Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luật Hình Sự 2

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giảng Viên: Thầy Hưng-ĐH Luật Hà Nội
Người gửi: Nguyễn Quốc Việt
Ngày gửi: 07h:17' 23-08-2015
Dung lượng: 479.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Chương XVI

Trách nhiệm
hình sự của người
chưa thành niên
phạm tội
nội dung
Đường lối xử lý người
chưa thành niên phạm tội
Dễ bị kích động,
lôi cuốn nhưng cũng
dễ thay đổi,
dễ uốn nắn
Nhiều hoài bão
nhưng thiếu thực tế
Dễ tự ái, tự ti,
hiếu thắng,
thiếu kiên nhẫn
Có xu hướng muốn
tự khẳng định,
được đánh giá,
được tôn trọng
Khả năng
tự kiềm chế
chưa cao
Thiếu những
điều kiện
và bản lĩnh để tự lập
Trình độ nhận thức
và kinh nghiệm sống
hạn chế
Chưa phát triển
đầy đủ về thể chất
và tâm - sinh lý
8
đặc điểm
Những đặc điểm của người Chưa Thành Niên
Để cải tạo, giáo dục người CTN phạm tội cần:
Vai trò quan trọng
ÁP DỤNG BLHS ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI
Theo quy định
của BLHS
Giúp đỡ
người CTN sửa
chữa sai lầm
là chủ yếu
Những nguyên tắc xử lý người CTN phạm tội
Nguyên tắc thứ nhất
Giáo dục
là chính
Giúp họ
trở thành
CD có ích
cho XH
Nguyên tắc thứ hai
Có thể miễn
TNHS cho
người CTN
nếu:
Nguyên tắc thứ ba
đưa vào trường
giáo dưỡng
Yêu cầu của
phòng ngừa
tội phạm
Tính chất của
HV phạm tội
Những đặc điểm
về nhân thân
Giáo dục tại xã,
phường, thị trấn
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội
Không áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Cho hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng.
Hạn chế áp dụng hình phạt tù
Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình
Nguyên tắc thứ tư
Đối với người CTN phạm tội:
nguyên tắc thứ năm
án đã tuyên đối với người CTN phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi không được tính để xác định:
Tái phạm
Tái phạm nguy hiểm
Đưa vào trường giáo dưỡng
áp dụng BPTP này nếu xét thấy:
Cần phải có KL chặt chẽ
Cần phải cách ly người CTN phạm tội khỏi môi trường XH để giáo dục và cải tạo họ.

Đưa vào trường giáo dưỡng
Khi áp dụng biện pháp này, TA cần xem xét:
Tính chất nghiêm trọng của HV phạm tội;
Nhân thân người phạm tội;
Môi trường sống của người CTN
Đưa vào trường giáo dưỡng
Thời hạn giáo dưỡng từ 1 đến 2 năm

Người CTN phải thực hiện 1 số nghĩa vụ
3. Các hình phạt áp dụng đối với người CTN
Cảnh cáo
Phạt tiền
căn cứ
Điều kiện
mức phạt
Không quá 1/2 mức phạt mà luật QĐ
Phạt tiền
Cải tạo không giam giữ
Phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng
Có nơi làm việc ổn định hoặc nơi thường trú
rõ ràng
điều kiện
Cải tạo không giam giữ
nghĩa vụ
Chấp hành nghiêm chỉnh PL của NN, các
QĐ của CQ, TC hoặc chính quyền ĐP
Phải tham gia lao động, học tập
Cải tạo không giam giữ
Không quá 1/2 thời hạn do luật định đối với CTKGG
Không bị khấu trừ thu nhập
thời hạn
Người CTN có thể được giảm hình phạt CTKGG:

Đã chấp hành được 1/4 thời hạn CTKGG

Có nhiều tiến bộ
Người CTN có thể được miễn chấp hành phần HP CTKGG còn lại nếu:

Lập công lớn

Mắc bệnh hiểm nghèo
Người CTN phạm tội được XAT nếu:

Kể từ ngày chấp hành xong CTKGG đã qua ít nhất 6 tháng

Không phạm tội mới trong thời gian đó
Tù có thời hạn
Tù có thời hạn
Tù có thời hạn
Mức hình phạt áp dụng đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi
Tù có thời hạn
Mức hình phạt áp dụng đối với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi
Có đề nghị của ban
giám thị
Cải tạo tốt, có
nhiều tiến bộ
Tù có thời hạn
Giảm và miễn chấp hành hình phạt tù giam
Người CTN đã CH
được 1/4 thời hạn
phạt tù
Giảm án nhiều
lần, mỗi lần có
thể đến 4 năm
Đảm bảo chấp
hành ít nhất 2/5
mức Hình phạt
Người CTN bị phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh
hiểm nghèo có thể được miễn CH phần HP còn lại
Tổng hợp hình phạt trong trường hợp
người chưa thành niên phạm nhiều tội
Cám ơn các em
Hết Chương XVI
 
Gửi ý kiến