Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 02. Your Body and You. Lesson 3. Reading

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hiến
Ngày gửi: 16h:03' 26-05-2016
Dung lượng: 4.4 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
Unit 2:
SKILLS: READING
Please help me !
1. Discuss with a partner.
1.What is happening in the pictures? What problems do you think these people have?
2. Whenever you have problems with schoolwork or relationships (at home or at school), who do you talk to?
2. An advice column in a newspaper offers help to readers when they are in trouble. Read the column and match the readers’ names with their problems.
1. Van Ha. B. My friends betrayed my trust.
2. Quang Nam. C. I don’t have friends.
3. Find the words in the text that have the following meanings.
1. be on good terms with someone
2. take the initiative
3. trust
4. engage in (a conversation)
5. drop out (of school)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓