Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Ngày gửi: 10h:46' 19-09-2015
Dung lượng: 314.0 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
Tập làm văn
Lớp 4d
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
GV: Nguyễn Thị Quỳnh Mai
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KINH MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN
Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015
Tập làm văn
Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015
Tập làm văn
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
I. Nhận xét
Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc kể trên trong đoạn văn nào?
Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ kết thúc của đoạn văn?
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
I. Nhận xét
Những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống.
- Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngôi, nghĩ ra kế: luộc chín thóc giống rồi giao cho dân chúng, giao hẹn: ai thu hoạch được nhiều thóc thì sẽ truyền ngôi cho.
- Sự việc 2: Chú bé Chôm dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm.
- Sự việc 3:Chôm dám tâu vua sự thật trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Sự việc 4: Nhà vua khen ngợi Chôm trước sự dũng cảm; đã quyết định truyền ngôi cho Chôm.
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
I. Nhận xét
Mỗi sự việc được kể trong từng đoạn văn sau:
Nhóm
- Sự việc 1 được kể trong đoạn 1( 3 dòng đầu).
- Sự việc 2 được kể trong đoạn 2 (2 dòng tiếp theo).
- Sự việc 3 được kể trong đoạn 3 ( 8 dòng tiếp theo).
- Sự việc 4 được kể trong đoạn 4 ( 4 dòng còn lại).
Tập làm văn
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
I. Nhận xét
2.Dấu hiệu giúp nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn:
Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào 1 ô.
Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.
Lưu ý: Có khi xuống dòng cũng chưa hết đoạn văn: VD: đoạn 2 trong truyện Những hạt thóc giống có mấy lời thoại, phải mấy lần xuống dòng mới kết thúc đoạn văn. Nhưng đã hết đoạn văn thì phải xuống dòng.
Tập làm văn
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
I. Nhận xét
3. Từ hai bài tập trên, hãy rút ra nhận xét:
Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì?
Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào?
Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015
Tập làm văn
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
I. Nhận xét
3. Từ hai bài tập trên, hãy rút ra nhận xét:
Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì?
- Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể một sự việc trong một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
b)Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào?
- Hết một đoạn văn, cần chấm xuống dòng.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015
Tập làm văn
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
II. Ghi nhớ
Mỗi câu chuyện có thể gồm nhiều sự việc.
Mỗi sự việcđược kể thành một đoạn văn.
2. Khi viết hết một đoạn văn, cần chấm xuống
dòng.
Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015
Tập làm văn
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
III. Luyện tập
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
 
Gửi ý kiến