Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Ngọc Linh
Ngày gửi: 08h:32' 22-08-2015
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
1. Nguyờn t? x n?ng g?p 4 l?n nguyờn t? ễxi. Hóy cho bi?t x thu?c nguyờn t? no ? Vi?t ký hi?u hoỏ h?c c?a nguyờn t? dú ?
Nguyờn t? kh?i c?a ễxi l: 16 dvC
Nguyờn t? kh?i c?a x l: 16.4 = 64 dvC
V?y x thu?c nguyờn t?
Đồng
Ký hiệu
Cu
Chất
được tạo nên
từ đâu ?
Chất
được tạo nên
từ nguyên tử
Mỗi loại nguyên tử
là một nguyên tố hoá học.
Vậy có thể nói Chất được tạo nên từ đâu ?
Chất được tạo nên từ nguyên tố hoá học
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
1.Đơn chất là gì ?
Đơn chất và hợp chất phân tử.
8
B?c
Nhụm Magiờ
Luu hu?nh
Kim cuong
Than
Khớ Hidrụ
Mg
S
C
C
H
Các chất trên có đặc điểm gì giống nhau ?
Các chất trên
đều được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.
Vậy đơn chất là gì ?
Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học.
Đơn chất được chia làm mấy loại ? Cho ví dụ ?
Gồm 2 loại
Đơn chất Kim loại. VD: Nhôm, Bạc, Magiê........
Đơn chất Phi kim. VD:Lưu huỳnh, khí hiđrô, ôxi...
Đơn chất Kim loại có những tính chất Vật lý nào chung ?
Kim loại
Dẫn điện
Dẫn nhiệt
Có ánh kim
Đơn chất Phi kim có những tính chất Vật lý nào chung ?
Không dẫn điện
Không dẫn nhiệt
Không có ánh kim
PHI KIM
Quan sỏt tranh v? 1.10; 1.11 a v b
2. D?c di?m c?u t?o.
Thảo luận nhóm
Cu
1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?
3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ?
Thảo luận nhóm
1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.
2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.
3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử Cùng loại.
Thảo luận nhóm
I.Đơn chất
1. Định nghĩa
-Là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
-Phân loại:
+Đơn chất kim loại: nhôm, bạc, magie…
+Đơn chất phi kim: lưu huỳnh, khí hidro,khí oxi…
2. Đặc điểm cấu tạo
Đơn chất kim loại: Các nguyên tử sắp xếp khít nhau.
Đơn chất phi kim: Các nguyên tử liên kết với nhau.
1. H?p ch?t l gỡ ?
Glucozo: C, H, O
Nu?c: H, O
Mu?i an: Na, Cl
Mờtan: C, H
HỢP CHẤT
H?p ch?t l gỡ ?
H?p ch?t l gỡ ?
Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
H?p ch?t chia lm m?y lo?i, cho vớ d? ?
Gồm 2 loại
Hợp chất Vô cơ. Muối ăn, nước...
Hợp chất Hữu cơ. Glucozơ, Metan...
2. Đặc điểm cấu tạo.
2. Đặc điểm cấu tạo.
Thảo luận nhóm
1. Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào ?
2. Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?
1.Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.
2. Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử Khác loại.
Thảo luận nhóm
I. Hợp chất
1. Định nghĩa
-Là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
-Phân loại:
+Hơp chất vô cơ: muối ăn, nước…
+Hơp chất hữu cơ: khí metan, đường…
2. Đặc điểm cấu tạo
Nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và thứ tự nhất định.
1.Hồn thnh do?n thơng tin sau dy ?
(*) C?ng c?
Chất được phân chia thành hai loại lớn là .................. Và ...................... Đơn chất được tạo nên từ một ................... Còn .................... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên.
Đơn chất lại chia thành .............................. và ........................... Đơn chất kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với .............................. không có những tính chất này.Trừ than chì
Có hai loại hợp chất là: Hợp chất ............ và hợp chất ..........
Đơn chất
Hợp chất
NTHH
Hợp chất
Đơn chất kim loại
Đơn chất Phi kim
Đơn chất Phi kim
Vô cơ
Hữu cơ
 
Gửi ý kiến