Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị ngọc linh
Ngày gửi: 14h:21' 30-11-2016
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: - Phân biệt đơn chất và hợp chất, giải thích
Khí Cacbon đioxit tạo nên từ 1 C và 2 O;
Khí Oxi tạo nên từ 2 O;
Photpho đỏ tạo nên từ 1 P;
Axit nitric tạo nên từ 1 H, 1 N và 3 O;
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án:
Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 NTHH;
Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên.
-Khí Oxi và Photpho đỏ là đơn chất vì:
+ Khí Oxi tạo nên từ 1 NTHH là Oxi;
+ Photpho đỏ tạo nên từ 1 NTHH là Photpho;
Khí Cacbon đioxit và Axit nitric là hợp chất vì:
+ Khí Cacbon đioxit tạo nên từ 2 NTHH là Cacbon và Oxi;
+ Axit nitric tạo nên từ 3 NTHH là Hiđro, Nitơ và Oxi;
Bài 6. ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
H
Nước
Hãy cho biết khí Hiđro, khí Oxi, Nước, Muối ăn có hạt hợp thành từ những nguyên tử nào?
O
Bài 6. ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
Khí Hiđro có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với nhau
H
Bài 6. ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
Khí Oxi có hạt hợp thành gồm 2 O liên kết với nhau
O
Bài 6. ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
Nước có hạt hợp thành gồm 2 H liên kết với 1 O.
Bài 6. ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
Muối ăn có hạt hợp thành gồm 1 Na liên kết với 1 Cl
Na
Cl
Đối với đơn chất kim loại Đồng, loại hạt nào hợp thành chất?
Bài 6. ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
Muốn so sánh phân tử này nặng hay nhẹ hơn phân tử kia bằng bao nhiêu lần ta làm như thế nào?
Bài 6. ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT – PHÂN TỬ (tt)
Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với phân tử khí hiđro?
(Cho O= 16; H = 1)
Phân tử khí Oxi nặng hơn phân tử khí Hiđro 16 lần.
GIẢI
Thảo luận nhóm 3 phút
Phân tử khí Oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với:
a/ phân tử nước b/ phân tử muối ănA. Phân tử Oxi nặng hơn phân tử Nước: lần;
Chọn câu trả lời đúng trong các trường hợp sau:
(Biết O = 16, H = 1, Na = 23, Cl = 35.5)
B. Phân tử Oxi nhẹ hơn phân tử Nước: lần;
C. Phân tử Oxi nặng hơn phân tử Muối ăn: lần;
D. Phân tử Oxi nhẹ hơn phân tử Muối ăn : lần;
“Phân tử Nước và phân tử Cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm ba …………………thuộc hai…………….., liên kết với nhau theo tỉ lệ ………….. Hình dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng ………………phân tử Cacbon đioxit có dạng ………………........”
nguyên tử
nguyên tố
1:2
gấp khúc
đường thẳng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BT 6/26: Tính phân tử khối của:
a/ Cacbon đioxit, biết phân tử gồm 1C và 2O
b/ Khí mêtan, biết phân tử gồm 1C và 4H
c/ Axit nitric, biết phân tử gồm 1H, 1N và 3O
d/ Thuốc tím, biết phân tử gồm 1K, 1Mn và 4O
(Cho C=12, O=16, H=1, N=14, K=39, Mn=55)
GIẢI
a/ PTK của cacbon đioxit = 12+ 16.2 = 44 (đvC)
b/ PTK của mêtan = 12 + 4.1 = 16 (đvC)
c/ PTK của axit nitric = 1+ 14+16.3 = 63 (đvC)
d/ PTK của thuốc tím = 39+55+ 16.4 = 158 (đvC)
Học bài, làm BT 4, 7/ 26.
Chuẩn bị bài 7:
Bài thực hành 2. SỰ LAN TỎA CỦA CHẤT
+ Đọc kỹ nội dung thí nghiệm
+ Làm bản tường trình
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC TẬP TỐT
 
Gửi ý kiến