Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bé Suri
Ngày gửi: 12h:35' 05-09-2015
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
Lịch sử lớp 7
Trường THCS Thái Phiên

GV: DINH TH? NAM
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
1. Nêu sự hình thành của xã hội phong kiến Trung Quốc?

2. Vì sao kinh tế thời Đường phát triển phồn thịnh?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết 5 – Bài 4 (tt): TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
a. Thời Tống :
TỐNG THÁI TỔ
(960 - 976)
Các vua nhà Tống thi hành
những chính sách như thế nào?
- Miển giảm thuế, sưu dịch.
- Mở mang các công trình thuỷ lợi, khuyến khích sản xuất thủ công nghiệp phát triển.
- Có nhiều phát minh quan trọng: la bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết ...
Những chính sách của nhà Tống
Có tác dụng như thế nào?
=> Đời sống nhân dân ổn định.
Chân dung Vua Tống Nhân Tông (thời Bao Công) và gốm sứ thời Tống
Hình vẽ nhà ở thời Tống
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
a. Thời Tống :
KHU-BI-LAI
(HỐT TẤT LIỆT)
? Vì sao nhà Tống bị lật đổ?
Triều đại nào lên thay?
b. Thời Nguyên :
Hình ảnh vua Hốt Tất Liệt và đại binh Mông Cổ
Bản đồ chiếm cứ của Triều Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
a. Thời Tống :
KHU-BI-LAI
(HỐT TẤT LIỆT)
Cho biết những chính sách
cai trị của nhà Nguyên?
b. Thời Nguyên :
Thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử dân tộc: Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền; người Hán có địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ ...
Nhân dân Trung Quốc
phản ứng như thế nào?
=> Nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống lại nhà Nguyên.
Thiết Kỵ binh đời Tống
Đại binh Mông Cổ
CH : Thời Tống và Nguyên, các vua Trung Quốc thi hành chính sách đối ngoại như thế nào ? Liên hệ Việt Nam.
Tiến hành mở rộng lãnh thổ bằng các cuộc chiến tranh xâm lược
Mỗi khi xâm lược Đại Việt đều bị thất bại, tiêu biểu như : 3 lần kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê và Lý; 3 lần đánh tan quân xâm lược Mông -Nguyên
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
Thảo luận nhóm (4 phút)

Nhóm 1 : Tình hình chính trị Trung Quốc sau thời Tống – Nguyên có những chuyển biến gì ?
Nhóm 2 : Đặc điểm nổi bật về nền kinh tế Trung Quốc thời Minh – Thanh ?
Nhóm 3: Xã hội Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh có gì thay đổi ?
Năm 1368, Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh
Năm 1644, khởi nghĩa của Lý Tự Thành đã lật đổ triều Minh
Năm 1644, quân Mãn Thanh tràn xuống tiêu diệt đạo quân của Lí Tự Thành lập ra nhà Thanh
Về kinh tế :- Thủ công nghiệp phát triển
Hình ảnh gốm sứ Trung Hoa thời Tống – Minh - Thanh
Con đường tơ lụa
- Công thương nghiệp phát triển → xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN. Ngoại thương phát triển
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
- Công thương nghiệp phát triển
- Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện.
- Ngoại thương phát triển, đã buôn bán
với nhiều nước.
Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là cung điện của các vị vua từ giữa triều đại Minh tới cuối thời nhà Thanh.
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
Nhóm 1: Trình bày tóm tắt thành tựu về tư tưởng của Trung Quốc thời phong kiến
Nhóm 2: Trình bày tóm tắt những thành tựu trên lĩnh vực văn học, sử học của Trung Quốc thời phong kiến
Nhóm 3: Trình bày tóm tắt những thành tựu trên lĩnh vực khoa học-kĩ thuật và nghệ thuật của Trung Quốc thời phong kiến
THẢO LUẬN NHÓM (4 PHÚT)
Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến
Tam cương – Ngũ thường – Tam tòng – Tứ Đức
Mạnh tử (372—289 trước công nguyên)
Lão Tử
Khổng Tử
Ví dụ: Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử….
Các nhà sư Trung Quốc sang Ấn Độ tìm hiểu giáo lí của đạo Phật,
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
a. Văn hóa :
- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.
Văn học :
- Thời Đường phát triển mạnh nhất là thơ
Tác giả tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị

Đổ Phủ - Lý Bạch - Bạch Cư Dị
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
a. Văn hóa :
- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.
- Văn học: thời Đường xuát hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như: Lý Bạch, Đỗ Phủ... Đến thời Minh-Thanh xuất hiện nhiều bộ tiểu thuyết có giá trị như: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí...
Sử học : Người đặt nền móng là Tư Mã Thiên với bộ “Sử kí”
Tư Mã Thiên là một sử gia kiêm thiên văn gia, từng làm Thái sử lệnh thời Hán Vũ Đế từ năm 140 đến 110 tcn. Như ta đã biết, bộ Sử Ký Tư Mã Thiên là một tác phẩm vĩ đại, có 526.500 chữ, gồm 130 thiên
Hán thư
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
a. Văn hóa :
- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.
- Văn học: thời Đường xuát hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như: Lý Bạch, Đỗ Phủ... Đến thời Minh-Thanh xuất hiện nhiều bộ tiểu thuyết có giá trị như: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí...
- Sử học: các bộ sử kí của Tư Mã Thiên, Hán thư, Đường thư, Minh sử...
Nghệ thuật : Trung Quốc có những công trình kiến trúc đặc sắc: Vạn lý trường thành, cung điện cổ kính, tượng Phật sinh động
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
a. Văn hóa :
- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.
- Văn học: thời Đường xuát hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng như: Lý Bạch, Đỗ Phủ... Đến thời Minh-Thanh xuất hiện nhiều bộ tiểu thuyết có giá trị như: Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí...
- Sử học: các bộ sử kí của Tư Mã Thiên, Hán thư, Đường thư, Minh sử...
- Nghệ thuật kiến trúc: Nhiều công trình độc đáo như: Cố cung, những bức tượng Phật sinh động...
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
a. Văn hóa:
b. Khoa học, kĩ thuật:
LA BÀN
THUỐC SÚNG
KỸ THUẬT IN
4 phát minh kĩ thuật quan trọng
GIẤY
Hãy sắp xếp theo theo thứ tự: làm giấy, in ấn, làm lụa, thuốc súng và la bàn
1
2
3
4
5
1 - in ấn;
2 - làm giấy;
3 - làm lụa;
4 - la bàn;
5 - thuốc súng
4. Trung quốc thời Tống - Nguyên
Tiết 5 - Bài 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh
6. Văn hóa, khoa học-kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến
a. Văn hóa:
b. Khoa học, kĩ thuật:
Có nhiều phát minh rất quan trọng như: giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng, kĩ thuật đóng thuyền lớn, luyện sắt, khai thác dầu mỏ và khí đốt v.v...
Hướng dẫn về nhà :
- Học bài cũ
- Chuẩn bị bài sau “Ấn Độ thời phong kiến” :
+ Các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ
+ Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa
+ Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến các nước lân cận như thế nào ?
No_avatar

hay nhung ko co giai bai tap

 

 
Gửi ý kiến