Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Khánh Hiệp
Ngày gửi: 16h:50' 06-03-2016
Dung lượng: 478.0 KB
Số lượt tải: 453
Số lượt thích: 0 người
Nối các vế câu ghép
bằng quan hệ từ
GV : Lê Khánh Hiệp
Luyện từ và câu
Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lửụùt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào... Một lát sau, I-va-nốp đứng dậy nói : "Đồng chí Lê-nin, giờ đã đến lưu?t tôi. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhưu?ng chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi."
Mọi người đều cho là I-va- nốp nói rất đúng. Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí c?m ơn I-va-nốp rồi ngồi vào ghế cắt tóc.
Cho đoạn văn sau :
Tìm câu ghép trong đoạn văn trên ?
Theo Hồ Lãng
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Câu 1: Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lửụùt mình thì cửa phòng lại mở, một ngưửụứi nữa tiến vào...
Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhửng tôi có quyền nhửụứng chỗ và đổi chỗ cho đồng chí.
Câu 3: Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí caỷm ơn I-va-nốp rồi ngồi vào ghế cắt tóc.
Xác định vế câu trong các câu ghép trên ?
I- Nhận xét
thì
Tuy
nhưng
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
I- Nhận xét
II- Ghi nhớ (SGK trang 22)
1. Các vế trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ.
2. Những quan hệ từ thửụứng ủửụùc dùng là : và, rồi, thì, nhửng, hay, hoặc,...
3. Những cặp quan hệ từ thửụứng ủửụùc dùng là :
- vì... nên... ; do... nên... ; nhờ... mà...
- nếu... thì... ; giá... thì... ; hễ... thì...
- tuy... Nhửng.; maởc duứ. nhửng.
- chẳng những... mà... ; không chỉ... mà...
III- Luyện tập
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016
Tìm câu ghép trong đoạn văn dửụựi đây. Xác định các vế câu và các cặp quan hệ từ trong câu.
Nếu trong công tác, các cô, các chú ủửụùc nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn ủửụùc nhử vậy, phải trau dồi đạo đức cách mạng.
Hồ CHí MINH
Nếu trong công tác, các cô, các chú ủửụùc nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công.
thì
Bài 1
Câu ghép là :
Nếu
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Trong hai câu ghép ở cuối đoạn văn dửụựi đây, tác giả đã lửụùc bụựt quan hệ từ. Hãy khôi phục lại những từ bị lửụùc và giải thích vì sao tác giả lửụùc các từ đó.
Bài 2
Thái hậu ngạc nhiên nói :
- Vũ Tán ẹửụứng hết lòng vì ông, sao không tiến cử ?
Tô Hiến Thành tâu :
- Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần tiến cử Vũ Tán ẹửụứng. Còn Thái hậu hỏi ngửụứi tài ba giúp nửụực (..) thần xin tiến cử Trần Trung Tá.
Theo QUYỉNH Cệ - ẹO ẹệC HUỉNG
(...)
Nếu
thì
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016
Bài 3
Hãy chọn quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm.
a) Tấm chăm chỉ, hiền lành Cám thì lửụứi biếng độc ác.
b) Ông đã nhiều lần can gián
c) Mình đến nhà bạn bạn đến nhà mình ?
còn
hay
(hoặc mà)
...
...
vua
không nghe.
vua
không nghe.
Hoan hô bạn đã đúng rồi!
...
nhưng
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016
Hãy đặt các câu ghép có sử dụng quan hệ từ thể hiện các hoạt động trong tranh.
Tranh 1
Tranh 2
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
I- Nhận xét
II- Ghi nhớ (SGK trang 22)
1. Các vế trong câu ghép có thể ủửụùc nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ.
2. Những quan hệ từ thửụứng ủửụùc dùng là : và, rồi, thì, nhửng, hay, hoặc,...
3. Những cặp quan hệ từ thửụứng ủửụùc dùng là :
- vì... nên... ; do... nên... ; nhờ... mà...
- nếu... thì... ; giá... thì... ; hễ... thì...
- tuy... nhửng. ; mặc dù... nhửng.
- chẳng những... mà... ; không chỉ... mà...
III- Luyện tập
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016
No_avatar

Khóc

 
Gửi ý kiến