Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hoat dong trai nghiem sang tao

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mộng Tam (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:54' 19-08-2015
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 887
Số lượt thích: 0 người
MỤC TIÊU TẬP HUẤN:
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
1/ Giáo dục,Dạy học và hoạt động TNST
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
Khái niệm Giáo dục (nghĩa hẹp)
Khái niệm HĐTNST
Đặc điểm của HĐTNST
2/ Hoạt động TNST và hoạt động giáo dục NGLL
2.1/ So sánh HĐTNST và hoạt động giáo dục NGLL.

2.2/ Kết luận:
Qua bảng phân tích trên, chúng ta thấy 2 hoạt động này có vị trí, vai trò và hình thức tổ chức khá thống nhất. Tuy nhiên sự khác nhau cơ bản ở chỗ là trong hoạt động TNST, mục tiêu được diễn đạt dứơi dạng năng lực và các năng lực này được đánh giá thông qua phương pháp và công cụ chuyên biệt; cách thức tổ chức hoạt động phải làm sao để 100% hs tham gia trong các hoạt động bắt buộc và được tự chọn tham gia những nội dung mình yêu thích; từng cá nhân phải được đánh giá và xếp loại với minh chứng là hồ sơ về quá trình hoạt động ( giống như kết quả học tập) và kết quả đánh giá được sử dụng cho việc xếp loại hay xét tuyển…
HOẠT ĐỘNG 2: TRẢI NGHIỆM – PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC VÀ GIÁO DỤC HIỆU QUẢ
So sánh hoạt động dạy học và hoạt động TNST và phương thức trải nghiệm trong hai hoạt động
HOẠT ĐỘNG 3: NĂNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở NGƯỜI HỌC
1/ Năng lực là gì?
Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp với yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có hiệu quả; Hay nói cách khác, năng lực là khả năng vận dụng các kiến thức, kĩ năng, thái độ, niềm tin, giá trị… vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong những hoàn cảnh cụ thể của thực tiển.
2/ Cấu trúc của năng lực
Mô hình tảng băng
về cấu trúc năng lực
Hành vi
(quan sát được)

Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
Chuẩn, giá trị, niềm tin

Động cơ
Nét nhân cách
Tư chất
1.
Làm

2.
Suy nghĩ

3. Mong muốn
HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ SỰ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC
1/ Khái niệm sáng tạo là gì ?
Khái niệm về “Sáng tạo” hay còn gọi là năng lực sáng tạo (creativity) được sử dụng đồng nghĩa với nhiều thuật ngữ khác như: sự sáng tạo (creation), tư duy hay óc sáng tạo (creative thinking), sản phẩm hay nhân cách sáng tạo (creative product or personality) vv… Các thuật ngữ này điều có liên quan đến một thuật ngữ gốc Latin “Crear” và mang một nghĩa chung là sự sản xuất, tạo ra, sinh ra một cái gì đó mà trước đây chưa hề có, chưa tồn tại.
Sáng tạo là biểu hiện của tài năng trong những lĩnh vực đặc biệt nào đó, là năng lực tiếp thu tri thức, hình thành ý tưởng mới và muốn xác định được mức độ sáng tạo cần phải phân tích các sản phẩm sáng tạo.
Sáng tạo được hiểu là hoạt động của con người nhằm biến đổi thế giới tự nhiên, xã hội phù hợp với các mục đích và nhu cầu của con người trên cơ sở các qui luật khách quan của thực tiễn, đây là hoạt động đặc trưng bởi tính không lặp lại, tính độc đáo và tính duy nhất.
HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ SỰ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC
2/ Đặc điểm của sự sáng tạo
Có nhiều quan điểm khác nhau về sáng tạo nên có các cách nhìn nhận khác nhau về thành phần của sáng tạo và nội hàm của những thành phần đó. Tuy nhiên khi đánh giá tổng thể, sáng tạo gồm có 5 thành phần:
+ Tính mềm dẻo, linh hoạt.
+ Tính lưu loát, trôi chảy.
+ Tính độc đáo.
+ Tạo cấu trúc mới.
+ Tính nhạy cảm.
3/Các cấp độ của sáng tạo
Sáng tạo được diễn ra ở các độ tuổi với những đặc trưng khác nhau và các cấp độ khác nhau, mỗi cá nhân khác nhau sẽ có mức độ sáng tạo khác nhau. Trong công trình nghiên cứu cấp nhà nước về sáng tạo, tác giả Nguyễn Huy Tú đã phân sáng tạo thành 5 mức độ:
+ Tạo ấn tượng.
+ Tạo sản phẩm.
+ Sáng kiến.
+ Đổi mới.
+ Sáng tạo cao nhất.
HOẠT ĐỘNG NHÓM
+ Lớp chia làm 4 nhóm theo nhóm
+ Nhiệm vụ nhóm: Trả lời các câu hỏi sau đây:
1/ Hoạt động giáo dục theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp được hiểu như thế nào?
2/ Hoạt động TNST được hiểu như thế nào và có đặc điểm gì?
3/ Sự khác biệt giữa hoạt động TNST và hoạt động GDNGLL là gì?
4/ Sự khác biệt giữa hoạt động dạy học và hoạt động TNST là gì và cách thức TNST trong dạy học và giáo dục khác nhau như thế nào?
+ Thời gian: 30 phút
 
Gửi ý kiến