Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bảng đơn vị đo độ dài

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Thị Nguyệt Thu
Ngày gửi: 11h:50' 06-11-2015
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Về dự với lớp 3B
Môn toán
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
m
dam
dm
kg
mm
cm
l
hm
g
km
Em hãy quan sát các đơn vị đo sau đây và cho biết đơn vị đo nào là đơn vị đo độ dài ?
Kiểm tra bài cũ.
Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015
Toán
Bảng đơn vị đo độ dài
1dam
= 10m
1hm
= 10dam
1km
= 10hm
= 100m
= 1000m
1m
= 10dm
= 100cm
= 1000mm
1dm
= 10 cm
= 100mm
1cm
= 10mm
1mm
Lớn hơn mét
Nhỏ hơn mét
Mét
m
km
hm
dam
dm
cm
mm
1 m = mm
1 km = hm
1 km = m
1000
1 hm = dam
10
10
1 m = dm
10
1 m = cm
100
1000
Bài 1: Số ?
Bài 2: Số ?
8 hm = m
800
9 hm = m
900
7 dam = m
70
8 m = dm
80
6 m = cm
600
8 cm = mm
80
Bài 3: Tính (theo mẫu)
32
x
3 .
25 m x 2 =
Mẫu:
32 dam x 3 =
6
9
dam
96
15 km x 4 =
36 hm : 3 =
70 km : 7 =
96 cm : 3 =
96 3
0
6
`
`
0
3
2
32
cm
50 m
60 km
12 hm
10 km
1dam
= 10m
1hm
= 10dam
1km
= 10hm
= 100m
= 1000m
1m
= 10dm
= 100cm
= 1000mm
1dm
= 10 cm
= 100mm
1cm
= 10mm
1mm
Lớn hơn mét
Nhỏ hơn mét
Mét
m
km
hm
dam
dm
cm
mm
RUNG CHUÔNG VÀNG

Trò chơi:
13cm x 3 =
48hm : 4 =
17m x 4 =
66 km : 6 =
39cm
12hm
68m
11km
Chọn kết quả đúng cho mỗi ngôi nhà của Thỏ:
Chọn chữ cái trước kết quả đúng :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thứ tự tên các đơn vị đo độ dài là:
A. km, hm, dm, m, dam, cm, mm
B. hm, km, dam, m, dm, cm, mm
C. km, hm, dam, m, dm, cm, mm
 
Gửi ý kiến