Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị thu hương
Ngày gửi: 10h:29' 26-10-2015
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 1 người (vũ thị thu hương)
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
Tổ : Thể Dục – GDQP
Bài 6 : tiết 27
KỸ THUẬT SỬ DỤNG
LỰU ĐẠN

GV : Vũ Thị Thu Hương
I.GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
LỰU ĐẠN CHÀY
1. Lựu đạn 1
a.Tác dụng, tính năng chiến đấu
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
1. Lựu đạn 1
1.LỰU ĐẠN 1
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN ViỆT NAM
- Gồm 2 bộ phận chính :
b. Cấu tạo
a. Tác dụng, tính năng chiến đấu
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
1.LỰU ĐẠN 1
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN ViỆT NAM
1.Tác dụng, tính năng chiến đấu
b.Cấu tạo:
Cổ lựu đạn
Vỏ lựu đạn
Thuốc nổ TNT
-Thân lựu đạn
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
1.LỰU ĐẠN 1
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN ViỆT NAM
a).Tác dụng, tính
năng chiến đấu
b.Cấu tạo:
1. Cần bẩy (mỏ vịt)
2. Lò xo kim hỏa
3. Kim hỏa
4. Hạt lửa
5. Thuốc cháy chậm
6. Kíp
-Bộ phận gây nổ
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
1. Lựu đạn 1
-Thân lựu đạn
1. Lựu đạn φ1 (Phi 1)

Nguyễn Bá Đoàn
Bài 6 Khối 11
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
1. Lựu đạn 1
a).Tác dụng, tính năng chiến đấu
b.Cấu tạo:
-Bộ phận gây nổ
-Thân lựu đạn
c.Chuyển động gây nổ
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
1. Lựu đạn 1
a).Tác dụng, tính năng chiến đấu
b.Cấu tạo:
-Bộ phận gây nổ
-Thân lựu đạn
c.Chuyển động gây nổ
2. Lựu đạn chày
Nguyễn Bá Đoàn
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
a) Tính năng chiến đấu
2. Lựu đạn chày
Nguyễn Bá Đoàn
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
a) Tính năng chiến đấu
THÂN LỰU ĐẠN
BỘ PHẬN GÂY NỔ
b) Cấu tạo
2. Lựu đạn chày
Nguyễn Bá Đoàn
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
a) Tính năng chiến đấu
THÂN LỰU ĐẠN
b) Cấu tạo
Nắp phòng ẩm
Cán lựu đạn
Vỏ lựu đạn
Thuốc nổ TNT
-Thân lựu đạn
2. Lựu đạn chày
Nguyễn Bá Đoàn
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN VIỆT NAM
a) Tính năng chiến đấu
BỘ PHẬN GÂY NỔ
b) Cấu tạo
Dây nụ xòe
Nụ xòe
Dây cháy chậm
Kíp
-Thân lựu đạn
-Bộ phận gây nổ
c)Chuyển động gây nổ

I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI LỰU ĐẠN ViỆT NAM
BÀI 6
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
2. Lựu đạn chày
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Tìm hiểu cách sử dụng lựu đạn.
Nhóm 2: cách giữ gìn lựu đạn.
Nhóm 3: Tìm hiểu các quy định khi sử dụng lựu đan.
Nguyễn Bá Đoàn
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
II. QUY TẮC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN LỰU ĐẠN
BÀI 6

1. Sử dụng, giữ gìn lựu đạn thật

a. Sử dụng lựu đạn.
b. Giữ gìn lựu đạn

Nguyễn Bá Đoàn
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
II. QUY TẮC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN LỰU ĐẠN
BÀI 6
Nguyễn Bá Đoàn
KỶ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
II. QUY TẮC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN LỰU ĐẠN
2, Qui định sử dụng lựu đạn
BÀI 6
XIN CHÂN THÀNH
CÁM ƠN
QUÝ THẦY CÔ
và CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓