Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet
Người gửi: Văn Thành Đồng
Ngày gửi: 19h:44' 12-09-2016
Dung lượng: 14.1 MB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
Địa Lý 6
Tiết 5 - Bài 4:
PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ, KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
Giáo Viên Thực Hiện:
Phan Nghĩa Bình Nam
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Tỉ lệ bản đồ là gì? Nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?
Câu 2: Dựa vào các số ghi tỉ lệ bản đồ sau đây:
1 : 200.000, 1 : 6.000.000, cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
Phương hướng trên bản đồ
Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
Bắc
Nam
Ñoâng
Tây
Ñoâng Baéc
Tây Bắc
Đông Nam
Tây Nam
? Nhắc lại, tìm và chỉ hướng các đường kinh tuyến, vĩ tuyến trên quả địa cầu?
? Dựa vào hình bên em hãy cho biết phương hướng trên bản đồ được qui định như thế nào?
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
? Phương hướng trên bản đồ được qui định:
- Đối với kinh tuyến:
+ Đầu trên chỉ hướng Bắc.
+ Đầu dưới chỉ hướng Nam.
- Đối với vĩ tuyến:
+ Đầu bên phải chỉ hướng Đông.
+ Đầu bên trái chỉ hướng Tây.
? Cơ sở xác định phương hướng trên bản đồ là dựa vào yếu tố nào?
? Xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.
? Trên thực tế có những bản đồ không thể hiện kinh tuyến và vĩ tuyến. Vậy làm thế nào để xác định phương hướng?
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
? Xác định phương hướng dựa vào các hình sau:
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
? Phương hướng trên bản đồ được qui định:
- Đối với kinh tuyến:
+ Đầu trên chỉ hướng Bắc.
+ Đầu dưới chỉ hướng Nam.
- Đối với vĩ tuyến:
+ Đầu bên phải chỉ hướng Đông.
+ Đầu bên trái chỉ hướng Tây.
? Xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến.
? Với các bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến: phải dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm ra các hướng còn lại.
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
? Dựa vào hình 13 tìm phương hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C, D?
+ O ? A: hướng Bắc.
+ O ? B: hướng Đông.
+ O ? C: hướng Nam.
+ O ? D: hướng Tây.
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
2. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ:
a. Khái niệm:
? Hãy tìm điểm C trên hình bên là chỗ gặp nhau của các đường kinh tuyến, vĩ tuyến nào?
? Vậy kinh độ, vĩ độ của một địa điểm là gì?
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
2. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ:
a. Khái niệm:
? Kinh độ và vĩ độ của một địa điểm là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc.
? Tọa độ địa lý của một địa điểm là gì?
? Tọa độ địa lý của một địa điểm chính là kinh độ và vĩ độ của địa điểm đó trên bản đồ.
? Em hãy nhận xét trường hợp nào sau đây đúng, trường hợp nào sai? Tại sao?
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
2. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ:
a. Khái niệm:
b. Cách viết tọa độ địa lý của một địa điểm:
? Kinh độ ở trên.
? Vĩ độ ở dưới.
? Ví dụ:
TIẾT 5 - BÀI 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ,
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ
1. PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ:
2. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ:
3. BÀI TẬP:
HỌC SINH THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1,2: Làm bài tập phần a trang 16 SGK
Nhóm 3,4: Làm bài tập phần b trang 17 SGK
Nhóm 5,6: Làm bài tập phần c trang 17 SGK
a. Các hướng bay:
Hà Nội – Viêng Chăn:
Hà Nội – Gia các ta:

Hà Nội – Ma ni la:
Cua la Lăm pơ-Băng Cốc:
Cua la Lăm pơ– Ma ni la:
Ma ni la - Băng Cốc:
Hướng Tây Nam
Hướng Nam
Hướng Đông Nam.
Hướng Tây Bắc.
Hướng Tây Nam
Hướng đông Bắc
A

b. Tìm tọa độ địa lí của các điểm A,B,C trên bản đồ H12
B
C
{
{
{
100 B
1300 Đ
1100 Đ
100 B
1300 Đ
00


C. Trên H12 các điểm có tọa độ địa lí:
{
{
1400 Đ
00
1200 Đ
100 N
Là: E
Đ
- Xác định tọa độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12.
CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI
- Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C, D?
G
H
1300Đ
150 B
1250Đ
00
Các hướng đi từ điểm O đến các điểm A,B,C,D
O đến A:
O đến B:
O đến C:
O đến D:
Hướng Bắc
Hướng Đông
Hướng Nam
Hướng Tây
- Học thuộc bài.
Làm bài tập số 1, 2 SGK.
Chuẩn bị bài 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM HỌC SINH
TIẾT HỌC KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến