Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyên viêt
Ngày gửi: 19h:54' 08-09-2015
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
GV:Phạm Thị Hạnh - VTT-VT-2015
KIỂM TRA BÀI CŨ
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện ở những mặt nào?
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
Nhóm1: Tài nguyên đất và khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
Nhóm 2: Tài nguyên nước và sinh vật có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp? Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ?
THẢO LUẬN NHÓM: 5 phút
Nhóm 3: Cho biết các nhân tố kinh tế- xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp như thế nào ?
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
1.Tài nguyên đất

Nhóm1: Tài nguyên đất và khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

- Đa dạng, đất phù sa 3 triệu ha phân bố ở đồng bằng sông Cửu long, đồng bằng sông Hồng.
LÚA GẠO
NGÔ
KHOAI
RAU

CAO SU
HỒ TIÊU
CHÈ
TRỒNG RỪNG
- Đất feralít trên 16 triệu ha, phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi.

DIỆN TÍCH ĐẤT XẤU TĂNG
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
1.Tài nguyên đất
2. Tài nguyên khí hậu
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa đa dạng, thuận lợi đa dạng hóa các cây trồng, vật nuôi.
CỪU

TRÂU

VẬT NUÔI

MÙA KHÔ Ở TÂY NGUYÊN VÀ MIỀN NAM
MÙA ĐÔNG Ở MIỀN BẮC

MÙA MƯA
- Có nhiều thiên nhiên gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp: hạn hán, lũ lụt,…
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
1.Tài nguyên đất
2. Tài nguyên khí hậu
3. Tài nguyên nước
Nhóm 2: Tài nguyên nước và sinh vật có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp? Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp?

MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI DÀY ĐẶC

- Phong phú, phân bố không đều trong năm (mùa mưa và mùa khô)
MÙA MƯA
MÙA KHÔ

Thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta vì:
- Khí hậu có sự phân hoá rõ rệt theo mùa trong năm. - Góp phần cải tạo đất chua, đất phèn, đất mặn, mở diện tích canh tác. - Phục vụ cho việc tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng. - Góp phần tăng năng suất, tăng sản lượng cây trồng.
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
1.Tài nguyên đất
2. Tài nguyên khí hậu
3. Tài nguyên nước
4. Tài nguyên sinh vật

NHIỀU ĐỘNG-THỰC VẬT QUÝ HIẾM
- Phong phú, là cơ sở để thuần dưỡng, tạo nên các giống cây trồng và vật nuôi.
=> Là các nhân tố tiền đề cơ bản.
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
II. Các nhân tố kinh tế- xã hội
Nhóm 3: Cho biết các nhân tố kinh tế- xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp như thế nào ?
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
II. Các nhân tố kinh tế- xã hội
1. Dân cư và lao động nông thôn
- Chiếm tỉ lệ cao 57,3% (2005), cần cù, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
2. Cơ sở vật chất- kĩ thuật

CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT TRONG NÔNG NGHIỆP
Hệ thống thủy lợi
Hệ thống dịch vụ trồng trọt
Hệ thống dịch vụ chăn nuôi
Cơ sở vật chất-kĩ thuật khác
Kể 1 số cơ sở vật chất- kĩ thuật trong nông nghiệp để minh hoạ cho H 7.2/26.

HỆ THỐNG THỦY LỢI
HỒ
ĐẬP
MƯƠNG
KÊNH

MÁY MÓC
PHÂN BÓN
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
HỆ THỐNG DỊCH VỤ TRỒNG TRỌT
GIỐNG CÂY

HỆ THỐNG DỊCH VỤ CHĂN NUÔI

- Ngày càng được hoàn thiện

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?
Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp: làm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Thúc đẩy sự phát triển và ổn định các vùng chuyên canh. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
II. Các nhân tố kinh tế- xã hội
1. Dân cư và lao động nông thôn
2. Cơ sở vật chất- kĩ thuật
3. Chính sách phát triển nông nghiệp.

- Có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển.
I. Các nhân tố tự nhiên
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
Tiết 7 Bài 7
II. Các nhân tố kinh tế- xã hội
1. Dân cư và lao động nông thôn
2. Cơ sở vật chất- kĩ thuật
3. Chính sách phát triển nông nghiệp.
4. Thị trường trong và ngoài nuớc.

- Thị trường trong nước rộng lớn và thị trường ngoài nước đang mở rộng.
=> Là các nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ
Viết sơ đồ tư duy thể hiện nội dung chính của bài học?
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố NN
Các nhân tố tự nhiên
Các nhân tố kinh tế-xã hội
Tài nguyên đất
Tài nguyên khí hậu
Tài nguyên nước
Tài nguyên sinh vật
Là các nhân tố tiền đề cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố NN
Dân cư và lao động nông thôn
Cơ sở vật chất-kĩ thuật
Chính sách phát triển nông nghiệp
Thị trường trong và ngoài nước
Là các nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố NN

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Về nhà học bài.
Chuẩn bị bài 8, đem theo máy tính để làm bài, xem kĩ bảng 8.1, 8.2, 8.3, hình 8.2 và suy nghĩ các câu hỏi trong bài.
BÀI HỌC KẾT THÚC
CHÀO CÁC EM
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓