầm cao hơn mục tiêu, rộng hơn mục tiêu, là cái cuối cùng phải đi đến.
Mục tiêu (Objec tive):
Là cái đích cụ thể cần đạt được trong khoảng thời gian nhất định.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.2. Họp nhóm:
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
4.4. Kỹ thuật sử dụng chậu cá.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.4. Cải thiện bản thân trong nhóm làm việc:
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Để cải thiện bản thân trong nhóm đa văn hóa, mỗi người cần nắm phương châm; hãy đối xử tốt với thành viên khác như cách mà mình mướn người khác đối xử với mình.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
4.4. Cải thiện bản thân trong nhóm làm việc:
IV. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
Thứ nhất: Trong nhóm các thành viên luôn luôn phải học hỏi các nền văn hóa khác.
Thứ hai: Mọi người phải cải thiện kỹ năng viết, một kênh giao tiếp quan trọng. Viết sao cho rõ ràng, ngắn gọn, tránh sử dụng thành ngữ, tiếng lóng…
Thứ ba: Cải thiện kỹ năng nói. Vì họp và gặp nhau mặt giáp mặt là hoạt động thường xuyên của nhóm nên kỹ năng nói với nhau rất quan trọng.
Thứ tư: Cải thiện kỹ năng nghe. Lắng nghe người khác là biểu thị tôn trọng họ.
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
Câu hỏi
Câu 1: Bạn học để làm gì?
Gợi ý:
Học để biết
Học để làm
Học để chung sống
Học để tự khẳng định mình
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
Câu hỏi
Câu 3: Phân biệt sự khác nhau giữa mục đích với mục tiêu?
Câu 4: Bạn đã xác định cho mình mục đích, mục tiêu gì khi là sinh viên của trường Cao đẳng ASEAN?
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
Câu hỏi
Câu 2: Bạn quan tâm nhất đến điều gì? Tại sao? Cho ví dụ?
Gợi ý:
Công việc
Sức khỏe
Tiền bạc
Sự thành đạt
44
Phần I: Kỹ năng làm việc nhóm
HẾT PHẦN I: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !
46
 
Gửi ý kiến