Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đại số 10 nâng cao tiết 2- Trình bày một số mẫu số liệu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trâm
Ngày gửi: 15h:18' 28-10-2016
Dung lượng: 153.8 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
BÀI 2: TRÌNH BÀY
MỘT SỐ MẪU SỐ LIỆU
GV: Trần Thị Trâm
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
TỔ : TOÁN
1
NỘI DUNG CHÍNH
GV: Trần Thị Trâm
2
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
2. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP
3. BIỂU ĐỒ
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
GV: Trần Thị Trâm
3
VÍ DỤ 1:
Khi điều tra về năng suất của một giống lúa mới, điều tra viên ghi lại năng suất ( tạ/ ha) của giống lúa đó trên 120 thửa ruộng có cùng diện tích 1 ha. Xem xét mẫu số liệu này, điều tra viên nhận thấy:
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
GV: Trần Thị Trâm
4
10 thửa ruộng cùng có năng suất 30.
20 thửa ruộng cùng có năng suất 32.
30 thửa ruộng cùng có năng suất 34.
15 thửa ruộng cùng có năng suất 36.
10 thửa ruộng cùng có năng suất 38.
10 thửa ruộng cùng có năng suất 40.
5 thửa ruộng cùng có năng suất 42.
20 thửa ruộng cùng có năng suất 44.
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
Số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mẫu số liệu được gọi là tần số của giá trị đó.
GV: Trần Thị Trâm
5
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
GV: Trần Thị Trâm
6
BẢNG 1
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
Tần suất fi của giá trị xi là tỉ số giữa tần số ni và kích thước mẫu N

fi =

GV: Trần Thị Trâm
7
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
GV: Trần Thị Trâm
8
Thêm vào bảng 1, ta được Bảng phân bố tần số- tần suất (gọi tắt là bảng tần số- tần suất) sau đây.
1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT
9
H1
Thống kê điểm thi môn Toán trong kì thi vừa qua của 400 học sinh :
6
22
13,75
8,25
4,5
2,5
2,5
2. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP
GV: Trần Thị Trâm
10
VÍ DỤ 2:
Chọn 36 học sinh của một trường THPT và đo chiều cao của họ, ta thu được mẫu số liệu (đơn vị: cm). Tiến hành ghép số liệu thành các lớp, ta được bảng sau:
2. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP
GV: Trần Thị Trâm
11
2. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP
GV: Trần Thị Trâm
12
27,8
13,9
8,3
2. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ- TẦN SUẤT GHÉP LỚP
GV: Trần Thị Trâm
13
13,9
8,3
H2
Điền vào chỗ trống (…..) ở cột tần suất trong bảng sau:
3. BIỂU ĐỒ
GV: Trần Thị Trâm
14
a) Biểu đồ tần số, tần suất hình cột
3. BIỂU ĐỒ
GV: Trần Thị Trâm
15
a) Biểu đồ tần số, tần suất hình cột
3. BIỂU ĐỒ
GV: Trần Thị Trâm
16
b) Đường gấp khúc tần số, tần suất
A2
A3
A4
A5
M1
M2
M3
M4
M5
3. BIỂU ĐỒ
GV: Trần Thị Trâm
17
c) Biểu đồ tần suất hình quạt
[166; 168]
[172; 174]
[160; 162]
[163; 165]
GV: Trần Thị Trâm
18
HẾT
 
Gửi ý kiến