Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Ba
Ngày gửi: 06h:05' 07-10-2016
Dung lượng: 247.0 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỨC PHỔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN
TOÁN 5
TIẾT 25 TUẦN 05

a) Đọc các số sau:
679 dam2 ; 109250 hm2
b) Viết số thích hợp vào ô trống:
100
100
Kiểm tra bài cũ:
Bài dạy:
MI-LI-MÉT VUÔNG
BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
- Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.
100
- Mi-li-mét vuông viết tắt là:
1mm
1mm
a) Mi-li-mét vuông:
km2
hm2
dam2
m2
dm2
cm2
mm2
1km2
1 hm2
1 dam2
1 m2
1 dm2
1 cm2
1 mm2
= hm2
= 100 dam2
= 100 m2
= 100 dm2
= 100 cm2
= 100 mm2
100 hm2
Bảng đơn vị đo diện tích
Mét vuông
Bé hơn mét vuông
Lớn hơn mét vuông
Nhận xét:
- Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông.
Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.
Luyện tập:
b. Viết các số đo diện tích :
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 5cm2 = … mm2
12km2 = … hm2
90000m2 = … hm2
12m2 9dm2 = … dm2
37dam2 24m2 = … m2
1hm2 = … m2
7hm2 = … m2
b. 800mm2 = … cm2
150cm2 = …dm2… cm2
2010m2= … dam2… m2
10000
500
1200
120
70000
8
12000 hm2 = … km2
1
50
1209
3724
9
20
10
5m2 = … cm2
1m2 = … cm2
3400dm2 = … m2
34
10000
50000
1200dm2
12m2 9dm2 = … dm2
1200dm2 + 9dm2 = 1209 dm2
A.
19cm2 = … dm2

B. 1900
C.
dm2
A
1 km2 306hm2
13km2 6hm2
130km2 6hm2
A
B
C
1306km2 = … km2… hm2

B
507cm2
50 700cm2
57cm2
A
B
C
5m2 7dm2 = … cm2
C
1 mm2 = … cm2
1 cm2 = … mm2

1cm2 = 100 mm2
Chuẩn bị bài sau:
LUYỆN TẬP (trang 28)
 
Gửi ý kiến