Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Nước Đại Việt ta

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Sinh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:59' 05-04-2016
Dung lượng: 945.0 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 1 người (Đinh Văn Cường)
Kiểm tra bài cũ
Trình bày hiểu biết của em về thể Hịch ?

2. Đọc thuộc lòng đoạn văn thứ hai trong văn bản “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn ?
Nêu nội dung chính của đoạn văn ?
- Nguy?n Tri ( 1380 - 1442 ) .
- Hi?u ?c Trai - qu Chí Linh - H?i Duong sau d?i d?n Thu?ng Tín, H Ty .
- Con c?a Ti?n si Nguy?n Phi Khanh, chu ngo?i Tu D? Tr?n Nguyn Dn .
- B?n thn d? Ti?n si (nam 1400) - lm quan cho nh H? .
-Tham gia kh?i nghia Lam Son nam 1416.
- B? h?a chu di tam t?c nam 1442, sau du?c vua L Thnh Tơng minh oan.
- L nh yu nu?c, ngu?i anh hng dn t?c, danh nhn van hố th? gi?i.
- Tc ph?m tiu bi?u : ?c Trai thi t?p, Qun trung t? m?nh t?p, Bình Ngơ d?i co, Du d?a chí.
Cổng vào khu di tích Nguyễn Trãi ở Côn Sơn
Toàn cảnh đền thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn (Chí Linh)
Hoàn cảnh sáng tác: Bài cáo do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết vào năm 1428, sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi hoàn toàn .
Thể Cáo là thể văn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng biết.


* Bố cục: Tác phẩm “ Bình Ngô đại cáo” gồm có 4 phần:
1 - Nêu luận đề: lập trường chính nghĩa
2 - Tố cáo tội ác giặc Minh .
3 - Quá trình cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
4 – Tuyên bố hoà bình, độc lập.
* Bố cục văn bản “Nước Đại Việt ta” gồm 3 phần :
* Ý nghĩa nhan đề bài “Bình Ngô đại cáo”:
Bình : đánh dẹp, lập lại trật tự có tính chính nghiã.
Ngô : chỉ giặc Minh ( hàm ý khinh bỉ).
Đại cáo : bài cáo có tính chất quan trọng.
Bài cáo tuyên bố về một sự kiện quan trọng: đánh thắng giặc Minh xâm lược.
Từng nghe :
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân ,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo .
Như nước Đại Việt ta từ trước ,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu ,
Núi sông bờ cõi đã chia ,
Phong tục Bắc Nam cũng khác .
Từ Triệu , Đinh , Lý , Trần bao đời xây nền độc lập ,
Cùng Hán , Đường , Tống , Nguyên mỗi bên xưng đế
một phương ,
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau .
Song hào kiệt đời nào cũng có .
Nguyn l nhn nghia
Chân lý về độc lập chủ quyền dân tộc
Vậy nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại ,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong ,
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô ,
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã .
Việc xưa xem xét
Chứng cớ còn ghi .
Sức mạnh của nguyên lý nhân nghĩa và sức mạnh của chân lý độc lập dân tộc
* Bố cục văn bản “Nước Đại Việt ta” gồm 3 phần :


Vi?c nhn nghia c?t ? yn dn
Qun di?u ph?t tru?c lo tr? b?o.
Yên dân: đem lại cuộc sống yên ổn cho nhân dân.
Trừ bạo : đánh kẻ có tội.
trừ bạo
nhân nghĩa
Nhân nghĩa là đạo lý làm người, là cách ứng xử có tình thương giữa con với con người.
yên dân
Nhân nghĩa gắn liền với tư tưởng yêu nước chống quân xâm lược (Lấy dân làm gốc , lo cho dân).

=>Tư tưởng tiến bộ vượt thời đại.
Nhân nghĩa
Chân lý về độc lập chủ quyền dân tộc :
Có nền văn hiến .
Lãnh thổ riêng.
Phong tục riêng.
Truyền thống lịch sử.
Có chủ quyền.
THẢO LUẬN

Nhiều ý kiến cho rằng ý thức dân tộc ở đoạn trích “Nước Đại Việt ta” là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài thơ “Sông núi nước Nam” (lớp 7). Vì sao? Chỉ ra yếu tố nào tiếp nối, yếu tố nào phát triển?Sông núi nước Nam

- Lãnh thổ
- Chủ quyền

Nước Đại Việt ta

- Văn hiến
- Lãnh thổ
- Phong tục
- Lịch sử
- Chủ quyền-> Quan niệm của Nguyến Trãi toàn diện, sâu sắc hơn.

-> Liệt kê, so sánh, câu văn biền ngẫu, lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục.

-> Đề cao ý thức dân tộc , độc lập dân tộc.
"Luu Cung . th?t b?i,
Tri?u Ti?t . tiu vong,
. b?t s?ng Toa Dơ,
. gi?t tuoi Ơ M.
Ch?ng c? cịn ghi."
-> Lời văn cân đối , nhịp nhàng làm nổi bật các chiến công của ta và cũng là thất bại của địch. Khẳng định lòng tự hào về truyền thống yêu nước, sức mạnh của dân tộc.

“Lưu Cung … thất bại,
Triệu Tiết … tiêu vong,
… bắt sống Toa Đô,
… giết tươi Ô Mã.
Chứng cứ còn ghi.”
-> Câu văn biền ngẫu, phép liệt kê.
Câu hỏi thảo luận:

Tìm các từ thích hợp điền vào sơ đồ khái quát trình tự lập luận của tác giả Nguyễn Trãi trong văn bản
“ Nước Đại Việt ta ” ?


Lịch sử riêng
Nguyên lí nhân nghĩa
Yên dân Bảo vệ đất nuớc để yên dân
Chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dn tộc đại việt
Lãnh thổ riêng
Phong tục riêng
Lịch sử riêng
Chế độ, chủ quyền riêng
Trừ bạo Giặc Minh xâm lược
Văn hiến lâu đời
Sức mạnh của nhân nghĩa, sức mạnh của độc lập dân tộc
Học bài:"Nước Đại Việt ta", học ghi nhớ.

Làm BT 6/69: Vẽ sơ đồ trình tự lập luận đoạn trích.
Soạn bài "Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp"(tt).
Bài tập về nhà:
?“Sông núi nước nam”-“Bình Ngô đại cáo” được
coi là hai bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc.
Vậy chúng có những điểm nào giống nhau về
nội dung ?
Cùng thể hiện ý thức độc lập dân tộc, niềm tự hào dân tộc, cùng khẳng định sức mạnh của lòng yêu nước của chân lí chính nghĩa.
S?c m?nh nhõn nghia c?a lũng yờu nu?c,
c?a d?c l?p dõn t?c ? " Nu?c D?i Vi?t ta"
cú gỡ khỏc v?i bi " Sụng nỳi nu?c nam"?
*Sông núi nước Nam: Khẳng định sức mạnh của chân lí chính nghĩa, của độc lập dân tộc. Kẻ xâm lược là giặc bạo tàn, làm trái lẽ phải, phạm vào sách trời sẽ chuốc lấy thất bại hoàn toàn
Đó là điều dự đoán và khẳng định.
- Bình Ngô đại cáo: Nguyễn Trãi đưa ra minh chứng đầy thuyết phục về sức mạnh của nhân nghĩa, của chân lí: Tác giả lấy chứng cớ còn ghi để chứng minh cho sức mạnh chính nghĩa, thể hiện niềm tự hào dân tộc
Đã được thực tế chứng minh.
Tuyªn ng«n ®éc lËp
( Hå ChÝ Minh)

Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có
quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ
những quyền không ai có thể xâm
phạm được; trong những quyền ấy,
có quyền được sống,quyền tự do
và quyền mưu cầu hạnh phúc
………………………………………
Nước Việt Nam có quyền hưởng
tự do và độc lập, và sự thật đã
thành một nước tự do độc lập. Toàn
thể dân tộc Việt Nam quyết đem
tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mạng và của cải để giữ vững
quyền tự do, độc lập ấy.
No_avatarf

Sáng mắt vì $wa hay

 
Gửi ý kiến