Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NGUYÊN LÝ

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Lan
Ngày gửi: 23h:04' 09-11-2016
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
GV: Hoàng Phương Lan
Dạy lớp: K19B, K12TV1 – tiết 2
1
CHƯƠNG 2
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
TRƯỜNG CĐSP LẠNG SƠN
TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Lạng Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2015
09/11/2016
2
III. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

4. Nguyên nhân và kết quả
Phạm trù nguyên nhân và kết quả
Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
Ý nghĩa phương pháp luận
09/11/2016
Hãy quan sát và giải thích hiện tượng sảy ra trong hình ảnh sau?
09/11/2016
3
4
Sự “tương tác” của dòng điện lên sợi kim loại trong bóng đèn làm cho sợi kim loại đó nóng lên và phát sáng
Em hãy rút ra khái niệm: nguyên nhân và kết quả? VD
09/11/2016
5

6
4. Nguyên nhân và kết quả
Phạm trù nguyên nhân và kết quả
III. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
09/11/2016
- Phạm trù nguyên nhân dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau từ đó gây ra những biến đổi nhất định.
- Phạm trù kết quả dùng để chỉ những biến đổi xuất hiện do sự tác động giữa các mặt, các yếu tố trong một sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.
Em hãy phân biệt nguyên nhân với nguyên cớ, nguyên nhân với điều kiện?
Cho ví dụ?
09/11/2016
7
8
09/11/2016
- Ngoài ra cần phân biệt nguyên nhân với nguyên cớ, nguyên nhân với điều kiện.
+ Nguyên nhân là yếu tố trực tiếp, nguồn gốc sinh ra kết quả.
+ Nguyên cớ không trực tiếp sinh ra kết quả.
+ Điều kiện chỉ là phương tiện để thúc đẩy hoặc kìm hãm nguyên nhân dẫn đến kết quả.
Em hãy lấy 1 ví dụ về nguyên cớ mà trong cuộc sống hang ngày e vẫn gặp hay đã từng sử dụng?

Lấy 1 VD điều kiện thúc đẩy nguyên nhân dẫn đến kết quả?
09/11/2016
9
10
09/11/2016
b. Tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
* Tính chất của mqh nhân – quả
- Tính khách quan: mlh nhân quả là cái vốn có của bản thân sự vật, không phụ thuộc vào ý thức của con người.
Tính phổ biến: mọi SV, HT trong tự nhiên, XH đều có nguyên nhân nhất định gây ra, không có hiện tượng nào là không có nguyên nhân nhất định gây ra.
Tính tất yếu: Cùng một nguyên nhân nhất định, trong những điều kiện giống nhau sẽ gây ra kết quả như nhau
11
09/11/2016
* Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
Nguyên nhân sản sinh ra kết quả: nguyên nhân là cái sinh ra kết quả nên nguyên nhân có trước kết quả, còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau khi nguyên nhân xuất hiện.
Nguyên nhân sinh ra kết quả rất phức tạp:


12
Nguyên nhân sinh ra kết quả rất phức tạp:
+ Một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra: có nguyên nhân cơ bản và không cơ bản; nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp; nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài.
+ Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả khác nhau: có kết quả chính và kết quả phụ
+ Nguyên nhân và kết quả có thể thay đổi vị trí cho nhau tạo thành chuỗi qh nhân – quả
09/11/2016
13
+ MỘT NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ DẪN TỚI NHIỀU KẾT QUẢ
Tác động của cuộc cách mạng công nghệ thông tin (nguyên nhân) đã làm biến đổi to lớn và cơ bản nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống kinh tế-xã hội.
14
Thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là kết quả hoạt động tích cực của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều lực lượng chính trị-xã hội
+ MỘT KẾT QUẢ THƯỜNG DO NHIỀU NGUYÊN NHÂN
THÀNH TỰU
15
c) Ý nghĩa phương pháp luận
09/11/2016
Hãy rút ra ý nghĩa PP luận?
16
- Vì mlh nhân quả có tính khách quan, tính phổ biến và tính tất yếu nên trong nhận thức và thực tiễn không thể phủ nhận mối quan hệ nhân - quả.
- Vì mlh nhân quả đa dạng và phức tạp nên cần phân biệt chính xác các loại nguyên nhân để có phương pháp giải quyết đúng đắn, phù hợp với mỗi trường hợp cụ thể.
- Vì một nguyên nhân có thể dẫn đến nhiều kết quả và ngược lại nên trong nhận thức và thực tiễn cần có cái nhìn toàn diện và lịch sử cụ thể trong phân tích, giải quyết và ứng dụng quan hệ nhân quả.
09/11/2016
c) Ý nghĩa phương pháp luận
17
1. Qua giờ học này e rút ra được ý nghĩa gì đối với bản thân?
2. Kể một câu chuyện nói về mqh nhân – quả mà e biết?
09/11/2016
18
HẾT
Xin chân thành cảm ơn
thầy cô và các em!
09/11/2016
 
Gửi ý kiến