Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Bá (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:53' 14-01-2016
Dung lượng: 40.4 MB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẦO TẠO BỘ VĂN HÓA-THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
BÀI VÕ CỔ TRUYỀN
CĂN BẢN CÔNG PHÁP
ĐỒ HÌNH
CÁC THẾ TẤN CƠ BẢN
CÁC THẾ TẤN CƠ BẢN
Hai chân đứng tư thế nghiêm – Hai bàn tay nắm lại giữ sát hai bên thắt lưng, nắm tay ngửa.
Mặt nhìn về hướng Đông.
Hai tay đưa vòng sang hai bên, hai bàn tay gặp nhau ở vai trái, cùng đưa vào giữa ngực.
Chân trái mở thành Trung bình tấn – Tay trái đở từ trong ra, tay phải rút về ngang thắt lưng - Tay trái rút về thắt lưng thì tay phải đấm thẳng về trước. ( Đ )
Tay phải đở từ trong ra bằng cạnh bàn tay, rút về thắt lưng – Tay trái đấm thẳng về trước. ( Đ )
Chân phải rút về chạm chân trái, đưa tới trước thành Trảo mã tấn phải – Bàn tay trái khoát đở một vòng qua mặt đưa về che bên trong khuỷu tay phải. Tay phải đấm múc lên ngang cằm.
Chân phải bước tới trước thành Đinh tấn phải – Bàn tay phải mở ra dùng cạnh khoát đở một vòng qua mặt đưa về bên thắt lưng phải. Tay trái đấm thẳng về trước.
Chân phải rút về thành Trảo mã tấn phải – Nắm tay trái mở ra hạ xuống đùi phải, nắm tay phải đưa ra. Hai lưng bàn tay chạm nhau cùng đưa lên trán, tay phải đập lưng năm tay xuống gần gối phải, bàn tay trái đở trên đầu.
Chân phải về chạm chân trái mở ngang thành Trung bình tấn. Bàn tay phải mở ra đở từ trong ra, kéo về thắt lưng phải. Tay trái đấm móc vóng từ ngoài đến trước ngực.
Chân trái về chạm chân phải, bước tới thành Trảo mã tấn phải. Bàn tay phải khoát đở qua mặt, đưa về che khuỷu trái. Tay trái đấm múc lên ngang cằm.
Chân trái bước tới thành Đinh tấn trái. Tay trái mở ra đở qua mặt, rút về thắt lưng trái. Tay phải đấm thẳng về trước.
Chân trái rút về thành Trảo mã tấn phải – Nắm tay phải mở ra hạ xuống đùi trái, nắm tay trái đưa ra. Hai lưng bàn tay chạm nhau cùng đưa lên trán, tay trái đập lưng năm tay xuống gần gối trái, bàn tay phải đở trên đầu.
Chân trái về chạm chân phải mở ngang thành Trung bình tấn. Bàn tay trái mở ra đở từ trong ra, kéo về thắt lưng trái. Tay phải đấm móc vóng từ ngoài đến trước ngực.
Xoay người sang phải thành Đinh tấn phải, tay trái mở ra chặn ngang hạ bộ. Lưng nắm tay phải đập từ trên xuống
Xoay người sang trái thành Đinh tấn trái, tay phải mở ra chặn ngang hạ bộ. Lưng nắm tay trái đập từ trên xuống
Chân trái bước sang phải thành Xà tấn phải. Hai tay rút về ngang thắt lưng, xoay người theo chiều kim đồng hồ 1800 thành Trung bình tấn.
Hai tay đấm thẳng về trước
Chân phải rút về chạm chân trái, đưa tới trước thành Trảo mã tấn phải – Hai nắm tay rút về trước ngực. Chỏ phải đành ngang, chỏ trái đánh ngang từ ngoài vào trong ( bàn tay mở )
Bước chân trái lên, ngồi xuống thành Qui tấn trái. Chỏ phải cắm thẳng xuống, bàn tay trái hạ xuống chặn dưới chỏ phải
Đứng lên, bước tới thành Đinh tấn phải. Chỏ trái đánh từ dưới lên, bàn tay phải hạ xuống che nách trái
Xoay người theo chiều kim đồng hồ 1800 thành Trảo mã tấn phải, bàn tay phải nắm lại, bàn tay trái chạm nắm tay phải trợ lực, chỏ phải đánh ngược về sau.
Xoay người ngược chiều kim đồng hồ 1800 thành Xà mã tấn phải, bàn tay trái nắm lại, bàn tay phải chạm nắm tay trái trợ lực, chỏ trái đánh ngược về sau.
Xoay người 900 ngược chiều kim đồng hồ chuyển thành Trảo mã tấn phải, chỏ phải đánh từ ngoài vào. Bàn tay trái nắm, rút về thắt lung trái.
Bước chân phải tới trước thành Đinh tấn phải. Chỏ phải đánh tư ngoài vào, từ dưới lên, bàn tay che hốc cổ phải. Tay phải rút về thắt lưng phải.
Xoay người 1800 ngược chiều kim đồng hồ thành Trảo mã tấn trái. Chỏ trái đánh vòng từ trước ra sau, từ trên xuống. Bàn tay trái nắm, bàn tay phải mở tựa nắm đấm trái để trợ lực.
Xoay người 900 ngược chiều kim đồng hồ. Chân phải đá tống về trước. Tay phải hạ xuống che hạ bộ, tay trái che mang tai phải. Rút chân về thành Trảo mã tấn phải, hai tay về thắt lưng phải.
Chân trái đá vòng cầu từ ngoài vào. Bàn tay trái che hạ bộ, bàn tay phải che mang tai trái. Rút chân về thành Trảo mã tấn trái. Hai tay về thắt lưng trái.
Chân phải đá tống ngang. Tay phải che hạ bộ, tay trái che mang tai phải. Hạ chân thành Đinh tấn phải. Hai tay về thắt lưng phải.
Xoay người 900 ngược chiều kim đồng hồ. Chân phải bước lên thành Đinh tấn phải. Tay trái đở che mặt, về thắt lưng trái, tay phải chém thẳng từ trên xuống.
Chân phải bước lùi về thành Trảo mã tấn trái. Tay trái chém từ ngoài vào trong, tay phải về thắt lưng phải
Chân phải bước tới thành Trảo mã tấn phải. Hai tay khoát che mặt từ phải qua trái. Hai tay chém ngang từ trái qua phải.
Chân trái bước tới thành Đinh tấn trái. Hai tay xoay vòng che mặt, đâm thẳng về trước.
Xoay người 1800 theo chiều kim đồng hồ, thành Đinh tấn trái. Hai tay dở ngang sang hai bên.
Chân trái bước lên thành Đinh tấn trái. Xoay hai bàn tay dùng cạnh ngoài chém vào trong.
Chân phải nhập cùng chân trái. Xoay người 900 ngược chiều kim đồng hồ. Chân trái bước tới thành Đinh tấn trái. Hai bàn tay chém từ ngoài vào trên gối trái.
Lùi chân trái về thành Qui tấn phải. Bàn tay phải đở từ trong ra, rút về thắt lưng phải. Tay trái chèm từ ngoài vào ngang gối phải.
Đứng lên, bước chân trái nhập chân phải. Hai tay đưa vòng sang hai bên, hai bàn tay gặp nhau ở vai trái, cùng đưa vào giữa ngực.
Hai tay cuộn một vòng đưa về hai bên thắt lưng.

Vế THU?T C? TRUY?N
L TINH HOA C?A DN T?C
Thỏng 1 nam 2016
 
Gửi ý kiến