Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tu tuong Ho chi Minh khai quat ve Văn Hoá

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ thanh bằng
Ngày gửi: 22h:54' 28-11-2016
Dung lượng: 191.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
KHOA TRỒNG TRỌT - BVTV
Giảng viên: Trần Thanh Phong
BÀI THẢO LUẬN
MÔN HỌC:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Thực hiện: Tổ 1
Lớp: 8CĐVa
1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới.
1.1 Vậy văn hóa là gì?
Khái niệm “văn hóa” có nội hàm phong phú và ngoại diên rất rộng.
Hồ Chí Minh người cũng đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp lực, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về việc ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa.
Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biễu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.”
1.2 Quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới:
Cùng với định nghĩa mà người đưa ra về văn hóa, Hồ Chí Minh còn đưa ra Năm điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc:
Xây dựng tâm lý: Tinh thần độc lập tự cường
Xây dựng luân lý: Biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng
Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội
Xây dựng chính trị: Dân quyền
Xây dựng kinh tế.
1.3 Kết luận
Trong lĩnh lực văn hóa, Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnh của văn hóa, đã sớm đưa văn hóa vào trong chiến lược phát triển của đất nước.
 
Gửi ý kiến