Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. ADN và bản chất của gen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Hân
Ngày gửi: 19h:35' 24-10-2016
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN PHÚ HOÀ
TRƯỜNG THCS HOÀ ĐỊNH TÂY
TỔ HOÁ-SINH
Giáo viên dạy: Lê Ngọc Hân
Môn: Sinh 9
Tiết 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.
CHO M?NG QU TH?Y Cễ V CC EM H?C SINH
D D?N V?I BI H?C HễM NAY
KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
Trình bày cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của phân tử ADN .
BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.
I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?
- ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.
 ADN có ở đâu trong tế bào?
 ADN có trong nhân tế bào, tại các NST. Vậy ADN nhân đôi ở đâu và vào thời điểm nào?
 ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.
CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ
M?ch 1
M?ch 2

M?ch 2
ADN m? .
ADN con.
ADN con.
M?ch 1
SƠ ĐỒ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA PHÂN TỬ ADN
Mạch mới
Mạch mới
Tuần 8- tiết 16
Bi 16. ADN V B?N CH?T C?A GEN
I- ADN t? nhõn dụi theo nh?ng nguyờn t?c no ?
Th?o lu?n nhúm ( 3 phỳt)
- Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch ADN?
- Trong quá trình tự nhân đôi, các nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?
- Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào?
- Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?
Tuần 8- tiết 16
Bi 16. ADN V B?N CH?T C?A GEN
I- ADN t? nhõn dụi theo nh?ng nguyờn t?c no ?- Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch của ADN?
- Trong quá trình tự nhân đôi, các nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

- Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào?
- Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?
- Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên cả hai mạch đơn của gen.
- Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào kết hợp với nhau theo NTBS: A liên kết với T và G liên kết với X.
- Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.
- Cấu tạo 2 ADN con hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ.
Tuần 8- tiết 16
Bi 16. ADN V B?N CH?T C?A GEN
I- ADN t? nhõn dụi theo nh?ng nguyờn t?c no ?
- Quá trình tự nhân đôi:
+ Phân tử ADN tháo xoắn, tách dần nhau thành hai mạch đơn .
+ Các nuclêôtit trên 2 mạch đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào để hình thành mạch mới.
+ 2 phân tử ADN con dần hình thành rồi đóng xoắn.
- ADN tự nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.
Mạch 1
Mạch 2

Mạch 2
ADN mẹ .
ADN con.
ADN con.
Mạch 1
SƠ ĐỒ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA PHÂN TỬ ADN
Mạch mới
Mạch mới
Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào ?
BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.
I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?
 - ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.
Quá trình tự nhân đôi:
+ Phân tử ADN tháo xoắn, tách dần nhau thành hai mạch đơn .
+ Các nuclêôtít trên 2 mạch đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtít tự do trong môi trường nội bào theo NTBS để hình thành mạch mới.
+ 2 phân tử ADN con dần hình thành rồi đóng xoắn.
=> Kết quả: Qua quá trình tự nhân đôi, từ 1 AND mẹ ban đầu tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ.
Nguyên tắc nhân đôi:
+ Nguyên tắc bổ sung.
+ Nguyên tắc giữ lại một nữa (nguyên tắc bán bảo toàn).
- Thế nào là nguyên tắc bổ sung?
Nguyên tắc bổ sung: Mạch mới của ADN con đ­ợc tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ các Nu ở mạch khuôn liên kết với các Nu tự do trong môi trường nội bào : A liên kết với T, G liên kết với X
-Thế nào là nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn) ?
Nguyên tắc giữ lại một nửa: Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ mạch còn lại đ­ợc tổng hợp mới
BÀI 16: ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.
I. ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?
 - ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.
Quá trình tự nhân đôi:
+ Phân tử ADN tháo xoắn, tách dần nhau thành hai mạch đơn .
+ Các nuclêôtít trên 2 mạch đơn lần lượt liên kết với các nuclêôtít tự do trong môi trường nội bào theo NTBS để hình thành mạch mới.
+ 2 phân tử ADN con dần hình thành rồi đóng xoắn.
=> Kết quả: Qua quá trình tự nhân đôi, từ 1 ADN mẹ ban đầu tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ.
Nguyên tắc nhân đôi:
+ Nguyên tắc bổ sung.
+ Nguyên tắc giữ lại một nữa (bán bảo toàn).
II. Bản chất của gen:
 - Gen là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.
Gen cấu trúc: mang thông tin quy định cấu trúc của một loại Prôtêin.
III. Chức năng của ADN:
 - ADN là nơi lưu giữ thông tin di truyền.
ADN truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
 Đọc SGK, quan sát hình vẽ hãy cho biết: Bản chất của gen là gì?
 Đọc SGK hãy cho biết: ADN có chức năng gì?
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: (Bài 4 SGK trang 50)
Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:
Mạch 1: - A – G – T – X – X – T –
Mạch 2: - T – X – A – G – G – A –
Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con
được tạo thành sau khi đoạn mạch
ADN nói trên kết thúc quá trình
tự nhân đôi?
Bài 2: Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tục 3 lần. Hỏi có bao nhiêu phân tử ADN con được tạo thành sau khi phân tử ADN nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi?
Trả lời: Số phân tử ADN con được tạo ra sau khi phân tử ADN tự nhân đôi liên tục 5 lần:
1.2.2.2 = 23 = 8 phân tử
ADN con.
=> Công thức tính: Số phân tử ADN con được tạo thành sau n lần tự nhân đôi: 2n.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
CHO ĐOẠN MẠCH ĐƠN MẪU
1
2
3
Mẫu
Hãy tìm đoạn t­ơng ứng: 1, 2 hay 3?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
T? khúa
I
N
Đ
1. Cĩ 9 ch? ci: Tn g?i chung c?a cc don phn c?u
t?o nn phn t? ADN?
2. Cĩ 9 ch? ci: Dy l d?c di?m c?a hai phn t? ADN
Con cĩ du?c sau khi k?t thc qu trình nhn dơi t? m?t
phn t? ADN ?
3. Cĩ 14 ch? ci: Dy l thu?t ng? Menden d dng
m sau ny du?c g?i l "gen" ?
4. Cĩ 10 ch? ci: Nguyn t?c d? t?o ra m?i phn t? ADN
con cĩ 1 m?ch don cu c?a phn t? ADN
m? v 1 m?ch m?i du?c t?ng h?p ?
5. Cĩ 5 ch? ci: Lo?i lin k?t gi?a cc nuclơtit
c?a 2 m?ch don c?a phn t? ADN
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
HỌC THUỘC BÀI CŨ, LÀM HOÀN CHỈNH CÁC BÀI TẬP 1,2,3,4 SGK VÀO VỞ BÀI TẬP.
VẼ HÌNH 16 VÀO VỞ BÀI HỌC.
ĐỌC TRƯỚC NỘI DUNG BÀI MỚI: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN.
KẺ TRƯỚC BẢNG 17 SGK TRANG 51 VÀO VỞ TẬP.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ.
CHÀO TẠM BIỆT HẸN GẶP LAI !
GV : LÊ NGỌC HÂN
Năm học : 2016 - 2017
TRƯỜNG THCS HÒA ĐỊNH TÂY
Chúc sức khỏe , may mắn và thành công !
No_avatar

HAy lắm 

 

Avatar

thank

 
Gửi ý kiến