Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Kim Giang
Ngày gửi: 16h:36' 06-01-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
Bảng tuần hoàn
Các nguyên tố hoá học được xếp vào BTH theo những nguyên tắc nào?
Hàng và cột tương ứng với thành phần nào trong BTH?
Bảng tuần hoàn
Thế nào là chu kỳ?
Có bao nhiêu chu kỳ nhỏ, chu kỳ lớn? Mỗi chu kỳ có bao nhiêu nguyên tố?
Số thứ tự chu kỳ cho ta biết điều gì về số lớp electron?
Bảng tuần hoàn
Tại sao trong một chu kỳ, khi bán kính nguyên tử các nguyên tố giảm dần theo chiều từ trái sang phải, thì tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần?
Tại sao trong cùng một nhóm, khi bán kính nguyên tử tăng dần theo chiều từ trên xuống dưới, thì tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần?
Tóm tắt
Phiếu học tập số 1
Câu 1: Nguyên tố X (thuộc nhóm A), có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 3s23p6.
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử (đầy đủ) của X.
Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Câu 2: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 13. Số khối của nguyên tử X là bao nhiêu?
Đáp án phiếu học tập số 1
Câu 1:
X là nguyên tố thuộc chu kỳ 3: 1s22s22p63s23p6.
STT = số p = số e = Số hiệu nguyên tử (ĐTHN) Z = 2+2+6+2+6 = 18.
Câu 2:
Tổng số hạt: 2Z + N = 13  N = 13- 2Z (1).
Lại có: 1 ≤ N/Z ≤ 1,5 (2)
Kết hợp (1) và (2) ta tìm được: 3,7 ≤ Z ≤ 4,3. Z là một số nguyên dương nên ta chọn Z = 4.
Thay vào (1), được: N = 13 – 2.4 = 5
Vậy số khối A = 4 + 5 = 9.
Phiếu học tập số 2
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa các liên kết cộng hóa trị không cực, cộng hóa trị có cực và liên kết ion? Điền theo bảng sau:
Đáp án phiếu học tập số 2
Bài tập về nhà
VN làm BT 1,5/SGK, BT 3.57/SBT/27.
Ôn tập lại toàn bộ 3 chương
 
Gửi ý kiến