Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: stbs
Người gửi: Hoàng Trọng Bách
Ngày gửi: 19h:00' 12-12-2015
Dung lượng: 17.1 MB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG III
DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
BÀI 13
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Ion dương
I – BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI:
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Mô hình mạng tinh thể đồng
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Không có điện trường
Có điện trường
Không có dòng điện
Có dòng điện
1
2
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
- Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Nhiệt độ T2 > T1
Điện trở
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Nhiệt độ T1
Điện trở
I- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
II- SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA KIM LOẠI THEO NHIỆT ĐỘ
ρ=ρ0[1+α(t-t0)]
α : hệ số nhiệt điện trở (K-1)
ρ0 : điện trở suất của kim loại ở t0 (0C)
ρ : điện trở suất của kim loại ở t (0C)
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
II- SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA KIM LOẠI THEO NHIỆT ĐỘ
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
II- SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA KIM LOẠI THEO NHIỆT ĐỘ
 Khi đó vật liệu chuyển sang trạng thái siêu dẫn
III- ĐIỆN TRỞ CỦA KIM LOẠI Ở NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
 
Tàu hỏa chạy trên đệm từ trường ở Nhật Bản đạt tốc độ: 516 km/h
Các cuộn dây siêu dẫn
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
III- ĐIỆN TRỞ CỦA KIM LOẠI Ở NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN
IV- HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
9
4
2
0
2
4
6
V
0:6 mV
T2
T1
T1=T2
9
4
2
0
2
4
6
V
0:6 mV
TRƯỜNG VĂN HÓA II
T2
T1
T1 = T2
III- ĐIỆN TRỞ CỦA KIM LOẠI Ở NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN
IV- HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN
ξ = αT (T1 – T2)
αT: là hệ số nhiệt điện động(V.K-1)
ξ: suất điện động nhiệt điện (V)
T1: nhiệt độ ở đầu nóng (K)
T2: nhiệt độ ở đầu lạnh (K)


DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
CỦNG CỐ BÀI
Câu hỏi 1: Câu nào sai ?
A. Hạt tải điện trong kim loại là êlectron tự do.
B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại không đổi.
C. Hạt tải điện trong kim loại là ion.
D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.
Câu hỏi 2: Câu nào đúng? Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ
A. giảm đi. B. tăng lên.
C. không thay đổi. D.ban đầu tăng lên theo nhiệt độ, nhưng sau đó lại giảm dần.
Câu hỏi 3: Điện trở suất của kim loại thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng?
A. Tăng nhanh theo hàm bậc hai. B. Giảm nhanh theo hàm bậc hai.
C. Giảm theo hàm bậc nhất. D. Tăng theo hàm bậc nhất.
Câu hỏi 4: Câu nào sai ?
A. Kim loại dẫn điện tốt.
B. Điện trở suất của kim loại khá lớn, vào cỡ 107  108
C. Khi nhiệt độ tăng, điện trở suất của kim loại tăng theo hàm bậc nhất.
D. Khi nhiệt độ không đổi, dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓