Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị cúc
Ngày gửi: 10h:09' 16-09-2016
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Sinh học 6
1. Sự lớn lên của tế bào:
- Quan sát hình, kết hợp với đoạn thông tin và trả lời các câu hỏi sau:
1. Tế bào lớn lên như thế nào?
2. Nhờ đâu tế bào lớn lên được?
Bài 8. SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
1. Sự lớn lên của tế bào:
Bài 8. SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
2. Sự phân chia tế bào:
- Mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào (ở mô phân sinh ngọn) theo sơ đồ sau:
Tế bào non
Tế bào
trưởng thành
Tế bào non mới…
Sinh trưởng
Phân chia
- Qua sơ đồ trên hãy cho biết tế bào nào có khả năng phân chia?
1. Sự lớn lên của tế bào:
Bài 8. SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
2. Sự phân chia tế bào:
- HS quan sát hình kết hợp với thông tin SGK thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi:
1. Tế bào phân chia như thế nào?
2. Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?
3. Các cơ quan thực vật như rễ, thân, lá…lớn lên bằng cách nào?
1. Sự lớn lên của tế bào:
Bài 8. SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
2. Sự phân chia tế bào:
- Như vậy từ 1 tế bào mẹ, sau 1 lần phân chia sẽ cho ra mấy tế bào con?
- Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
1. Sự lớn lên của tế bào:
Bài 8. SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
2. Sự phân chia tế bào:
1. Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?
3. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây?
4. Một tế bào ở mô phân sinh, phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành.
a. 8 tế bào. b. 16 tế bào.
c. 32 tế bào. d. 64 tế bào.
2. Quá trình phân chia của tế bào diễn ra như thế nào?
- Trình bày trên sơ đồ mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào.
No_avatar

trời oi, địa lý mà, sao lại có sinh học ở đây, cạn lời

 
Gửi ý kiến