Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Ngọc Lệ
Ngày gửi: 14h:48' 27-09-2016
Dung lượng: 421.5 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY VỀ DỰ TIẾT DẠY CHUYÊN ĐỀ
" ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ "
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌCTỐT
? Em hãy trình bày đặc điểm khí hậu và nơi phân bố hai kiểu khí hậu phổ biến ở Châu Á ?
? b/ Các kiểu khí hậu lục địa:
- Đặc điểm:
+ Mùa đông: khô và rất lạnh.
+ Mùa hạ: khô và rất nóng.
- Phân bố: Tây Nam Á và vùng nội địa. .
? Các kiểu khí hậu gió mùa:
- Đặc điểm: có hai mùa rõ rệt:
+ Mùa đông: khô, lạnh, ít mưa.
+ Mùa hạ: nóng ẩm, mưa nhiều.
- Phân bố:
+ Kiểu gió mùa nhiệt đới: Nam Á, Đông Nam Á.
+ Kiểu gió mùa cận nhiệt và ôn đới: Đông Á.
Tiết 4

1/ Hứơng gió về mùa đông:
bài 4: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
? Nêu các yếu tố địa lí được thể hiện trên bản đồ ?
? Các yếu tố địa lí được thể hiện trên bản đồ gồm:
? Các đường đẳng áp. Ví dụ: đường đẳng áp 1020, 1030...
 Vuøng khí aùp thaáp. Kí hieäu laø ( T ).
 Vuøng khí aùp cao. Kí hieäu laø ( C )
 Höôùng gioù.
? Đường đẳng áp là gì ?
 Laø ñöøông noái caùc ñieåm coù trò soá khí aùp baèng nhau.
? Ở các khu khí áp cao thì càng vào trung tâm khí áp càng tăng.

? Càng vào trung tâm các khu khí áp cao và thấp thì khí áp ở đây thay đổi như thế nào ?
? Ở các khu khí áp thấp thì càng vào trung tâm khí áp càng giảm.
? Các trung tâm áp cao gồm Xi-bia, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, A-xo.

? Dựa vào H4.1, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
? Các trung tâm áp thấp gồm A-lê-út, Ai-xơ-len, Xích đạo, Ô-xtrây-li-a.
? Dựa vào H4.1, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:

1/ Hứơng gió về mùa đông:
2/ Hứơng gió về mùa hạ:
H4.2: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa hạ
(tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
? Các trung tâm áp cao gồm Ha-oai, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-trây-li-a.

? Dựa vào H4.2, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
? Các trung tâm áp thấp gồm I-răn.
? Dựa vào H4.2, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:

1/ Hứơng gió về mùa hạ:
? Củng cố và luyện tập:
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
? Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
? Học bài. Chú ý tính chất khác nhau cơ bản giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.
? Chuẩn bị bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
? Nêu đặc điểm dân cư của Châu Á?
? Dân cư Châu Á thuộc những chủng tộc nào? Phân bố ở đâu ?
? Nêu thời gian, địa điểm ra đời của các tôn giáo chính ở Châu Á?
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến