Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Quyền
Ngày gửi: 09h:31' 27-09-2016
Dung lượng: 72.2 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập từ đầu chương I
Gv : Phạm Văn Quyền
Trường THCS Thiên Hương
I.Ôn lý thuyết
1. Tập hợp-Số phần tử của tập hợp-tập hợp con
2.Các phép toán trong N
a.Phép cộng
b.Phép trừ
c.Phép nhân
d.Phép chia
e.Nâng lên lũy thừa
II-Bài tập
Giải:
a/ Số phần tử của tập hợp A là:
(100 – 40 ) + 1 = 61 phần tử
b/ Số phần tử của tập hợp B là:
(98 – 10) : 2 + 1= 45 phần tử
c/ Số phần tử của tập hợp C là:
( 105 – 35) : 2 + 1= 36 phần tử.
Bài 2:
Tính nhanh:
a/ (2100 – 42) : 21
b/ 26 + 27 + 28 + 29 + 30 +32 + 32 + 33
c/ 2 . 31 . 12 + 4 .6 . 42 + 8 . 27 . 3
Giải:
a/ (2100 – 42) : 21
= 2100 : 21 – 42 : 21
= 100 – 12
= 98
b/ 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 32 + 32 + 33
= (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + (29 + 30)
= 59. 4 = 236
c/ 2 . 31 . 12 + 4 .6 . 42 + 8 . 27 . 3
= 24 . 31 + 24 . 42 + 24 . 27
= 24 . (31+ 42 + 27)
= 24 . 100 = 2400
Bài 4 :Thực hiện phép tính:
a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
c) 24 . 76 + 15 . 24 + 9 . 24
a) 28 . 65 + 35 . 28 – 160
= 28 . ( 65 + 35) -160
= 28 . 100 -160
= 2800 – 160
= 2640
b) 20 – [30 – (5 – 1)2]
= 20 – [30 – 52]
= 20 – [ 30- 25]
= 20 – 5
= 15
c) 24 . 76 + 15 . 24 + 9 . 24
= 24 .(76 + 15 + 9)
= 24 . 100
= 2400
Giải
Bài 5 : Tìm x biết .
a) (x-47)-115=0 b) (x-36):18=12
c) 2x=16 d) x50=x
Giải
Bài 6 :Người ta đánh số trang sách từ 1 đến 101
phải viết tất cả là bao nhiêu chữ số
Cần phân số trang cần đánh ra làm mấy loại ? Lí do phân loại ?
- Loại 1 gồm các trang dùng 1 chữ số.
- Loại 2 gồm các trang dùng 2 chữ số
- Loại 3 gồm các trang dùng 3 chữ số
Bài giải
Từ 1 101, ta có:
Số có 1 chữ số: 19 có 9 chữ số
Số có 2 chữ số: 10  99, ta có: 99 – 10 + 1 = 90 số
có: 2 . 90 = 180 chữ số
Số có 3 chữ số: 100; 101 có 6 chữ số
Từ 1 101 có: 9 + 180 + 6 = 195 chữ số
Vậy: Để đánh số trang sách từ 1 101 cần có: 195 chữ số.
Bài 7
A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100
B = 3 + 3 + 32 + 33 + 34 + … + 3100
Bài giải
H­ướng dẫn học bài về nhà
- Ôn lại các nội dung đã đư­ợc ôn tập
- Chuẩn bị kểm tra 45’
No_avatarf

hiz.... Hổng có liên quanCau mày

 
Gửi ý kiến