Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nền
Ngày gửi: 16h:00' 03-10-2016
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 1 người (Thái Bảo Ngọc)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết
Lãnh địa phong kiến là gì?
ý nghÜa sù ra ®êi thµnh thÞ trung đại?
Lãnh địa phong kiến Tây Âu
Thành thị trung đại Tây Âu
Cuối XI
Do sản xuất phát triển->Xuất hiện thành thị.
Quy mô sản xuất lớn, buôn bán sầm uất.
Thúc đẩy xã hội phong kiến châu Âu phát triển.
Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Kinh tế thành thị có gì mới? ý nghĩa sự ra đời thành thị?
Hoạt động buôn bán ở các thành thị trung đại
LI?CH SU? 7 : TIấ?T 2
BÀI 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU
Nụ?i dung bài học:
1/ Các cuộc phát kiờ?n lớn về địa lí.
a.Nguyên nhân
b. Kết quả
c. ý nghĩa
2/ Sự hình thành chủ nghĩa tuư bản ở châu Âu.

Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tuư ư bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
a) Nguyên nhân:
Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?
Phát triển sản xuất


Nguyên liệu
Vốn

Thị truờng
?
?
?
Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tuư ư bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
a) Nguyên nhân:
- Sản xuất phát triển =>Cần nguyên liệu, thị trường, vốn…
b) Các cuộc phát kiến địa lí:
Va-xcô đơ ga-ma
c.cô-lôm-bô
Ph. Ma-gien-lan
Tàu Ca-ra-ven
Vịnh Ghi nê
1487
BỒ
ĐÀO
NHA
3
QĐ. Canari
Đ.Xan xanvano
1492
TÂY
BAN
NHA
4
C. Cô-lôm-bô tiếp xúc với thổ dân da đỏ ở châu Mĩ
Nữ hoàng Isabel ra tận cảng
đón đoàn thám hiểm của C.Cô-lôm-bô

Mũi Hảo Vọng
1498
BỒ
ĐÀO
NHA
5
11-1519
PHILIPPIN
BRAXIN
1519
TÂY
BAN
NHA
13-2-1522
06-3-1521

Mũi
Hảo Vọng
6
Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tưuư bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
a) Nguyên nhân:
b) Các cuộc phát kiến địa lí:
1487: Đi – a – xơ vòng quanh Nam Châu Phi.
1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ
1498: Va-xcô đơ Ga – ma đến Ấn Độ.
1519-1522: Ma-gien lan vòng quanh trái đất.
Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tuư bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
a) Nguyên nhân:
b) Các cuộc phát kiến địa lí:
c) Kết quả:
Kết quả:
-Tìm ra nh÷ng vïng ®Êt míi, nh÷ng con
®ư­êng míi, nh÷ng téc ngư­êi míi.
- Đem l¹i nh÷ng mãn lîi khæng lå cho quý téc vµ thư­­¬ng nh©n ch©u ¢u.
Các cuộc phát kiến địa lí trờn da~ thu đưuược kết quả gì?
Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tưuư bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
a) Nguyên nhân:
b) Các cuộc phát kiến địa lí:
c) Kết quả:
- Tìm ra những vùng đất mới, con đuường mới, tộc nguười mới.
- Đem lại những món lợi khổng lồ cho quý tộc và thuưương nhân châu Âu.
Các cuộc phát kiến địa lí có ý nghĩa gì?
ý nghĩa:
Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.
Thúc đẩy thuưương nghiệp phát triển.
Châu Âu
Châu Âu
Trước
Mở rộng phạm vi buôn bán với thế giới.
Tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa tuư ư bản ở châu Âu.
Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
a) Nguyên nhân:
b) Các cuộc phát kiến địa lí:
c) Kết quả:
d) Ý nghĩa:
- Là cuộc cách mạng về giao thông và tri thức.
- Thúc đẩy thưuương nghiệp phát triển.
Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tưu bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
CÂU HỎI THẢO LUẬN
2:00
1:59
1:58
1:57
1:56
1:55
1:54
1:53
1:52
1:51
1:50
1:49
1:48
1:47
1:46
1:45
1:44
1:43
1:42
1:41
1:40
1:39
1:38
1:37
1:36
1:35
1:34
1:33
1:32
1:31
1:30
1:29
1:28
1:27
1:26
1:25
1:24
1:23
1:22
1:21
1:20
1:19
1:18
1:17
1:16
1:15
1:14
1:13
1:12
1:11
1:10
1:09
1:08
1:07
1:06
1:05
1:04
1:03
1:02
1:01
1:00
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
2:00
1:59
1:58
1:57
1:56
1:55
1:54
1:53
1:52
1:51
1:50
1:49
1:48
1:47
1:46
1:45
1:44
1:43
1:42
1:41
1:40
1:39
1:38
1:37
1:36
1:35
1:34
1:33
1:32
1:31
1:30
1:29
1:28
1:27
1:26
1:25
1:24
1:23
1:22
1:21
1:20
1:19
1:18
1:17
1:16
1:15
1:14
1:13
1:12
1:11
1:10
1:09
1:08
1:07
1:06
1:05
1:04
1:03
1:02
1:01
1:00
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Quý tộc và thương nhân châu Âu đã làm gì để có nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công ?
Thời gian: 2 Phút.
Đáp án
Cuưướp bóc tài nguyên từ thuộc địa, cuớp đoạt của nhau.
Buôn bán nô lệ da đen.
Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa->Không có ruộng đất( tuư liệu sản xuất) => Làm thuê cho tuư sản.
Tuư ư sản đã có đuược nguồn vốn ban đầu và đội ngũ nhân công đông đảo
Buôn bán nô lệ da đen
Sự ra đời của hình thức kinh doanh tuư bản đã tác động đến xã hội phong kiến châu Âu nhưu thế nào?
Trong xã hội phong kiến châu Âu hình thành những giai cấp mới: Tuư sản và vô sản.
Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành như thế nào?
Chủ xuưởng, đồn điền, thưuơng nhân
Vốn+Công nhân
Mở rộng kinh doanh (Lập xưuởng, đồn điền.)
Giai cấp tưu sản (bóc lột)
Nông nô, thợ thủ công.., nô lệ da đen
Bị cuướp đoạt tuư liệu sản xuất, bị cuưỡng bức
Bị bóc lột kiệt quệ
Giai cấp vô sản (bị bóc lột)
Quan hệ sản xuất TBCN hỡnh thnh
Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu:
Quý tộc,Chủ xuởng, chủ đồn điền, thương nhân
Nông nô,
nô lệ da đen
Giai cấp vô sản
Giai cấp tuư sản
?Giai cấp tưu sản và vô sản đã đuược hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến châu Âu?
Bi 2:Sự suy vong của chế độ phong kiến và
sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu u
1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý:
2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
+ Giai cấp tư sản:
- Chủ xưởng,chủ đồn điền,….=> bóc lột lao động làm thuê=>giai cấp tư sản ra đời.
Kinh tế: Lập các xưởng sản xuất,mở rộng kinh doanh với quy mô lớn(công trường thủ công)
Xã hội:
+ Giai cấp vô sản:
-Nông nô bị tước đoạt ruộng đất, làm trong các xí nghiệp của tư sản.
=> Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.
Củng cố:
Quan sát bản đồ, và cho biÕt: §©y lµ hµnh tr×nh cña nhµ th¸m hiÓm nµo?
Cuộc phát kiến của Vasco de Gama

Columbo
Cuộc phát kiến địa lý của C.C«-l«m-b«

Cuộc phát kiến địa lý của Ma-gien-lan

Hãy nối tên nhà thám hiểm với đóng góp lớn nhất của họ cho nhân loại ?
B. Đi-a-xơ
C. Cô-lôm-bô
Va-xcô đơ Ga-ma
A-me-ri-gô Vex-pux-ti
Ph. Ma-gien-lan
Mac-cô Pô-lô
Tìm ra đuường biển nối châu Âu với Phuương Đông.
Khẳng định trái đất tròn.
Tìm ra châu Mĩ.
- Học bài cu~.
- Kể tên và trình bày hành trình các cuộc phát kiến địa lí trên luược đồ.
- Chuẩn bị bài 3.
Dặn dò:
No_avatarf

Cảm ơn ạ! Rất hữu ích nhưng có chút nỗi chính tả. Mỉm cười


No_avatar

tìm mãi ms có bài hayMỉm cười

 
Gửi ý kiến